Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0524 Afschrijvingen comptoir lijfrenten Utrecht Provinciale lasten 1737-1737
0059 Afschrijvingen ledig gestane huisinge Utrecht Provinciale lasten 1753-1790
1096 Aftrek van penningen die door de kloostermeijers bij anticipatie zijn opgebracht Friesland Provinciale lasten 1589-1589
b021 Agent stadhouder, aan - Groningen Provinciale lasten 1663-1664
0117 Agenten in buitenland Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1592-1597
0065 Allerhande zaken comptoir domeinen Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
0516 Alterum tantum Utrecht Provinciale lasten 1734-1738
0118 Aluin Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1574
496 Alumnen Friesland Provinciale lasten 1648-1795
672 Alumnen en franse studenten Friesland Provinciale lasten 1717-1722
166 Ambassadeur van deze staat in Frankrijk, extraordinair Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1790-1790
454 Ambassadeurs in Oostenrijk en Engeland gerembourseerd Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1746-1746
256 Ambassadeurs, defroijementen Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1650-1680
228 Ameide en Vianen, onkosten tot inkoop van - Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1790-1790
0119 Ammunitie van oorlog Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1586-1597
461 Ammunitie van oorlog (heren van Hoorn, Bleiswijk, Crans, affuitmakerj) Holland (Zuiderkwartier) Provinciale lasten 1726-1726
0076 Ammunitie van oorlog voor de schepen Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1574-1584
0043 Amptgeld, gerestitueerd -, of capitale lening Utrecht Provinciale lasten 1734-1794
0045 Amptgelden, renten van - Utrecht Provinciale lasten 1758-1790
7056 Andere betalingen in opdracht van de staten Utrecht Provinciale lasten 1585-1589
0029 Andere extraordinaris uitgaven Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1771-1787
7085 Andere rentebetalingen comptoir generale middelen Utrecht Provinciale lasten 1585-1590
7016 Andere uitgaven t.b.v. de leden van de staten Utrecht Provinciale lasten 1591-1594
7017 Andere uitgaven volgens ordonnanties van de staten Utrecht Provinciale lasten 1585-1594
b023 Appointees Groningen Provinciale lasten 1649-1664
b024 Appointementen, administrator der - Groningen Provinciale lasten 1643-1664
0023 Armen noodhulp Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
b039 Armen, aan de -, uit rantsoengeld aan stad, oml, oldamb Groningen Provinciale lasten 1604-1621
796 Armengelden Friesland Provinciale lasten 1588-1795
694 Armengelden en alumnen Friesland Provinciale lasten 1712-1715
738 Armengelden en oortjesgeld Friesland Provinciale lasten 1695-1706
1006 Armengelden kwartieren Friesland Provinciale lasten 1648-1648
1127 Armengelden steden Friesland Provinciale lasten 1681-1682
1130 Armengelden steden en dorpen Friesland Provinciale lasten 1681-1682
799 Armengelden van steden en dorpen Friesland Provinciale lasten 1683-1683
800 Armengelden volgens quotisatie Friesland Provinciale lasten 1683-1683
1007 Armengelden, andere Friesland Provinciale lasten 1648-1648
1021 Armengelden, totaal Friesland Provinciale lasten 1651-1651
896 Armenvoogden Friesland Provinciale lasten 1619-1624
62 Augmentatie kleine prijsobligaties (=opgeld bij aflossing) Holland Provinciale lasten 1712-1743