Structuur van de site

 
English | Nederlands

Structuur van de site

U kunt zoeken naar bedragen per jaar voor inkomsten- en uitgavenposten zoals die voorkomen in voor de verschillende gewesten bewaard gebleven bronnen. Alle opgenomen bedragen luiden in Hollandse guldens uit de tijd zelf.

Op de site zijn de gegevens van de gewesten Overijssel, Drenthe, Groningen, Holland, Utrecht, Friesland en Zeeland beschikbaar.

U kunt zoeken naar bedragen per jaar voor inkomsten- en uitgavenposten zoals die voorkomen in voor de verschillende gewesten bewaard gebleven bronnen. Dit kan op verschillende manieren.

  • U kunt naar het overzicht van posten gaan, om voor een bepaald gewest een inkomsten- of uitgavenpost uit de lijst te kiezen.
  • U kunt naar het overzicht van verzamelposten gaan om een overzicht te krijgen van de verzamelposten. Dit zijn door de bewerkers gemaakte samenvoegingen van posten, die tevens zijn opgenomen in de tabellen in de gedrukte publicaties.

  • De bedragen kunnen per post in detail worden getoond, samen met de eventuele annotatie per jaar.
  • De bedragen kunnen voor verschillende posten worden samengebracht in een tabel van geselecteerde posten.

Downloaden van gegevens

Van de meeste overzichten en tabellen is het mogelijk om de gegevens down te loaden. Het formaat is dat van "comma-separated values (csv)": dat wil zeggen dat de kolommen van elkaar zijn gescheiden door komma's. De eerste regel van het bestand bevat de kopjes.

De instellingen zijn zo gemaakt dat als u Microsoft Excel op uw computer hebt geïstalleerd, het tamelijk waarschijnlijk is dat Excel automatisch wordt geopend, of dat als u het bestand met Excel opent, dit er begrijpelijk uit ziet. Mocht dit op de een of andere manier niet lukken, of mocht u gebruik willen maken van een ander spreadsheet of database programma, dan kunt u de bestanden als textbestanden downloaden, om ze daarna te importeren in het programma van uw keuze.