Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
2008 Aan rendant om zonderlinge consideratien Drenthe Generale & provinciale lasten 1612-1612
c026 Aanbouw 24 schepen van linie,1771-4-16, q. in 4.178.508 Drenthe Generale & provinciale lasten 1781-1783
c025 Aanbouw schepen en fregatten, 1781-1-5, q. in 7.342.536 Drenthe Generale & provinciale lasten 1782-1783
c028 Aanbouw schepen en fregatten,1781-1-5,q.in 7.342.536 (2 Drenthe Generale & provinciale lasten 1783-1783
b220 Aanbouw van 12 schapen, voor 1701 Drenthe Generale & provinciale lasten 1702-1702
b189 Aanbouw van 18 schepen van de 4de charter, q.in 864.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1709-1710
b146 Aanbouw van 18 schepen, q. in 96000 intr.1.200.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1693-1715
b164 Aanbouw van 18 schepen, q. in 96000 intr.1.200.000 (2) Drenthe Generale & provinciale lasten 1715-1715
b175 Aanbouw van 2x30 schepen, 1653-2-4/7-5, f.18.829 Drenthe Generale & provinciale lasten 1682-1688
0096 Aandeel hoofdtractementen en soldien, ontvangst van - Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1781-1781
0016 Aandeel in Anneveense compagnie Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1795-1795
b275 Aannemen en onderhouden 2 comp. guides te paard Drenthe Generale & provinciale lasten 1690-1690
b267 Aannemen en onderhouden van 3 reg.ruiters,1 dragonders Drenthe Generale & provinciale lasten 1694-1694
0501 Aanrits en recruutgelden, betaling van Drenthe Generale & provinciale lasten 1727-1727
b148 Aanrits en transportgeld, q. in 96.000 intr. 1.200.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1704-1715
b235 Aanrits- en transportgeld Duitse troepen, q. in 500.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1701-1701
b283 Aanritsgeld, q. in f.16.140, 1671 en 1672 Drenthe Generale & provinciale lasten 1672-1672
b159 Aanritsgelden 8 ruiters augm, q. in 19.720,intr 246.500 Drenthe Generale & provinciale lasten 1709-1715
b237 Aanritsgelden algemeen Drenthe Generale & provinciale lasten 1701-1701
b238 Aanritsgelden en soldij voor uitheemse troepen Drenthe Generale & provinciale lasten 1701-1701
b274 Aanritsgelden overgenomen Zweedse troepen Drenthe Generale & provinciale lasten 1690-1690
e002 Aanritsgelden, 1689, genegotieerde f.100.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1695-1695
c012 Aanritsgelden, 1785-2-11, q. in 191.790 Drenthe Generale & provinciale lasten 1785-1785
c013 Aanritsgelden, 1785-4-1, q. in 514.904 Drenthe Generale & provinciale lasten 1785-1785
c021 Aanritsgelden, q. in 155.775, 1793-7-30 Drenthe Generale & provinciale lasten 1793-1793
0137 Abuis Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1695-1753
a060 Abuis grondschattings-register Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1664-1664
a004 Abuis met grondschattingen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1657-1783
a084 Abusievelijk in ontvangst gebrachte pachten Drenthe Generale & provinciale lasten 1687-1687
0181 Accijs, brandewijn - Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1741-1741
0133 Accijs, haven - Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1643-1755
0146 Accijs, haven - v.w., breuken wegens het niet aangeven Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1751-1751
0141 Accijs, haven- van wijnen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1750-1752
0160 Accijs, haven- van wijnen mitsgaders stokersketels Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1749-1749
b067 Achterstallige interessen, 1714-12-31 Drenthe Generale & provinciale lasten 1752-1752
0009 Achterstallige legerlasten Drenthe Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1649-1649
d003 Achterstallige pagtpenningen in uitgave, N. van 't Hoff Drenthe Generale & provinciale lasten 1678-1678
a090 Achterstand verzegelde brieven, ontvangst i.v.m. Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1650-1650
b309 Achterwesen wijlen secretaris Cops, q. in 46.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1648-1648
d001 Acten van remissie Drenthe Generale & provinciale lasten 1667-1730