Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0253 Licenten Vlissingen 1573-1574 Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0221 Licenten Vlissingen 1574-1575 Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0166 Lichting van Schotse soldaten Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0091 Mondkosten Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1593
0177 Oorlog te water Zierikzee Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0178 Oorlogvoering te water en te lande Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0181 Proviand schepen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0217 Quotisatie Vlissingen Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0183 Rentmeester geannoteerde goederen Vlissingen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0184 Rentmeester geestelijke goederen Veere Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0190 Restituties Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1588
0001 Resultaat negatief Zeeland (incl. Comittimus) Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1574-1794
0001 Saldo nieuw negatief Zeeland (incl. Comittimus) Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1574-1766
0223 Sauvegarden Breskenszand Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0224 Sauvegarden Cadzand Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1577
0225 Sauvegarden Hontenisse en Ossenisse Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0226 Sauvegarden Koudepolder Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0227 Sauvegarden Oostvrije Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0229 Schatting landlieden Walcheren Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0230 Schouwgeld Beoostenschelde Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0231 Slachtgeld Middelburg Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0198 Tafel prins van Oranje Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0235 Tafelhouders Middelburg Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1574
0199 Terugbetaling leningen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0200 Terugbetaling leningen gouverneur Beoosten Schelde Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0201 Terugbetaling leningen Middelburg Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0202 Terugbetaling leningen Middelburg aan admiraal Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0203 Terugbetaling leningen Vlissingen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1577
0204 Terugbetaling leningen Vlissingen aan fortificatiën Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0207 Terugbetaling verkocht zout Middelburg Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0286 Tol Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1580
9999 Totaal ontvangsten Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1574-1795
9999 Totaal uitgaven Zeeland (incl. Comittimus) Generaliteitslasten 1574-1795
0075 Traktementen diverse officieren Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1588
0218 Traktementen, gages, soldijen en wedden Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0219 Uitgaven tot nut algemene zaak Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0220 Uitkoop aandeel in buiten en prijzen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
0105 Uitrusting schepen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1587
0023 Vacatien en reiskosten Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1795
0106 Vacatien en reiskosten rendant Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1588