Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 van de verzamelpost Generale middelen in de regio Drenthe . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 65 posten gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0181 Accijs, brandewijn - Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1741-1741
0133 Accijs, haven - Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1643-1755
0141 Accijs, haven- van wijnen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1750-1752
0160 Accijs, haven- van wijnen mitsgaders stokersketels Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1749-1749
0233 Gemaal Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1631-1632
0234 Gemaal (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1631-1631
2000 Generale midd. coevorden, 1/10 tot 28/2 Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1612-1621
2004 Generale midd. coevorden, 1/10 tot 28/2, rantsoengeld Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1612-1621
2003 Generale midd. coevorden, 30/9 tot 1/3 (winterpacht 2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1612-1612
0002 Generale middelen Coevorden Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1619-1795
2001 Generale middelen Coevorden 1/4 tot 30/9 Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1612-1621
2002 Generale middelen Coevorden 1/4 tot 30/9, rantsoengeld Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1612-1621
0175 Generale middelen Coevorden(2) z. slacht (en byenpacht) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1644-1742
0230 Generale middelen Coevorden, algemeen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1642-1642
0170 Generale middelen Coevorden, gekorte pachten Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1674-1743
0227 Generale middelen Coevorden, hoorngeld Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1644-1644
0035 Generale middelen Coevorden, min twee maanden zomerpach Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1687-1735
0226 Generale middelen Coevorden, slachtpacht Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1644-1644
0178 Generale middelen Coevorden, van vorige jaar Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1740-1741
0004 Generale middelen Coevorden, winterpacht Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1623-1795
0196 Generale middelen Coevorden, winterpacht + 1/2uitdr (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1692-1692
0174 Generale middelen Dr en R (2)min slagt,1/2 turf,tab,bye Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1741-1742
0177 Generale middelen Dr en R, van vorige jaar Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1740-1741
0225 Generale middelen Dr+R, blanken van de bezaaide landen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1626-1646
0228 Generale middelen Dr+R, blanken van de bezaaide landen2 Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1628-1644
0001 Generale middelen Drenthe en Ruinen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1603-1795
0003 Generale middelen Drenthe en Ruinen, (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1603-1795
0219 Generale middelen Drenthe en Ruinen, (3) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1603-1674
0237 Generale middelen Drenthe en Ruinen, (4) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1606-1610
0238 Generale middelen Drenthe en Ruinen, (5) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1606-1606
0169 Generale middelen Drenthe en Ruinen, gekorte pagten Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1675-1743
0158 Generale middelen Drenthe en Ruinen, min impost os vark Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1643-1736
0195 Generale middelen Drenthe en Ruinen, min os varken (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1692-1692
0222 Generale middelen Drenthe en Ruinen, slchtpacht Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1644-1644
0218 Generale middelen Drenthe en Ruinen, turftollen Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1622-1674
0221 Generale middelen Drenthe en Ruinen, turftollen (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1623-1674
0220 Generale middelen Drenthe en Ruinen, wijnaccijns Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1674-1674
0081 Generale middelen, (halve) uitdriften (2) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1721-1722
0084 Generale middelen, (halve) uitdriften (3) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1722-1722
0086 Generale middelen, (halve) uitdriften (4) Drenthe Middelen(=Inkomsten) 1722-1722