Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Bladeren in de gids

Overzichtscherm en overzichtspagina’s

Het linkermenu: Raadplegen gids biedt toegang tot het overzichtsscherm. In de tijdbalk zijn de grondwetscommissies geplaatst tegenover de herzieningsjaren van de grondwet. Beide zijn aanklikbaar. De grondwetsherzieningsjaren tonen de dan geldende tekst van de grondwet.

Van hieruit kunnen eveneens de overzichtspagina’s van respectievelijk commissies, personen (commissieleden en overige betrokkenen-personen) en instellingen (overige betrokkenen-instellingen) worden bereikt. Overzicht scans toont een lijst van alle scans. Door op 'Naam' te klikken worden zij chronologisch geordend. Ordening per commissie of per type document is eveneens mogelijk door aanklikken van de betreffende titel van de kolom.

De commissies vormen overigens de voornaamste ingang op de andere beschreven onderdelen (personen en instellingen). Zij tonen deze onderdelen en de gescande documenten in hun samenhang.

Beginscherm commissies, personen, instellingen

Het beginscherm van ‘commissie’ bestaat uit zeven tabbladen:

Het scherm opent automatisch op Algemeen. Het actieve tabblad is rood. De overige tabbladen leiden naar de vervolginformatie en maken verder bladeren in de gids (naar commissieleden, overige betrokken personen en instellingen) mogelijk. Alle onderstreepte tekst is aanklikbaar en geeft resultaten.

Het tabblad Scans is onderverdeeld in submenu’s. Deze bevatten de scans van de documenten, ingedeeld per type (zie ook: Werkwijze gevolgd bij het verzamelen en bewerken van documenten). Het submenu biedt tevens de mogelijkheid een scan van de vigerende grondwet(ten) voor de betreffende commissie te openen in een aparte tab van de browser. De gebruiker is op deze manier in staat de discussie over een bepaald grondwetsartikel te volgen en tussen document en grondwet heen en weer te bewegen.

Het beginscherm van ‘personen’ en ‘instellingen’ bestaat uit vier tabbladen:

Het tabblad Totaal toont alle verzamelde informatie van de betreffende commissie (inclusief alle scans in gesloten vorm), persoon of instelling in een venster onder elkaar. Deze optie maakt bladeren in de gids mogelijk zonder gebruik te maken van de overige tabs, maar vergt meer ‘scrollen’.

Terugnavigeren gebeurt via de browser (<-knop) en brengt de gebruiker altijd terug naar het beginscherm Algemeen van de daarvoor bezochte commissies, personen of instellingen.