Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Aflossingen ordinaris obligaties in Holland (Zuiderkwartier) worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 73 bedragen gevonden.

Regio Jaar Dienstjaar Bron Noot
Holland (Zuiderkwartier) 1713
22.700
134 Gebaseerd op RAZH Financie van Holland 858, 859
Holland (Zuiderkwartier) 1714
1.897.949
134 ARA Goldberg 356-VIII, 220; door mij berkend aan de hand van RAZH Financie van Holland 858, 859: 1.897.945; nb volgens "Staat aflossing 1714 d.d. 13 november 1714", RAZH Financie van Holland zou het kantoor Leiden 10.050 meer hebben afgelost dan volgens ARA Goldberg 356-VIII en RAZH Financie van Holland 858, 859.
Holland (Zuiderkwartier) 1717
425.000
120 Aflossing ten behoeve van de koning van Pruisen: RAZH Financie van Holland 863 en RAZH Van Hoornbeek 189
Holland (Zuiderkwartier) 1719
3.400
120 Vermindering (aflossing ?) volgens "Memorie d.d. 7 februari 1725", RAZH Financie van Holland 863.
Holland (Zuiderkwartier) 1720
500
120 Aflossing op kantoor-generaal volgens resoluties Gecommitteerde Raden van 2 maart 1719, 31 oktober 1719 en 6 februari 1720, "Staat d.d. 6 augustus 1725", RAZH Financie van Holland 863, .. en ARA Goldberg 356-VIII, 52. NB: remplacering van kapitalen kantoor te Leiden en kantoor-generaal niet meegenomen.
Holland (Zuiderkwartier) 1721
41.873
120 Aflossingen op kantoor-generaal volgens resolutie (Gecommitteerde Raden ?) 11 april 1721 en kantoor Rotterdam volgens resolutie Gecommitteerde Raden 10 maart 1721: "Staat d.d. 6 augustus 1725", RAZH Financie van Holland 863 en ARA Goldberg 356-VIII, 52.
Holland (Zuiderkwartier) 1723
102.621
120 Aflossing op kantoor-generaal volgens resolutie (Gecommitteerde Raden?) 23 januari 1723: "Staat d.d. 6 augustus 1725", RAZH Financie van Holland 863 en ARA Goldberg 356-VIII, 52.
Holland (Zuiderkwartier) 1724
18.260
120 Aflossing volgens resolutie (Gecommitteerde Raden?) 28 januari 1724: "Memorie d.d. 7 februari 1725", RAZH Financie van Holland 863,.. en ARA Goldberg 356-VIII, f. 52.
Holland (Zuiderkwartier) 1729
268.337
120 Aflossingen van: - 210.553 kantoor-generaal RAZH Financie van Holland 863 en 866, waarvan 187.553 voor obligaties die door kopers Vianen in betaling zijn gegeven: "Memorie d.d. 7 februari 1725", RAZH Financie van Holland 863; en 23.000 afgelost volgens resolutie Gecommitt.Raden 28 okt. 1729; - 33.880 kantoor-generaal volgens resolutie Gecommitteerde Raden 28 oktober 1729: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866. - 23.905 kantoren Haarlem (10.000) en Rotterdam (13.905) volgens resolutie Gecommitteerde Raden 21 april 1729, RAZH Financie van Holland 863.
Holland (Zuiderkwartier) 1732
130.498
120 Drie aflossingen kantoor-generaal, waarvan twee volgens resolutie Gecommitteerde Raden 24 juni 1732: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866.
Holland (Zuiderkwartier) 1733
304.107
120 Twee aflossingen kantoor-generaal, waarvan een volgens resolutie Gecommitteerde Raden 24 juni 1732: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866.
Holland (Zuiderkwartier) 1734
132.928
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1735
61.500
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1736
114.025
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1737
162.625
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1738
168.900
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1739
176.013
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1740
157.250
120 Aflossingen kantoor-generaal: Acte van remboursement kantoor-generaal, RAZH Financie van Holland 866
Holland (Zuiderkwartier) 1743
4.000
120 Staat interessen obligaties Zuiderkwartier vanaf 1737, RAZH Financie van Holland 863,.. en 866,..
Holland (Noorderkwartier) 1744
5.400
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1744-1745, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1745
56.000
136 Staat van negotiatie en aflossing 1740-1772, ARA Van Bleiswijk A 21
Holland (Noorderkwartier) 1745
5.480
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1744-1745, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1751
18.000
299 Volgens resolutie (Gecommitteerde Raden ?) 5 april 1751 ontvangen uit boedel van Floris van Weersel.
Holland (Zuiderkwartier) 1753
3.645
5 Liquidatiestaat Zuiderkwartier 1753, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Noorderkwartier) 1755
13.019
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1756
120.150
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1756
17.144
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1757
281.180
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1757
11.349
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1758
600.869
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1758
16.652
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1759
357.278
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1759
12.000
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1760
407.934
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1760
170.306
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1761
499.675
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1761
124.327
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1762
394.480
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1762
157.556
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1763
502.366
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1763
182.305
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1764
1.617.484
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1764
169.948
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1765
2.040.452
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1765
154.186
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1766
762.527
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1766
250.723
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1767
1.038.192
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.
Holland (Noorderkwartier) 1767
292.590
5 Liquidatiestaten Noorderkwartier 1755-1776, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126
Holland (Zuiderkwartier) 1768
1.106.716
5 Liquidatiestaten Zuiderkwartier 1756-1772, RANH Gecommitteerde Raden West-Friesland en het Noorderkwartier 126.