Overzicht van posten

 
English | Nederlands

Overzicht van posten

Op dit scherm ziet u een overzicht van alle posten in de periode van 1572 tot 1795 van de verzamelpost Directe belastingen op onroerend goed (subposten) in de regio Groningen . Welke posten worden getoond is afhankelijk van de instellingen, die u hieronder kunt wijzigen.
NB: Beperking tot een deelgebied van een gewest is pas mogelijk, nadat er eerst een selectie is gemaakt.

Klik op de omschrijving van de post voor een overzicht van alle bedragen per jaar voor deze post. In de meest rechtse kolom kunt u een post selecteren, om deze vervolgens toe te voegen aan het vergelijkend overzicht van posten door op de knop 'toon de tabel met geselecteerde posten' te klikken. Als u op download klikt, kunt u de gegevens downloaden. Er is een uitleg van het bestandsformaat.

De sortering van de resultaten kunt u veranderen door te klikken op het opschrift boven de kolom.

gewest en deelgebied
soort post
beginjaar
eindjaar
zoek in de omschrijving van de posten

Er zijn 7 posten gevonden.

Posten
Nummer Omschrijving Regio Soort post Periode selecteer
c029 Afgeschreven grondschatting wegens afgraving land Groningen Middelen(=Inkomsten) 1787-1787
d001 Equivalent verponding uit kloostergoed (d=verponding) Groningen Middelen(=Inkomsten) 1622-1622
c009 Extraordinaris en nieuwe verpondingen Groningen Middelen(=Inkomsten) 1706-1795
c059 Extraordinaris haardsteden Groningen Middelen(=Inkomsten) 1674-1705
c013 Extraordinaris verponding Groningen Middelen(=Inkomsten) 1707-1795
c230 Haardstedengeld onder de extraordinaris ontvangst Groningen Middelen(=Inkomsten) 1606-1607
c014 Nieuwe verponding Groningen Middelen(=Inkomsten) 1752-1795