Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0002 Overschot inkomsten op uitgaven, secretaris Drenthe Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1637-1795
0002 Overschot ontvangst op uitgave Groningen Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1597-1795
0002 Restanten secretaris Drenthe Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1649-1795
0002 Restanten van verpondingen Groningen Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1647-1795
0002 Subsidie aan de admiraliteit Groningen Generaliteitslasten 1606-1795
0002 Subsidie equipage uit de quote Zeeland (incl. Comittimus) Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1587-1587
0002 Tabak Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1689-1795
0002 Tekort inkomsten op uitgaven, 1e rek v.e.jr.m. 2 rek. Drenthe Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1715-1758
0002 Tekort ontvangst op uitgave Groningen Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1596-1625
0002 Totaal tekort inkomsten op uitgaven, secretaris Drenthe Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1640-1714
0002 Tractementen en daggelden gedeputeerden etc. Overijssel Provinciale lasten 1604-1795
0002 Tractementen predikanten Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
0002 Tractementen, hoofd-, lijfpensioenen, general. tractem Drenthe Generale & provinciale lasten 1603-1795
0002 Traktementen Raden van State Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1585-1795
0002 Verponding van molens Groningen Middelen(=Inkomsten) 1629-1795
0002 Voetvolk Overijssel Generaliteitslasten 1662-1795
0002 Zegels, geslagen Utrecht (Provincie) Middelen(=Inkomsten) 1769-1798
0003 Acten van avance Groningen Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1647-1728
0003 Afrekening totaal tekort ink. op uitg., OG, v.d. Wouden Drenthe Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1738-1738
0003 Avancementen equipagemeesters Zeeland (incl. Comittimus) Sloten van rekeningen te water en andere uitgaven die niet onder 03 werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de uitgaven 1597-1597
0003 Bezoldingen dragonders Zeeland (incl. Comittimus) Generaliteitslasten 1766-1792
0003 Deficierende quitantien Drenthe Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1642-1741
0003 Gemene middelen apr-sep Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1582-1706
0003 Genegotieerde penningen op soldijordonnantien Overijssel (Uitsluitend die) leningen die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaakbedrag van de middelen 1717-1722
0003 Generale middelen Drenthe en Ruinen, (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1603-1795
0003 Kooppenningen verkogte provinciale goederen Overijssel Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1716-1717
0003 Overschot inkomsten op uitgaven, secretarisklerk Drenthe Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1740-1745
0003 Overschot ontvangst op uitgave vorige jaar (rentm.) Groningen Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1731-1793
0003 Scheeps- en wagenvrachten Overijssel Provinciale lasten 1660-1795
0003 Subsidie aan vreemde mogendheden Groningen Generaliteitslasten 1627-1795
0003 Subsidien andere comptoiren tbv comptoir klein zegel Utrecht Middelen(=Inkomsten) 1786-1798
0003 Tekort inkomsten op uitgaven, secretaris Drenthe Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1639-1789
0003 Tractementen schoolmeesters Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
0003 Tractementen, geappointeerdens Drenthe Generale & provinciale lasten 1608-1795
0003 Traktementen Hoge Raden Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1598-1795
0003 Verponding van landen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1601-1795
0003 Voetvolk (2) Overijssel Generaliteitslasten 1658-1795
0003 Wijnen Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1755-1795
0004 20e penning Utrecht (Provincie) Middelen(=Inkomsten) 1769-1798
0004 Artilleristen Overijssel Generaliteitslasten 1750-1795