Overzicht van bronnen

 
English | Nederlands

Bronnen

beginjaar eindjaar zoek in de tekst:

Er zijn 296 bronnen gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen.

Nr Bewaar­plaats Toegangs­nummer Archief Inventaris­nummer(s) Beschrijving Periode
10 ARA 3.01.05 GR 3987 Staet van de incomsten en lasten van 1626’ 1626-1626
15 ARA 3.01.05 GR 3987 huislasten 1677-1677
154 ARA 3.01.05 GR 3987 Recueil iz de financien van Holland vnl. Generaliteit 1621-1628
153 ARA 3.01.05 GR 3987 Recueil iz de financien van Holland 1621-1647
13 ARA 3.01.05 GR 3996 huislasten 1670-1670
12 ARA 3.01.05 GR 3996 huislasten 1660-1660
11 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1650-1650
9 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1640-1640
157 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1671-1671
167 ARA 3.01.05 GR 3996 huislasten 1686-1693
162 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1640-1680
161 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1738-1739
160 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1683-1683
159 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1680-1680
158 ARA 3.01.05 GR 3996 Huijslasten van Holland 1677-1677
20 ARA 3.01.05 GR 3996b huislasten 1710-1714
178 ARA 3.01.05 GR 3996b Staat ordinaris inkomen en lasten Zuiderkwartier 1686-1686
181 ARA 3.01.05 GR 3996II Extraordinris lasten en inkomen Holland 1697-1697
200 ARA 3.01.14 Oldenbarnevelt 110 Staet int corte van t'geen de gemeene middelen over Hollandt ende Westvrieslant verpacht inden jare 1608 voor een geheel jaer elcx in specie syn bedragende 1608-1608
199 ARA 3.01.14 Oldenbarnevelt 99B Estat sommier tant des charges de la guerre par terre, que du revenu des moyens generales (...) depuis l'an1577 jusques l'an 1586 incluz 1577-1586
75 ARA 3.01.15 Cats 18 Penningen op Intrest tot Laste van Holland genegotieert in de naevolgende jaeren 1621-1634
192 ARA 3.01.15 Cats 22 1. Staet vande Lasten in ZuijtHolld daer tegens t'Incomen en 2. staet vande lasten en Incomsten in Noortholland 1634-1634
106 ARA 3.01.15 Cats 22off84 inkomsten en uitgaven van deontvanger-generaal van Holland 1636-1636
191 ARA 3.01.15 Cats 23 Lasten en Incomen anno 1630. Lasten en Incomen voor anno 1634 1630-1634
190 ARA 3.01.15 Cats 32 Rapport van de Heeren gecommitteert bij HEGM opt stuck van de mesnage waervan de besogne is begonnende 11 Ocotber 1635 1635-1635
172 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 15 Staten van huislasten Zuiderkwartier 1716-1719
125 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 17 Staat van interessen 1716-1719
22 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 18-19 Staten van Inkomen en Lasten over het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier 1725-1726
126 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 18/17 Register papieren besognes financien 1720 1712-1720
112 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 188-189 Staten van de opbrengsten van de 100e en 200e penningen, 1716-1717, 1719-1720 1702-1722
21 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 19 Staten van Inkomen en Lasten over het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier 1715-1721
179 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 192 Ontfangh van de personele liquidatie ten Comptoire Generael van Hollant op iedere van de Extraordinare Consenten van de jaere 1680 tot 1725 incluijs soo als deselve quaemen te bedragen op ultomo Oct. 1725 1680-1725
124 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 204 rentelast 1712-1715
61 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 21 'staten van inkomsten en uitgaven van het Comptoir Generaal over 1702-1720' 1702-1720
111 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 66 Staten van verschillende belastingen en verpondingen 1716-1726
47 ARA 3.01.20 Hoornbeeck 75 Vergaderinge der Cassen van alle de Extraordinaris Consenten soo als die waren ultimo Oct. 1722 ende door den Ontfanger-Generael den Heer van Hogerheijde aan het Lant sijn verantwoord tot het jaar 1722 incluijs 1680-1722
115 ARA 3.01.25 Bleiswijk 1 Begrotingen van de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt 1773-1787
7 ARA 3.01.25 Bleiswijk 6 domeinen 1772-1772
136 ARA 3.01.25 Bleiswijk A21 Staat van negotiatie en aflossing 1740-1772 1740-1772
117 ARA 3.01.26 Spiegel 67 Balans van de extraordinaris ontvang en uitgaaf, 1780-1787 1780-1787