Overzicht van bronnen

 
English | Nederlands

Bronnen

beginjaar eindjaar zoek in de tekst:

Er zijn 296 bronnen gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen.

Nr Bewaar­plaats Toegangs­nummer Archief Inventaris­nummer(s) Beschrijving Periode
187 ARA 1.10.42 Hoop 93 Balance van Betalingen bij de provincie van Hollandt en Westvrieslant op de volgende jaren gedaan 1587-1724
28 ARA 2.21.005.3 Gogel   Rapporten 1728 en 1750 1700-1750
1 ARA 2.21.005.3. Gogel 180 Rapport 1678 1671-1677
2 ARA 2.21.005.33 Gogel 180 Rapport 1721 1721-1721
29 ARA 2.21.005.39 Gogel 180 Rapport der Commissie tot het onderzoek naar den Staat der Finantiën van Holland (Den Haag 1797) 1788-1794
170 ARA 2.21.005.39 Gogel 180 Rapport 1728 1728-1728
171 ARA 2.21.005.39 Gogel 180 Rapport 1750 1750-1750
330 ARA 2.21.006 Goldberg 354 Onkoststaten van de gecollecteerde middelen in het Zuiderkwartier 1750-1794
329 ARA 2.21.006.51 Goldberg 3 Staat genegotieerde en afgeloste kapitalen Noorderkwartier 1750-1794 1750-1794
144 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356A Rapport 1728 1728-1728
146 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356B Rapport 1750 1750-1750
147 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356I extraords.ontvang en uitgaaf 1780-1786
46 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356II Korte Staten van ontfang en uitgaaf der Rekening van de Ontfanger Generaal van Holland 1774-1776
150 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356II posterijen 1752-1782
149 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356II Korte staten van ontfang en uitgaaf der ontvanger-generaal van Holland 1793-1793
148 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356II Korte staten van ontfang en uitgaaf der ontvanger-generaal van Holland 1774-1776
164 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356III staat extraordinaris verponding Zuiderkwartier 1774-1787
135 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356IV Ststen van liquidatie Noorderkwartier 1777-1780
38 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356VI Capitaalen, Intressen en Renten in Westvriesladn en het Noorder-quartier tot en met ultimo December 1794, mitsgaders de aflossingen zedert den Jare 1753, welken echter van de Capitalen en Intressen fan de groote en voorname staat reeds afgetrokken 1740-1794
40 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356VI Staat van Lasten en inkomen van Westvriesland en den Noorderquartier 1777 1777-1780
39 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356VI Extraordinaris Uitgaven van 't Noorderquartier in 1781, 1782, 1783 1781-1783
43 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356VIII Genegotieerde van 1741 tot 1754 1741-1754
42 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356VIII Negotiatien en Aflossingen zedert 1690-1743 1690-1743
41 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356VIII Capitalen in Obligatien Anno 1663 tot 1729 alle de Comptoiren op Maanden 1663-1729
180 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356X Liberale Gift 1774-1776
165 ARA 2.21.006.51 Goldberg 356XIV 200e penning heerl. goederen 1774-1776
56 ARA 3.01.04 SH 2601a 'staat van ontvang van de ontvanger-generaal 1602-1602
55 ARA 3.01.04 SH 2601a 'Borderel van de rekening van de Ontfanger-Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt van de verpondinge en ander extraordinaris ontfang van den jare 1601 1601-1601
24 ARA 3.01.04.01 SH 5822 Staten van Financie 1781-1783
48 ARA 3.01.04.01 SH 6287 Staat van alle de Lasten en het Incomen van Westvrieslandt ende 't Noorderquartier 1687-1687
91 ARA 3.01.05 GR 3983 Negentwintigste Liquidatie tusschen het Zuijder en Noorderquartier voor den jaar 1754 1754-1754
88 ARA 3.01.05 GR 3983 Drie en veertigste Liquidatie tusschen het Zuijder en Noorderquartier voor den jaar 1768 1768-1768
89 ARA 3.01.05 GR 3983 Vier en dertigste Liquidatie tusschen het Zuijder en Noorderquartier voor den jaar 1759 1759-1759
90 ARA 3.01.05 GR 3983 Twee en dertigste Liquidatie tusschen het Zuijder en Noorderquartier voor den jaar 1757 1757-1757
152 ARA 3.01.05 GR 3984 Liquidatie tusschen het Zuijder en Noorderquartier voor den jaar 1772-1778
6 ARA 3.01.05 GR 3986 Staet van den incomen ende lasten van de domeynen van Hollant en Westvrieslandt’ 1642-1642
25 ARA 3.01.05 GR 3987 Staet sommier van de penningen op interest geligt ende tegenwoordig loopende ten comptoire van de Ontfanger Generaal’ over de jaren 1596-1648’ 1596-1648
18 ARA 3.01.05 GR 3987 huislasten 1738-1739
16 ARA 3.01.05 GR 3987 huislasten 1680-1680
14 ARA 3.01.05 GR 3987 huislasten 1671-1671