Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Colofon

Het programma Vertegenwoordiging en Bestuur waarvan het project Grondwetscommissies 1883-1983 deel uitmaakt is ontwikkeld door prof. dr. Ida Nijenhuis.

Onderzoekers

Het project is van januari 2006 tot en met september 2007 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van dr. Hans de Valk (2006-2007) en van oktober 2007 tot heden onder verantwoordelijkheid van drs. Marijke van Faassen (2006-heden). De aanstelling van drs. Karin van Leeuwen als tijdelijk onderzoekster en promovenda voor de duur van het gehele project (2006-2011) vloeit voort uit een samenwerkingsverband met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoeksassistentie is verleend door drs. Jolanda Buijs (2008-heden) en Marc Kooijmans (oktober 2007-2008). De terugkeer van Marc’s ziekte verhinderde hem vanaf april 2008 nog verder deel te nemen aan het onderzoek. In deze korte periode heeft hij echter een belangrijke bijdrage geleverd aan de controlewerkzaamheden ten behoeve van de onderzoeksgids en aan de opzet van de teksteditie. Zijn overlijden kort voor het verschijnen van deze gids doet ons verdriet.

Technische realisatie

De invoer- en webapplicatie voor de onderzoeksgids is gemaakt door Bram van Dam, naar een ontwerp van dr. Rik Hoekstra.

De scanning werd verzorgd door de firma Vector Eyes te Zwijndrecht. De watermerken werden aangebracht door D.J. van Rhijn.

Toestemming

Toestemming tot het publiceren van informatie uit beperkt of niet openbare collecties werd verkregen van alle betreffende archiefdiensten, instellingen en particulieren.

Rechthebbenden op illustratiemateriaal en auteursrecht hebben wij geprobeerd te achterhalen. Meent u rechten te hebben op een afbeelding of gescande tekst in deze gids, dan kunt u zich tot het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis wenden.