Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 van de verzamelpost Generale middelen in de regio Overijssel . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 90 posten gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
3153 Aanslag Twente Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1621-1626
0024 Azijn Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1694-1795
0004 Bieren Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1749-1795
0023 Bieren, opaccijs op de - Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1749-1795
0015 Bieren, verkleininge der kannen op de - Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1749-1795
0089 Biscuit, Hollandtsche Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1661-1733
0086 Biscuit, Hollantsche - , bij het gemael verpagt Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1734-1737
0001 Brandewijn en gebrande wateren Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1726-1795
0061 Brandewijn etc. (0001+0003+0002+0058+0022+0014) Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1749-1751
0060 Brandewijn, gebr. wateren, wijnen (0001+0003+0014+0022) Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1752-1754
0179 Gemaal, aftrek enkele steden Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1604
0103 Gemaal, de 4 st. verhoginge van ijeder gulden van het - Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1700-1700
4132 Gener. midd. metten opaccisen voor de wintermndn. Voll. Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
2131 Gener. midd. metten opaccisen voor de zomermaande Sall. Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
3131 Gener. midd. metten opaccisen voor de zomermaanden Tw. Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
4131 Gener.midd. metten opaccisen voor de zomermndn. Voll. Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
2132 Generale midd. metten opaccisen voor de winterm. Sall. Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
3132 Generale midd. metten opaccisen voor de winterm. Tw. Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1635-1635
0070 Generale middelen Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1666-1747
2070 Generale middelen Salland Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1634-1665
4070 Generale middelen Vollenhove Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1634-1665
2140 Generale middelen voor de wintermaanden Salland Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1633
3140 Generale middelen voor de wintermaanden Twente Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1633
4140 Generale middelen voor de wintermaanden Vollenhove Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1633
2139 Generale middelen voor de zomermaanden Salland Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1633
3139 Generale middelen voor de zomermaanden Twente Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1633
4139 Generale middelen voor de zomermaanden Vollenhove Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1633
2147 Generale middelen winter met paarden en reliqua Salland Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1631-1632
6140 Generale middelen wintermnd., Deventer, Kampen, Zwolle Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1604
2146 Generale middelen zomer met paarden en reliqua Salland Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1631-1632
6139 Generale middelen zomermnd., Deventer, Kampen, Zwolle Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1604
0071 Generale middelen, de 10 st. verhoginge van de - Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1676-1747
0106 Generale middelen, de 4 st. v.d. gld. v.d. verpagte - Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1682-1689
0101 Generale middelen, de 8 st. verhoginge van de Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1694-1701
0006 Geslagt Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1749-1795
0020 Gruttenmeel Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1682-1795
0180 Hoornbeesten en bezaaide landen, aftrek enkele steden Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1604
0181 Hoornbeesten en bezaaide landen, aftrek riddermatigen Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1604-1604
0007 Hoorngeld en gezaaij volgens verpagtinge en redemtie Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1735-1795
0017 Koningsaccijs Overijssel Middelen(=Inkomsten) 1661-1795