Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Zoeken

De gids is vrij op woord doorzoekbaar. De gebruiker moet zich bewust zijn van de sterk uiteenlopende aard van de geschreven tekst. De bewerkerstekst is 100% doorzoekbaar, maar algemeen in het woordgebruik en gericht op archiefinhoud. De doorzoekbaarheid van de documenten van de commissies – het eigentijdse debat - is echter bepaald door kwaliteit van de scans die door middel van optische tekenherkenning (OCR) op woord doorzoekbaar zijn gemaakt. Het resultaat van de zoekactie in de scans is zodoende afhankelijk van de fysieke kwaliteit van het originele document en het gebruikte lettertype. Deze kwaliteit verschilt sterk.

Er is daarom gekozen om naast de integrale zoekfunctie (alle gegevens) ook de mogelijkheid te bieden om de zoekactie te beperken tot de afzonderlijke secties 'scans' en 'archiefgids'. Binnen de archiefgids is de zoekactie ook nog eens te beperken door een van de drie onderdelen te selecteren.

Zoeken

Zoeken werkt als een standaard zoekmachine. Er kan op woord of meerdere woorden worden gezocht. De resultatenlijst bevat dan alle documenten waarin het woord of beide woorden voorkomen. Om letterlijk op een combinatie te kunnen zoeken moet deze tussen dubbele aanhalingstekens “  ” worden geplaatst.

Voorbeeld 1

Zoeken op artikel 23 in 'alle gegevens' geeft 203 resultaten. Er is dan gezocht op artikel ‘and’ 23.

Zoeken op “artikel 23” in 'alle gegevens' geeft 25 resultaten. Deze geven de exacte combinatie weer.

Bedenk dat in de tekst van de documenten zowel gebruik wordt gemaakt van de afkorting (“art. 23”) als van de volledig uitgeschreven versie.

Voorbeeld 2

Zoeken in 'alle gegevens' op 'drukpersvrijheid' levert het volgende resultaat:


Resultaat sorteren

De resultatenpagina bestaat uit zes kolommen. Door op de titel van de kolom (rood) te klikken sorteert u het resultaat. Zo kunt u bijvoorbeeld alle documenten strikt chronologisch onder elkaar laten tonen door op de kolom Naam te klikken. U kunt ook alle documenten per Commissie onder elkaar laten tonen, of juist op Type document sorteren, zodat alle notulen, verslagen, zoeksystemen achtereenvolgens gepresenteerd worden.

Hierarchisch sorteren van het resultaat is ook mogelijk. Hiervoor klikt u eerst de hoofdkolom aan, vervolgens met shift-klik (shift ingedukt houden) de andere gewenste kolommen.

Voorbeeld 3

Aanklikken van achtereenvolgens 'Sectie, shift-Naam' toont het resultaat gescheiden per sectie (gids/scan) en de scans strikt chronologisch geordend.

Aanklikken van achtereenvolgens 'Sectie, shift-Commissie, shift-Naam' toont het resultaat gescheiden per sectie; gesorteerd per commissie en binnen de commissie chronologisch geordend.

Resultaat tonen

De derde kolom 'Locatie' bevat het eigenlijke resultaat.  De aanduiding van het betreffende tabblad of pdf is aanklikbaar. Het gevonden resultaat in de archiefgids is geel gemarkeerd. Als u een scan (pdf) opent, dan moet u de zoekactie herhalen via het zoekscherm van de browser of ctrl-F. Bedenk daarbij dat u de aanhalingstekens weglaat. Deze komen namelijk niet voor in de originele tekst.