Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Persraad

Naam archiefvormer Persraad
Naam, varianten
Periode van bestaan 1945-1988
Organisatie en inrichting

Adviesraad van de ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en later van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in aangelegenheden betreffende de Nederlandse pers, ingesteld in 1945 op basis van het Tijdelijk Persbesluit 1945, in 1947 vervangen door de Wet Noodvoorziening Perswezen. In 1951 werd deze wet vervangen door de Wet Voorziening Perswezen, die op haar beurt in 1988 plaatsmaakte voor de Mediawet. De Persraad ging in dat jaar op in de Mediaraad, thans (2007) opgegaan in de Raad voor Cultuur. De Persraad bestond na 1951 uit 11 tot 15 leden, die in praktijk werden benoemd op aanbeveling van organisaties op het gebied van de pers. De voorzitter en vice-voorzitter werden door de Kroon benoemd.

Taak, activiteiten

Aanvankelijk hield de Persraad zich vooral bezig met kwesties van perszuivering en persordening. Toen deze in de jaren zestig hun actualiteit verloren, trachtte de Persraad actief zijn takenpakket uit te breiden via een herziening van de Perswet. De Persraad hield zich in deze periode bijvoorbeeld ook actief bezig met fusies binnen de dagbladpers.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Persraad (1945-1988)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Raad voor Cultuur (wordt Nationaal Archief) (onbekend)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archieven van de rechtsvoorgangers van de Raad voor Cultuur, hierin opgenomen: archief Persraad
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 225. Agenda's, notulen en vergaderstukken, 1966-1970.

Notulen, vergaderstukken en enkele agenda's, overwegend chronologisch geordend. De discussie over het advies over de 'Proeve' vond voornamelijk plaats in de vergaderingen 85 (13-2-1968), 86 (5-3-1968) en 87 (26-3-1968). De bijbehorende vergaderstukken, waaronder een preadvies van het lid van de Persraad Diemer met het nummer 86-2, een aanvulling op dit preadvies met het nummer 86-2b, een concept van de brief aan de minister en het advies van de Radioraad over de 'Proeve', bevinden zich ook in dit dossier. Uit een latere periode (1970) bevat het ook het advies over de 'Proeve' van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en fragmenten uit het tweede rapport van de commissie-Cals/Donner. Op deze stukken lijkt in de vergaderingen in deze periode niet te zijn ingegaan. NB. Blijkens de sterk uiteenliggende data van de vergaderingen 80 (8-7-1966) en 81 (17-11-1968) en enkele opmerkingen in de notulen van vergadering 81 kwam het verzoek van de minister om advies over de 'Proeve' bij de Persraad binnen tijdens een periode van 'non-activiteit'. Pas in vergadering 81 werd een werkwijze ten aanzien van de behandeling van het advies vastgesteld.

 

inv. nr. 237. Advisering aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1965-1976.

Correspondentie met de minister, chronologisch geordend. Hierin is onder andere de correspondentie aanwezig betreffende de advisering over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet': de adviesaanvraag van 17-11-1966, een herhaalde aanvraag van 9-8-1967 en het advies, ingezonden 25-3-1968. NB. Ook in andere correspondentie uit deze periode wordt aan het 'Proeve'-advies gerefereerd.)

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 225. Agenda's, notulen en vergaderstukken, 1966-1970.

Notulen, vergaderstukken en enkele agenda's, overwegend chronologisch geordend. De discussie over het advies over de 'Proeve' vond voornamelijk plaats in de vergaderingen 85 (13-2-1968), 86 (5-3-1968) en 87 (26-3-1968). De bijbehorende vergaderstukken, waaronder een preadvies van het lid van de Persraad Diemer met het nummer 86-2, een aanvulling op dit preadvies met het nummer 86-2b, een concept van de brief aan de minister en het advies van de Radioraad over de 'Proeve', bevinden zich ook in dit dossier. Uit een latere periode (1970) bevat het ook het advies over de 'Proeve' van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en fragmenten uit het tweede rapport van de commissie-Cals/Donner. Op deze stukken lijkt in de vergaderingen in deze periode niet te zijn ingegaan. NB. Blijkens de sterk uiteenliggende data van de vergaderingen 80 (8-7-1966) en 81 (17-11-1968) en enkele opmerkingen in de notulen van vergadering 81 kwam het verzoek van de minister om advies over de 'Proeve' bij de Persraad binnen tijdens een periode van 'non-activiteit'. Pas in vergadering 81 werd een werkwijze ten aanzien van de behandeling van het advies vastgesteld.

 

inv. nr. 237. Advisering aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1965-1976.

Correspondentie met de minister, chronologisch geordend. Hierin is onder andere de correspondentie aanwezig betreffende de advisering over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet': de adviesaanvraag van 17-11-1966, een herhaalde aanvraag van 9-8-1967 en het advies, ingezonden 25-3-1968. NB. Ook in andere correspondentie uit deze periode wordt aan het 'Proeve'-advies gerefereerd.)


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Persraad (1945-1988)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Raad voor Cultuur (wordt Nationaal Archief) (onbekend)
  
Naam archiefcollectie Archieven van de rechtsvoorgangers van de Raad voor Cultuur, hierin opgenomen: archief Persraad
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 225. Agenda's, notulen en vergaderstukken, 1966-1970.

Notulen, vergaderstukken en enkele agenda's, overwegend chronologisch geordend. De discussie over het advies over de 'Proeve' vond voornamelijk plaats in de vergaderingen 85 (13-2-1968), 86 (5-3-1968) en 87 (26-3-1968). De bijbehorende vergaderstukken, waaronder een preadvies van het lid van de Persraad Diemer met het nummer 86-2, een aanvulling op dit preadvies met het nummer 86-2b, een concept van de brief aan de minister en het advies van de Radioraad over de 'Proeve', bevinden zich ook in dit dossier. Uit een latere periode (1970) bevat het ook het advies over de 'Proeve' van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en fragmenten uit het tweede rapport van de commissie-Cals/Donner. Op deze stukken lijkt in de vergaderingen in deze periode niet te zijn ingegaan. NB. Blijkens de sterk uiteenliggende data van de vergaderingen 80 (8-7-1966) en 81 (17-11-1968) en enkele opmerkingen in de notulen van vergadering 81 kwam het verzoek van de minister om advies over de 'Proeve' bij de Persraad binnen tijdens een periode van 'non-activiteit'. Pas in vergadering 81 werd een werkwijze ten aanzien van de behandeling van het advies vastgesteld.

 

inv. nr. 237. Advisering aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1965-1976.

Correspondentie met de minister, chronologisch geordend. Hierin is onder andere de correspondentie aanwezig betreffende de advisering over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet': de adviesaanvraag van 17-11-1966, een herhaalde aanvraag van 9-8-1967 en het advies, ingezonden 25-3-1968. NB. Ook in andere correspondentie uit deze periode wordt aan het 'Proeve'-advies gerefereerd.)

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 225. Agenda's, notulen en vergaderstukken, 1966-1970.

Notulen, vergaderstukken en enkele agenda's, overwegend chronologisch geordend. De discussie over het advies over de 'Proeve' vond voornamelijk plaats in de vergaderingen 85 (13-2-1968), 86 (5-3-1968) en 87 (26-3-1968). De bijbehorende vergaderstukken, waaronder een preadvies van het lid van de Persraad Diemer met het nummer 86-2, een aanvulling op dit preadvies met het nummer 86-2b, een concept van de brief aan de minister en het advies van de Radioraad over de 'Proeve', bevinden zich ook in dit dossier. Uit een latere periode (1970) bevat het ook het advies over de 'Proeve' van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en fragmenten uit het tweede rapport van de commissie-Cals/Donner. Op deze stukken lijkt in de vergaderingen in deze periode niet te zijn ingegaan. NB. Blijkens de sterk uiteenliggende data van de vergaderingen 80 (8-7-1966) en 81 (17-11-1968) en enkele opmerkingen in de notulen van vergadering 81 kwam het verzoek van de minister om advies over de 'Proeve' bij de Persraad binnen tijdens een periode van 'non-activiteit'. Pas in vergadering 81 werd een werkwijze ten aanzien van de behandeling van het advies vastgesteld.

 

inv. nr. 237. Advisering aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1965-1976.

Correspondentie met de minister, chronologisch geordend. Hierin is onder andere de correspondentie aanwezig betreffende de advisering over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet': de adviesaanvraag van 17-11-1966, een herhaalde aanvraag van 9-8-1967 en het advies, ingezonden 25-3-1968. NB. Ook in andere correspondentie uit deze periode wordt aan het 'Proeve'-advies gerefereerd.)