Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Lijst van geraadpleegde archieven

De lijst is geografisch gerangschikt op depot en daarbinnen alfabetisch op personen en instellingen. In enkele gevallen zijn alleen de inventarissen geraadpleegd.

Amsterdam, Gemeentearchief

 • Archief Vereniging voor Openbaar Onderwijs


Amsterdam (Vrije Universiteit), Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme

 • Collectie Prof. mr. A. Anema
 • Collectie J.A.H.J.S. Bruins Slot
 • Archief H. Colijn
 • Archief W.F. de Gaay Fortman
 • Archief Mr. Th. Heemskerk
 • Archief Abraham Kuyper, zijn gezin en zijn familie
 • Archief J.W. de Pous
 • Archief A.A.L. Rutgers
 • Archief J. Schouten
 • Archief van mr. P.J. Verdam
 • Archief J.Th. de Visser
 • Archief prof. J. Zijlstra

 • Archief van de Anti-Revolutionaire Partij
 • Stukken betreffende de A.R.-fractie in de Tweede Kamer
 • Archief van de dr. A. Kuyperstichting
 • Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting
 • Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting, ‘Tweede Zending’ (1930-1980)


Amsterdam, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging

 • Archief Joke Swiebel

 • Archief van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en diverse afdelingen
 • Archieven van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (1919-1930), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1949), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (vanaf 1949) en van diverse afdelingen


Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

 • Archief J.W. Albarda
 • Archief Jan Barents
 • Archief George van den Bergh
 • Archief Marinus van der Goes van Naters
 • Archief J.H. Schaper
 • Archief Benno J. Stokvis
 • Archief J.E. Stokvis
 • Archief Ed. van Thijn
 • Archief Pieter Jelles Troelstra
 • Archief Joop den Uyl
 • Archief Hilda Verwey-Jonker
 • Archief Willem Hubert Vliegen
 • Archief Florentinus Marinus Wibaut
 • Archief Hein van Wijk

 • Archief-CPN
 • Archief Federatie van Nederlandse Journalisten
 • Archief Nederlandse Vereniging van Journalisten
 • Archief PSP
 • Archief PSP -  Tweede Kamerfractie
 • Archief PSP -  Wetenschappelijk Bureau
 • Archief PvdA
 • Archief PvdA -  Tweede Kamerfractie
 • Archief SDAP
 • Archief Sociaal-Democratische Studieclub
 • Archief Wiardi Beckmanstichting


Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

 • Collectie stukken betreffende K.W. Frederiks

 • Archief Nationaal Socialistische Beweging


Arnhem, Het Gelders Archief

 • Archieven van de familie Van Nispen
 • Archief van de familie Van Randwijck
 • Archief van de familie Van Randwijck, aanvullingen 2002 en 2005
 • Archief van de familie Rink


Eindhoven, Gemeentearchief

 • Stukken afkomstig van burgemeester H.B.J. Witte


Groningen, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

 • Archief D66
 • Archief Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
 • Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie


Groningen, Groninger Archieven

 • Archief van de familie Feith


Den Haag, Gemeentearchief

 • Familiearchief Arntzenius


Den Haag, Nationaal Archief

 • Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Asser (toegangsnummer 2.21.014)
 • Archief van W.H. de Beaufort (1845-1918) en zijn echtgenote (toegangsnummer 2.21.290)
 • Collectie-L.J.M. Beel en enige familieleden (toegangsnummer 2.21.017)
 • Archief van de familie Beelaerts (van Blokland) en aanverwante families (toegangsnummer 2.51.253)
 • Archief van mr. H.K.J. Beernink (toegangsnummer 2.21.189)
 • Collectie Dr. D. Bos (toegangsnummer 2.21.026.01)
 • Archief van J.A.W. Burger (toegangsnummer 2.21.254)
 • Collectie Cort van der Linden en aanverwante geslachten (toegangsnummer 2.21.040)
 • Papieren van G.M. Cort van der Linden (1812-1888) en zijn familieleden (toegangsnummer 2.21.041)
 • Familie-archief Cremers (toegangsnummer 2.21.044)
 • Archief van W. Drees en enkele familieleden (toegangsnummer 2.21.286)
 • Papieren van mr. H.L. Drucker (toegangsnummer 2.21.026.04)
 • Papieren van prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga (toegangsnummer 2.21.060)
 • Archief van de familie Fruin (toegangsnummer 2.21.222)
 • Archief van de familie De Geer (toegangsnummer 2.21.236)
 • Collectie jhr. mr. M. van der Goes van Naters (toegangsnummer 2.21.198)
 • Collectie J. Heemskerk Azn. (toegangsnummer 2.21.084)
 • Archivalia W.H. van Helsdingen (toegangsnummer 2.21.183.30)
 • Collectie J.P. Hooykaas (toegangsnummer 2.09.56)
 • Collectie H.L. 's Jacob (toegangsnummer 2.21.361)
 • Papieren van mr. A.M. Joekes 1885-1962 (toegangsnummer 2.21.094)
 • Archivalia van jhr. mr. W.D. de Jonge (toegangsnummer 2.21.212)
 • Collectie mr. J.A. Jonkman (toegangsnummer 2.21.298)
 • Collectie J.B. Kan (toegangsnummer 2.21.375)
 • Archief van dr. M.A.M. Klompé (toegangsnummer 2.21.183.44)
 • Archief van Clasina Albertina Kluyver (toegangsnummer 2.21.237)
 • Collectie prof. dr. J.H.A. Logemann (toegangsnummer 2.21.111)
 • Archivalia van enige leden van de familie De Meester (toegangsnummer 2.21.295)
 • Collectie A.N. Molenaar (toegangsnummer 2.21.183.57)
 • Collectie mr. P.J. Oud (toegangsnummer 2.21.252)
 • Archief van dr. C.L. Patijn (toegangsnummer 2.21.302)
 • Archivalia afkomstig van G.A. van Poelje (toegangsnummer 2.21.183.63)
 • Collectie jhr. mr. J. Röell (toegangsnummer 2.21.183.69)
 • Collectie mr. dr. C.P.M. Romme (toegangsnummer 2.21.144)
 • Archief  jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (1873-1936) (toegangsnummer 2.21.244)
 • Archief van jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman (toegangsnummer 2.21.148)
 • Papieren van prof. jhr. Mr. B.C. de Savornin Lohman en enige van zijn familieleden  (toegangsnummer 2.21.149)
 • Verzameling papieren afkomstig van prof. jhr. mr. W.H. de Savornin Lohman (1864-1932)  (toegangsnummer 2.21.150)
 • Collectie mr. J.R.H. van Schaik (toegangsnummer 2.21.151)
 • Archief prof. mr. D. Simons (toegangsnummer 2.21.281.44)
 • Collectie Prof.mr. B.D.H. Tellegen en A.O.M. Tellegen (toegangsnummer 2.21.026.09)
 • Collectie H.W. Tilanus (toegangsnummer 2.21.163)
 • Archief B.H.M. Vlekke' (toegangsnummer 2.21.288)
 • Archivalia van dr. A. Vondeling (1916-1979) (toegangsnummer 2.21.183.89)
 • Archief van C. van der Voort van Zijp (1871-1935) (toegangsnummer 2.21.281.11)
 • Collectie R.H. de Vos van Steenwijk (toegangsnummer 2.21.183.91)
 • Archief Hans Wiegel (toegangsnummer 2.02.303)
 • Collectie Ir. H.B.J. Witte (toegangsnummer 2.21.201)
 • Archief jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen (toegangsnummer 2.21.196)

 • Archief van de Algemene Rekenkamer 1944-1981 (toegangsnummer 2.02.15)
 • Collectie Dr. D. Bosfonds (toegangsnummer 2.19.017)
 • Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken en Salariscommissie ad-hoc van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (toegangsnummer 2.04.61)
 • Christen Democratisch Appèl (CDA) (toegangsnummer 2.19.112)
 • Christen Democratisch Appèl (CDA), Partijorganen vóór de Officiële Oprichting' (toegangsnummer 2.19.105)
 • Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie (toegangsnummer 2.19.086)
 • Archief van enige Christelijk-Historische organisaties; archief van de Christelijk-Historische Unie (toegangsnummer 2.19.046.01)
 • Archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1945-1985 (toegangsnummer 2.02.25)
 • Archief van de Hoge Raad der Nederlanden 1940-1979 (toegangsnummer 2.09.65)
 • Archief van het Kabinet des Konings, Kabinet der Koningin, 1841-1897 (toegangsnummer 2.02.04)
 • Archief van het Kabinet der Koningin, 1898-1945 (toegangsnumer 2.02.14)
 • Archief van het Kabinet der Koningin, 1946-1975 (toegangsnumer 2.02.20)
 • Ministerie van Algemene Zaken/Kabinet Minister-President, 1942-1979 (toegangsnummer 2.03.01)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950 (toegansnummer 2.04.57)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Binnenlands Bestuur 1949-1981 (toegangsnummer 2.04.87)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centraal Stembureau 1913-1951 (toegangsnummer 2.04.53.12)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Commissiearchieven, Staatscommissie voor het onderwijs 1914-1916 (toegangsnummer 2.04.48.02)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Grondwetszaken (toegangsnummer 5.068.5283)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bureau Juridisch Adviseur 1954-1969 (toegangsnummer 2.04.63)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kabinet 1814-1949 (toegangsnummer 2.04.26.02)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kiesraad 1951-1985 (toegangsnummer 2.04.46)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Onderwijs, Lager Onderwijs 1877-1918 (toegangsnummer 2.04.09)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Staatscommissie Herziening Grondwet, 1883-1884 (toegangsnummer 2.04.53.08)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Staatscommissie Herziening Grondwet, 1910-1912 (toegangsnummer 2.04.53.09)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken 1946-1954 (toegangsnummer 2.04.62)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945-1954 (toegangsnummer 2.05.117)
 • Ministerie van Financiën, Directie Financieringen 1954-1983 (toegangsnummer 2.08.58)
 • Ministerie van Financiën, Staatscommissie voor de Erediensten 1946-1967 (toegangsnummer 5.068.5303)
 • Ministerie van Koloniën, dossierarchief, 1945-1963 (toegangsnummer 2.10.54)
 • Archief Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk; Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk; Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (toegangsnummer 2.19.099)
 • Archief van de Nederlandse Advocatenvereniging en de Nederlandse Orde van Advocaten  (toegangsnummer 2.19.037)
 • Archief Onderwijsraad (toegangsnummer 2.14.79)
 • Archieven van de rechtsvoorgangers van de Raad voor Cultuur (nog geen toegangsnummer)
 • Archieven van de Raad voor de jeugdvorming en de daaronder ressorterende commissies en werkgroepen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (toegangsnummer 2.27.04)
 • Archieven van de Raad van Ministers 1823-1984 (toegangsnummer 2.02.05.02)
 • Archief van de Raad van State, 1814-1913 (toegangsnummer 2.02.06)
 • Archief van de Raad van State, afdeling wetgeving 1914-1990 (toegangsnummer 2.02.29)
 • Archieven van de Raad van de Waterstaat en zijn taakvoorgangers 1892-1992 (toegangsnummer 2.16.11)
 • Archieven van de Radioraad, Algemene programma commissie, Indië programma commissie, Radio omroep controle commissie en de Televisieraad van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (toegangsnummer 2.27.05)
 • Archieven van enige christelijk-historische organisaties 1893-1980: archief van de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting (toegangsnummer 2.19.046.02)
 • Archief van de Sociaal-Economische Raad 1950-1979 (toegangsnummer 2.06.064)
 • Archief Staatscommissie Grondwetsherziening 1905-1907 (nog geen toegangsnummer)
 • Archief Staatscommissie voor de Pensioenwetgeving (toegangsnummer 2.04.65)
 • Archief Tweede Kamer der Staten-Generaal 1945-1980 (toegangsnummer 2.02.28)
 • Archief Vereniging van Nederlandse Gemeenten (toegangsnummer 2.19.185)
 • Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (toegangsnummer 2.19.022)


Haarlem, Noord-Hollands Archief

 • Familiearchief Semeyns de Vries van Doesburgh
 • Collectie G. de Vries Azn.


’s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatie Centrum

 • Archief van de familie Van de Mortel-De la Court


Kampen, Archief-  en Documentatiecentrum Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)

 • Archief Gereformeerd Politiek Verbond


Leiden, Regionaal Archief

 • Archieven van de familie Tydeman


Middelburg, Zeeuws Archief

 • Archief Familie de Jonge


Nijmegen (Radboud Universiteit), Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

 • Archivalia van F.J.F.M. Duynstee


Nijmegen (Radboud Universiteit), Katholiek Documentatie Centrum

 • Archief-P.J.M. Aalberse
 • Archivalia L.A.H. Albering
 • Archief J.M.L.Th. Cals
 • Archief E.J.J. van der Heijden
 • Archief P. Kleintjes
 • Archief D.A.P.N. Koolen
 • Archief W.H.Nolens
 • Archief F.G.C.J.M. Teulings

 • Archief van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
 • Archief Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven
 • Archief Politieke Partij Radicalen
 • Archief van de R.K. Staatspartij en gedeponeerde archieven


Rotterdam, Gemeentearchief

 • Archief Familie Ledeboer
 • Archief familie Kolff
 • Archief familie Lichtenauer
 • Archief familie van der Pot
 • Archief familie Van Walsum

 • Archief Kabinet Burgemeester


Utrecht, Protestants Landelijk Dienstencentrum

 • Archivalia Wesseldijk
 • Archief van het interkerkelijk overleg en het interkerkelijk contact in overheidszaken


Utrecht, Het Utrechts Archief

 • Archief Familie De Geer van Jutphaas
 • Archief Familie Van Lynden van Sandenburg

 • Archief Humanistisch Verbond
 • Archief van de Remonstrantse Broederschap


Utrecht, Provinciaal archief der Minderbroeders Franciscanen

 • Persoonlijke papieren van L. (Didymus) Beaufort ofm (Collectie Personalia)


Utrecht, Universiteitsbibliotheek, afdeling Handschriften

 • Brievenverzameling van prof. mr. dr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas


Wierden, Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht), hulpdepot Wierden

 • Archief van de familie Gravemeijer
 • Collectie ‘Commissie Van Walsum’
 • Collectie Mr. Wagenaar
 • Archief van de Raad voor de zaken van kerk en overheid en van de gedeputeerde bij de overheid


Privé-archieven

 • Nagelaten papieren van A.M. Donner (familiebezit, Amersfoort)
 • Nagelaten papieren van J. Donner (familiebezit, Den Haag)
 • Archief Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Den Haag)