Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 van de verzamelpost Directe belastingen op onroerend goed in de regio Groningen . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 9 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
0052 Haardsteden als afzonderlijk hoofdstuk Groningen Middelen(=Inkomsten) 1628-1629
0037 Haardsteden- of schoorsteengeld Groningen Middelen(=Inkomsten) 1622-1622
0023 Haardstedengeld, als hoofdstuk onder de verpondingen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1629-1667
0018 Kapitalen uitgeveende landen/tot zekerheid verpondingen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1772-1795
0053 Molens ten plattelande Groningen Middelen(=Inkomsten) 1628-1629
0020 Verponding van huizen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
0003 Verponding van landen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1601-1795
0030 Verponding van landen, tweede rekening Groningen Middelen(=Inkomsten) 1617-1625
0002 Verponding van molens Groningen Middelen(=Inkomsten) 1629-1795