Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Commissies

Naam (-voorzitter) Jaren Herzieningsjaar Grondwet Officiële naam
Commissie-J. Heemskerk Azn. 1883-1884 1884, 1887 Staatscommissie tot Onderzoek der vraag, van welke bepalingen der Grondwet herziening noodzakelijk en thans raadzaam is
Commissie-De Beaufort 1905-1906 Staatscommissie tot het onderzoek der vraag, welke andere wijzigingen dan die van de artikelen 80, 127 en 143 nog in de Grondwet moeten worden gebracht
Commissie-Th. Heemskerk 1910-1912 Staatscommissie tot Onderzoek van de vraag, welke wijzigingen in de Grondwet behoren te worden aangebracht
Commissie-Oppenheim 1913-1917 1917 Staatscommissie tot onderzoek van de vraag, welk stelsel van evenredig kiesrecht voor onze vertegenwoordigende lichamen het verkieslijkst is
Commissie-Bos 1913-1916 1917 Staatscommissie voor het Onderwijs
Commissie-Ruijs de Beerenbrouck 1918-1920 1922 Staatscommissie aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de grondwet
Commissie-De Wilde 1936 1938 Staatscommissie, aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene partieele herziening van de Grondwet
Commissie-Beel I 1946 1946 Staatscommissie voor onderzoek naar de wenselijkheid van een wijziging van de Grondwet
Commissie-Van Walsum 1946-1967 Staatscommissie voor de zaken van de Erediensten
Commissie-Beel II 1947 1948 Staatscommissie, aan welke is opgedragen te onderzoeken of en in hoeverre ter voorbereiding van de hervorming van de staatkundige structuur van het Koninkrijk, verandering in de Grondwet gewenst is
Commissie-Van Schaik 1950-1954 1953, 1956, 1963 Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17-4-1950
Commissie-Van Eysinga 1950-1951 1953 Commissie nopens samenwerking tussen regering en Staten-Generaal inzake het buitenlandse beleid
Commissie-J. Donner 1953-1958 Staatscommissie van Advies inzake het Kiesstelsel en Wettelijke Regeling der Politieke Partijen
Commissie-Kranenburg 1954-1955 1956 Commissie van Advies inzake nadere Grondwetswijziging betreffende de buitenlandse Betrekkingen
Werkgroep-Proeve 1963-1966 1983 Werkgroep-Proeve
Commissie-Cals/Donner 1967-1971 1972, 1983 Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet
Commissie-Simons 1967-1969 1972 Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis