Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Aequivalenten, ontvangst van-Kijmmel/(V)Riemsdijk/Altin in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 14 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1752
750
303 Den rendant heeft ontfangen van de scholtes J. Alting en somma van f.1100 tot voldoeninge van het equivalent van het scholtampt van Meppel,edog daaraan gekortet een somma van f.350 door sijn edele bevorens wegens het equivalent van het scholtampt van Eelde betaalt
Drenthe 1761
750
303 Ontfangen van Albertus Riemsdijk de somma van f.750 in voldoeninge van het het equivalent voor het scholtampt van Havelte
Drenthe 1762
900
303 Ontfangen van G.R. Kijmmel de somma van f.900 tot voldoeninge van het equivalent voor het scholtampt van Dalen en Oosterhesselen aan hem op de jongst gehouden landsdag geconfereert
Drenthe 1773
303  
Drenthe 1777
303  
Drenthe 1778
303  
Drenthe 1779
750
303 Ontvangen van J. van Riemsdijk het equivalent op het schultampt van Havelte gesteld de somma van
Drenthe 1782
400
303 Ontvangen van mr. Alting wegens equivalent voor het schultampt van Ruinerwold de somma van vierhondert guldens
Drenthe 1784
400
303 Ontfangen van de heer T. Kijmmel het equivalent als gedeputeerde de somma
Drenthe 1791
800
303 Ontfangen van mr. J.W. Kijmmel de somma van ----, in voldoening van het aequivalent staande op schultambt van Rhoden en Rhoderwolde
Drenthe 1792
867
303 Van mr. W. Kijmmel alsvoren [vide post 0050]Van mr. M. Alting bevorens als schultz van Ruinerwold betaald hebben de vierhondert pond, een derde van 1100 dus samen
Drenthe 1793
867
303 De heeren staaten bij resolutie vastgestelt hebbende dat deheeren raden en minister van den etstoel ten behoeve van de landschapzullen moeten betalen een aequivalent van vijftienhondert guldens in drie jaren telkens een derde te voldoen heeft de rendant dientengevolge ontfangen van mr. W. Kijmmel in voeldoening van het tweedeeen derdeVan mr. M. Alting bevorens als schultz van Ruinerwold betaald hebben de vierhondert pond, het tweede een derde van 1100 dus in totaal
Drenthe 1794
867
303 De heeren staaten bij resolutie vastgestelt hebbende dat deheeren raden en minister van den etstoel ten behoeve van de landschapzullen moeten betalen een aequivalent van vijftienhondert guldens in drie jaren telkens een derde te voldoen heeft de rendant dientengevolge ontfangen van mr. W. Kijmmel in voeldoening van het derde of laatsteeen derdeVan mr. M. Alting bevorens als schultz van Ruinerwold betaald hebben de vierhondert pond, het derde of laaste een derde van 1100 dus totaal
Drenthe 1795
400
303 Ridderschap en eigenerfdens bij resolutie vastgestelt hebbende dat deheeren raden en minister van den etstoel ten behoeve van de landschapzullen moeten betalen een aequivalent van vijftienhondert guldens in drie jaren telkens een derde te voldoen heeft de rendant dientengevolge ontfangen van mr. M. Dassen bevorens als schultes van Ruinen betaalthebbende driehondert pond het derde of laaste 1/3