Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Aanrits en transportgeld, q. in 96.000 intr. 1.200.000 in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 12 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1704
778
303  
Drenthe 1705
780
303  
Drenthe 1706
1.426
303  
Drenthe 1707
951
303  
Drenthe 1708
951
303  
Drenthe 1709
475
303  
Drenthe 1710
951
303  
Drenthe 1711
951
303  
Drenthe 1712
951
303  
Drenthe 1713
951
303  
Drenthe 1714
950
303  
Drenthe 1715
475
303 Wijders heeft de rendant betaald aan het comptoir van den heer ontfanger generaal Van Hogendorp de soma van f.475-5 tot voldoeninge van deslnadschaps quota in de eerste ses maanden van f,96.000 op de provisionele staat van egalisatie de anno 1714 gebracht voor een dubbelden interest van f.1.200.000 voor anrits- en transportgeld van 10000 man in den jare 1703 bij desen staat overgenomen, genegotieert.