Overzicht van bronnen

 
English | Nederlands

Bronnen

beginjaar eindjaar zoek in de tekst:

Er zijn 296 bronnen gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen.

Nr Bewaar­plaats Toegangs­nummer Archief Inventaris­nummer(s) Beschrijving Periode
196     (gepubliceerd)   N. Stelllingwerff en S. Schot, Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640, deel III (Den Haag 1987) 1625-1628
198     (gepubliceerd)   W. van Beuningen, Het geestelijk kantoor van Delft (Arnhem 1870) 1656-1720
667     None   Hellinga, O., Resoluties en andere stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland (1579) 1580 -1601 (1608), regesten en indices (Ljouwert 1992). 1591-1597
701 1e stuk: ontvanger-generaal te lande 508 Archief Rekenkamer C 10-120, 170-180, 230-6090 Rekeningen van de (tresorier-) ontvanger-generaal betreffende zijn administratie te lande (NB: over de periode 1573-1587 digitaal beschikbaar via www.archieven.nl (Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie (1574) 1586-1609) 1573-1805
704 1e stuk: ontvanger-generaal te lande 508 Archief Rekenkamer C 130-160, 210-220 Rekeningen van de (tresorier-) ontvanger-generaal betreffende zijn administratie 'van de quote' 1588-1593
703 1e stuk: ontvanger-generaal te lande 508 Archief Rekenkamer C 190-200 Rekeningen van de (tresorier-) ontvanger-generaal betreffende zijn administratie 'over Vlaanderen' 1591-1594
705 1e stuk: ontvanger-generaal te lande 508 Archief Rekenkamer C 311-3854A Acquitten bij de rekeningen van de (tresorier-) ontvanger-generaal betreffende zijn administratie te lande 1573-1805
702 1e stuk: ontvanger-generaal te lande 508 Archief Rekenkamer C 6100-8570 Rekeningen en bijbehorende stukken van de (tresorier-) ontvanger-generaal betreffende zijn administratie te water (NB: over de periode 1573-1609 digitaal beschikbaar via www.archieven.nl (Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie (1574) 1586-1609) 1586-1795
44 ARA 1.01.05 Staten-Generaal 8040-8297 Ordinaris en Extraordinaris Staten van Oorlog 1595-1795
205 ARA 1.01.19 Raad van State 2115I Liquidatien met de provintien ter saake van verzogte consenten 1586-1628
45 ARA 1.01.19 Raad van State 2221-2229 Petities en consenten 1584-1743
101 ARA 1.01.43 Generaliteitsrekenkamer   Rekeningen van de ontvangers-generaal van de admiraliteiten van de Maze en van Amsterdam 1709-1725
105 ARA 1.01.43 Generaliteitsrekenkamer   lasten 1587-1700
100 ARA 1.01.43 Generaliteitsrekenkamer 1407 Staet vantgeene de provintien te gedragen hebben tot stuer vanden oorloge beginnende metten inganck vanden Jare 1586 tottten jare 1667 1587-1667
73 ARA 1.01.50 StadhSecr 732 'Staeten van de Provintie van Hollandt ende West Vrieslandt' voor 1621, 1622 en 1623 1621-1623
74 ARA 1.01.50 StadhSecr 733 'Staten van de Lasten en het Inkomen van het Zuider- en Noorderquartier' over de jaren 1740 tot en met 1748 1740-1748
66 ARA 1.10.02 Aitzema en AWG e.a.   ontvangers-particulier (14) 1631-1632
57 ARA 1.10.02 Aitzema 55 borderel van de rekening van de ontvanger-generaal 1630-1630
195 ARA 1.10.42 Hoop 24 Staet vant Incomen ende lasten van t'Landt 1652-1652
194 ARA 1.10.42 Hoop 24 Staet vant Incomen ende lasten van t'Landt 1651-1651
193 ARA 1.10.42 Hoop 24 Extract uijtte SommiereStaet vant Incoomen ende lasten van West-Vrieslandt ende t'Noorderquartier 1648-1648
118 ARA 1.10.42 Hoop 24 Balancen innecomsten ende lasten van Hollandt en West-Vrieslandt 1651-1651
140 ARA 1.10.42 Hoop 24 Balancen innecomsten ende lasten van Hollandt en West-Vrieslandt 1666-1666
141 ARA 1.10.42 Hoop 24 Balancen innecomsten ende lasten van Hollandt en West-Vrieslandt 1687-1688
139 ARA 1.10.42 Hoop 24 Hollandts Lasten en Inkomen 1671-1676
138 ARA 1.10.42 Hoop 24 Ontfang (12 grossen en somma totalis) 1718-1718
137 ARA 1.10.42 Hoop 24 Sommiere Staet vant Incoomen ende lasten van Westvrieslandt ende tNoorderquartier 1667-1733
142 ARA 1.10.42 Hoop 24 Balancen innecomsten ende lasten van Hollandt en West-Vrieslandt 1725-1726
76 ARA 1.10.42 Hoop 24(E36) Extract uijtte Sommiere Staet vant Incoomen ende Lasten van Westvrieslandt ende t'Noorderquartier 1648-1648
77 ARA 1.10.42 Hoop 24(E36) Staten van inkomen en lasten 1651-1651
81 ARA 1.10.42 Hoop 24(E36) sHollandts Incomen 1682 en wat Amsterdam daerinne geeft 1682-1682
80 ARA 1.10.42 Hoop 24(E36) Staet vant Innecommen ende Lasten vant Comptoir generael 1670-1670
79 ARA 1.10.42 Hoop 24(E36) Staet vant Incomen ende Lasten vande naevolgende Comptoiren 1665-1665
78 ARA 1.10.42 Hoop 24(E36) Staet van 't incomen ende lasten van 'tLandt 1653-1653
86 ARA 1.10.42 Hoop 24(E37) Getal der huijsen en gebouwen 1632-1732
143 ARA 1.10.42 Hoop 25 rekeningen posterijen 1786-1791
85 ARA 1.10.42 Hoop 29(E42) Staten van huislasten 1718-1718
84 ARA 1.10.42 Hoop 29(E42) Staten van huislasten 1678-1680
83 ARA 1.10.42 Hoop 29(E42) Staat van huislasten 1665-1665
82 ARA 1.10.42 Hoop 29(E42) Staet van 't incomen ende lasten van 'tLandt 1650-1650