Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Het project

Het project ‘Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening 1883-1983’ kortweg Grondwetscommissies 1883-1983, is een van de vier projecten van het programma Vertegenwoordiging en Bestuur in Nederland. Het sluit aan op eerdere ING-uitgaven waarin de constituties van 1796-1806, het ontstaan van de grondwetten van 1814-1815 en de herziening van 1848 centraal staan.

Er zijn in totaal vier, elkaar aanvullende onderdelen binnen dit project voorzien. De eerste drie daarvan ontsluiten en stellen materiaal betreffende de commissies beschikbaar.

  • Een digitale archiefgids beschrijft niet alleen de archieven van de commissies en haar leden, maar verkent ook de ‘archivalische sporen’ die het functioneren van deze grondwetscommissies heeft nagelaten in archieven van ambtelijke organisaties, instellingen of personen, waarvan betrokkenheid bij de advisering is aangetoond of verondersteld kon worden. Ten aanzien van dit laatste aspect pretendeert de archiefgids geen volledigheid. Hij bevat aanzetten tot verder onderzoek en dient tegelijk als afbakening en verantwoording van wat de bewerkers wel en niet hebben onderzocht.
  • Het tweede deelproject betreft de digitale beschikbaarstelling van seriële kerndocumenten van de commissies, zoals notulen en verslagen.
  • In het derde deelproject, een teksteditie bedoeld voor een breder publiek, zal een selectie van bronfragmenten in druk worden gepresenteerd. Deze fragmenten zullen vijf langlopende thema’s uit het grondwetsdebat belichten. Het betreft de thema's 'aard en wezen van de grondwet', het denken over 'Nederland en Nederlanderschap', 'man en vrouw in de grondwet', 'vertegenwoordiging van de burger' en 'god in de grondwet'.

Het vierde onderdeel bestaat uit promotieonderzoek naar de commissies na 1945 en vindt plaats in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Met deze onderzoeksgids zijn de resultaten van de eerste twee deelprojecten in een gecombineerde webpublicatie raadpleegbaar. Het inhoudelijke onderzoek ervoor is in 2009 afgesloten. Gedurende de verdere looptijd van het project (eind 2011) zullen waar nodig aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht. Tevens zullen de gescande documenten volledig op grondwetsartikel doorzoekbaar worden gemaakt.