Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7212 posten gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0001 Brandewijn en gebrande wateren Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1726-1795
0001 Cumulatief overschot Overijssel Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1629-1676
0001 Cumulatief overschot/schuld rendant aan de landschap Drenthe Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1606-1795
0001 Cumulatief tekort Overijssel Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1616-1695
0001 Gemene middelen Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1577-1795
0001 Genegotieerde penningen + verkochte goederen Overijssel Leningen & andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1717-1717
0001 Genegotieerde somma Overijssel (Uitsluitend die) leningen die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaakbedrag van de middelen 1665-1753
0001 Generale middelen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1595-1795
0001 Generale middelen Drenthe en Ruinen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1603-1795
0001 Klein zegel op de specien Utrecht (Provincie) Middelen(=Inkomsten) 1769-1798
0001 Militie Drenthe Generale & provinciale lasten 1603-1795
0001 Negatief slot rekening te water Zeeland (incl. Comittimus) Sloten van rekeningen te water en andere uitgaven die niet onder 03 werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de uitgaven 1588-1601
0001 Overschot Overijssel Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1604-1779
0001 Overschot inkomsten op uitgaven Drenthe Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1603-1795
0001 Overschot ontvangst op uitgave van het vorige jaar Groningen Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1626-1795
0001 Personele quotisatie Overijssel Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1750-1751
0001 Positief slot rekening te water Zeeland (incl. Comittimus) Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1591-1607
0001 Restante schattingen en pachten Drenthe Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1649-1795
0001 Restanten generale middelen Groningen Restanten (nog niet daadwerkelijk geinde belastingen) voor zover ze buiten de totalen aan inkomsten en uitgaven waren gehouden 1595-1795
0001 Resultaat negatief Zeeland (incl. Comittimus) Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1574-1794
0001 Resultaat positief Zeeland (incl. Comittimus) Overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1580-1795
0001 Ruiterij Overijssel Generaliteitslasten 1662-1795
0001 Saldo nieuw negatief Zeeland (incl. Comittimus) Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1574-1766
0001 Saldo nieuw positief Zeeland (incl. Comittimus) Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1590-1795
0001 Subsidien kerk en schooldiensten Utrecht Provinciale lasten 1769-1798
0001 Tekort Overijssel Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1620-1795
0001 Tekort inkomsten op uitgaven Drenthe Tekorten van de inkomsten op de uitgaven 1613-1794
0001 Totaal tekort inkomsten op uitgaven Drenthe Cumulatieve tekorten van de inkomsten op uitgaven 1614-1740
0001 Tractementen gecommitteerden ter generaliteit etc. Overijssel Provinciale lasten 1604-1795
0001 Traktementen prins van Oranje Zeeland (incl. Comittimus) Provinciale lasten 1591-1795
0001 Uitgaven Committimus Zeeland (incl. Comittimus) Generaliteitslasten 1768-1795
0001 Veld- en legerlasten Groningen Generaliteitslasten 1627-1795
0001 Verzamelhoofdstuk uitgaven Groningen Generale & provinciale lasten 1595-1595
0002 Bezoldingen ruiterij Zeeland (incl. Comittimus) Generaliteitslasten 1675-1792
0002 Cumulatief overschot/ schuld van de rendant, secretaris Drenthe Cumulatieve overschotten van de inkomsten op de uitgaven 1637-1795
0002 Gemene middelen jan-mrt Zeeland (incl. Comittimus) Middelen(=Inkomsten) 1635-1706
0002 Genegotieerde penningen op de 50e penning Overijssel (Uitsluitend die) leningen die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaakbedrag van de middelen 1716-1720
0002 Generale middelen Coevorden Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1619-1795
0002 Kooppenningen verkocht hout Overijssel Andere inkomsten die niet onder middelen werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de middelen 1718-1718
0002 Negatief slot rekening van de quote Zeeland (incl. Comittimus) Sloten van rekeningen te water en andere uitgaven die niet onder 03 werden opgenomen, omdat ze in de bron niet werden meegerekend in het opgegeven totaalbedrag van de uitgaven 1588-1588