Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 van de verzamelpost Belastingen op vermogen en inkomsten in de regio Holland . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 20 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
129 Familiegeld Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1716-1716
128 Heffingen op effecten en ambten Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1687-1725
132 Honderdste penning, tweemaal de Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1793-1794
75 Korting soldijordonnanties 1698 Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1715-1794
133 Korting soldijordonnanties 1715 Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1716-1724
76 Korting soldijordonnanties 1752 Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1752-1793
74 Korting traktementen 1680, kwart - Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1715-1794
124 Kortingen tractementen en soldijordonnanties Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1680-1714
131 Liberale gift Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1747-1748
114 Ontvangen wegens het personeel Holland (Noorderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1747-1753
78 Penningen op de ambten voor aftrek van remissien Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1727-1794
77 Penningen op de effecten voor aftrek van remissien Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1726-1794
127 Personele en reele heffingen Holland Middelen(=Inkomsten) 1625-1630
143 Personele en reele heffingen (2) Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1622-1668
125 Personele heffingen Holland Middelen(=Inkomsten) 1599-1599
130 Personele quotisatie Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1745-1748
122 Provisioneel middel (ter vervanging van de afgeschafte pachten) Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1748-1749
154 Quote van de steden Holland Middelen(=Inkomsten) 1626-1626
126 Reele heffingen Holland (Zuiderkwartier) Middelen(=Inkomsten) 1673-1680
155 Rentekorting (zie ook 128) Holland Middelen(=Inkomsten) 1586-1586