Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
1214 Aflosse van 's lands obligatien, andere ontvangst tot- Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1716-1724
1202 Aflosse van capitalen, ontvang tot- Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1733-1745
1209 Aflosse van mijnpenningen van het verkochte hout Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1738-1738
1210 Aflosse van obligatien, van het verkochte hout Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1738-1738
1208 Aflosse, extraordinaire ontvangst tot Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1739-1739
b011 Aflossing 1772/10/3 ad 100.000 Drenthe Generale & provinciale lasten 1773-1773
a050 Aflossing acht pajen grondschatting 1702/03 Drouwen Drenthe Generale & provinciale lasten 1740-1740
a051 Aflossing acht pajen grondschatting 1702/03 Meppel Drenthe Generale & provinciale lasten 1740-1740
a042 Aflossing cap. Schultuine, Sigers, Cijpriani en Emmen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1670-1670
0168 Aflossing en voldoening restant kapitaal en interesse Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1744-1759
a039 Aflossing erfpacht Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1671-1671
0182 Aflossing erfpagt Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1740-1740
0183 Aflossing erfpagt (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1740-1740
0184 Aflossing erfpagt (3) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1740-1740
0117 Aflossing kapitalen algemeen Drenthe Generale & provinciale lasten 1700-1728
a033 Aflossing landschaps lastige kapitalen, aan secretaris Drenthe Generale & provinciale lasten 1716-1758
a037 Aflossing landschaps obligaties, tot-, aan secretaris Drenthe Generale & provinciale lasten 1716-1755
a099 Aflossing lening bij Amsterdams koopman De Gijselaer Drenthe Generale & provinciale lasten 1636-1636
a026 Aflossing obligatie, ontvangst tot- Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1672-1672
0063 Aflossing obligaties Drenthe Generale & provinciale lasten 1716-1795
0111 Aflossing obligaties (2) Drenthe Generale & provinciale lasten 1732-1733
0105 Aflossing obligaties, rekening secretarisklerk Drenthe Generale & provinciale lasten 1740-1741
a053 Aflossing schuld Cypriani Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1668-1668
a043 Aflossing schuld Hagewolts Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1670-1670
a038 Aflossing schuld heer en mevrouw Sluters Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1671-1671
a075 Aflossing schuld heeren van Echten Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1649-1657
a062 Aflossing schuld Hiddings, Roeloffs en Tabinck Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1664-1664
a059 Aflossing schuld Ida Ketels en Margrieta Peters Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1665-1665
a068 Aflossing schuld J. Geert van Remen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1660-1660
a054 Aflossing schuld kinderen wijlen Willem Hiddingen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1668-1668
a066 Aflossing schuld Rudolf van Selbach Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1662-1662
a055 Aflossing schuld Schonenborch, Simons, Cipriani etc. Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1665-1667
a025 Aflossing schuld Schonenborgh Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1672-1672
a036 Aflossing schuld schultinne Rolde Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1670-1671
a061 Aflossing schuld Sigers, Welvelde Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1659-1664
a034 Aflossing schuld Sluiters Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1671-1671
a044 Aflossing schuld Struuck - Sleen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1670-1670
a056 Aflossing schuld tot uitgave predikants-weduwen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1662-1665
a037 Aflossing schuld weduwe Rossums Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1671-1671
a063 Aflossing schuld weduwe Schickhardts, Hiddings, Backer Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1663-1663