Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0004 Bezoldingen voetvolk Zeeland (incl. Comittimus) Generaliteitslasten 1766-1795
0004 Bieren Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1749-1795
0004 Cumulatief overschot/schuld van de rendant,rek.secr.kle Drenthe Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1740-1746
0004 Daggelden, extraords. etc. Overijssel Provinciale lasten 1604-1795
0004 Gemene middelen jan-sep Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1665-1785
0004 Generale middelen Coevorden, winterpacht Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1623-1795
0004 Losrenten Overijssel (Uitsluitend die) leningen die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaakbedrag van de middelen 1666-1666
0004 Meerdere ontvangst aan restanten en contanten (rentm.) Groningen Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1731-1793
0004 Overschot inkomsten op uitgaven, OG 1e rek v.e.jr. 2 re Drenthe Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1642-1713
0004 Premies van veroverde schepen Groningen Generaliteitslasten 1638-1795
0004 Restanten van tolhekken Groningen Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1654-1720
0004 Schoorsteengelden Overijssel Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1665-1665
0004 Tekort inkomsten op uitgaven, secr., tweede rek. 1746 Drenthe Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1746-1746
0004 Totaal tekort inkomsten op uitgaven, OG, 1e rek v.2 Drenthe Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1692-1758
0004 Traktementen Gecommitteerde Raden Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1592-1795
0004 Uitgave rantsoenpenningen klerk Groningen Generale & provinciale lasten 1596-1596
0004 Vacatien, scheeps en wagenvrachten generaliteit Drenthe Generale & provinciale lasten 1610-1795
0004 Verlaatshuren Groningen Middelen(=Inkomsten) 1633-1795
0004 Verscheidene zaken comptoir klein zegel Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
0005 "aan de Munte" Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
0005 40e penning Utrecht (Provincie) Middelen(=Inkomsten) 1769-1798
0005 Artilleristen (2) Overijssel Generaliteitslasten 1793-1795
0005 Bezoldingen mariniers Zeeland (incl. Comittimus) Generaliteitslasten 1766-1795
0005 Defroyementen en verteringen op verpagtingen Overijssel Provinciale lasten 1604-1795
0005 Gemaal Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1700-1795
0005 Gemene middelen okt-dec Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1634-1785
0005 Genegotieerde penningen tegen 4 percent Overijssel (Uitsluitend die) leningen die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaakbedrag van de middelen 1720-1722
0005 Honderdste penning van soldijen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1629-1795
0005 Huishuur, stro en kaarsen ten dienste v.d. generaliteit Drenthe Generale & provinciale lasten 1610-1795
0005 Ommeslagen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1608-1795
0005 Overschot inkomsten op uitgaven, secr. 1e rek v. 2 Drenthe Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1741-1741
0005 Overschot ontvangst op uitgave (herzien) Groningen Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1671-1671
0005 Remboursement van Raad van State Overijssel Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1792-1792
0005 Restanten van verpondingen van molens Groningen Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1647-1690
0005 Tekort inkomsten op uitgaven, rek. secretarisklerk Drenthe Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1741-1746
0005 Traktementen Provinciale Rekenkamer Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1597-1795
0005 Uitgave aan de West Indische Compagnie Groningen Generaliteitslasten 1625-1795
0006 40e penning, 1 1/2 procent op de - Utrecht (Provincie) Middelen(=Inkomsten) 1769-1798
0006 Afrekening cumulatieve schuld OG, 1e rek v.e.jr.m.2 rek Drenthe Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1628-1715
0006 Afrekening totaal tekort ink. op uitg.,OG, add.rek.1682 Drenthe Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1682-1682