Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
326 Admiraliteit te Amsterdam tot aflossing Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1730-1730
327 Admiraliteit te Rotterdam Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1730-1765
446 Admiraliteit West-Friesland en Noorderkwartier Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1768-1768
115 Admiraliteit Zeeland 2 gecommitteerden steden ZK Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1640-1790
443 Admiraliteiten (A'dam en op de Maze) Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1737-1755
444 Admiraliteiten (Friesl. en op de Maze) Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1734-1747
445 Admiraliteiten (Maze, A'dam, Friesl.) Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1738-1746
442 Admiraliteiten A'dam en R'dam tot aflossing Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1731-1737
156 Advertentien in couranten Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1790-1790
167 Advocaten en procureurs (wedden) Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1640-1790
b041 Afbetaling hoofdsom f.10.000 negotiatie 1607 Groningen Provinciale lasten 1612-1612
0070 Afgelegde capitalen comptoir domeinen Utrecht Provinciale lasten 1777-1781
0057 Afgeloste interesten Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1611-1616
0031 Afgeloste kapitalen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1672-1795
501 Aflossing aan ZK Holland (Noorderkwartier) Provinciale lasten 1724-1775
500 Aflossing andere leningen Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1712-1794
497 Aflossing beleningen Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1787-1794
499 Aflossing certificaten Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1793-1793
498 Aflossing effectentransacties Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1790-1794
850 Aflossing en rente deel van het verschot van de grietenijen van het bedrag van fl. 200000 Friesland Provinciale lasten 1625-1625
849 Aflossing en rente verschot van de officieren in 's lands dienst Friesland Provinciale lasten 1625-1625
294 Aflossing kantoor Holland, lening Ao 1745, oorspr. 2 millioen Friesland Provinciale lasten 1767-1778
0110 Aflossing kapitaal en oude schulden Overijssel Provinciale lasten 1682-1707
1008 Aflossing kapitalen Friesland Provinciale lasten 1648-1648
588 Aflossing kapitalen aan holland Friesland Provinciale lasten 1749-1749
840 Aflossing kapitalen met enige interessen Friesland Provinciale lasten 1621-1626
788 Aflossing kapitalen provincie Friesland Provinciale lasten 1695-1695
872 Aflossing landschapscrediteuren Friesland Provinciale lasten 1619-1619
0138 Aflossing los- en lijffrenten van 1673 en 1681 Overijssel Provinciale lasten 1683-1683
0083 Aflossing losrenten Overijssel Provinciale lasten 1763-1763
885 Aflossing obligaties Friesland Provinciale lasten 1626-1626
7042 Aflossing van lijfrenten;ontvanger dubbel oudschildgeld Utrecht Provinciale lasten 1593-1593
7092 Aflossing van los- en lijfrenten Utrecht Provinciale lasten 1592-1592
63 Aflossingen Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1621-1623
0060 Aflossingen Utrecht Provinciale lasten 1788-1789
61 Aflossingen ordinaris obligaties Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1713-1789
0081 Aflossingen uit opbrengst verkopingen Overijssel Provinciale lasten 1760-1760
0177 Aflosssing rentebrieven en obligatiƫn Overijssel Provinciale lasten 1662-1663
0020 Afschrijving van ongelden Utrecht Provinciale lasten 1786-1786
0056 Afschrijving wegens achterstallige renten Utrecht Provinciale lasten 1774-1798