Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Algemene Rekenkamer

Naam archiefvormer Algemene Rekenkamer
Naam, varianten Rekenkamer, AR
Periode van bestaan 1814-heden
Organisatie en inrichting

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat en bestaat uit drie voor het leven benoemde leden (het College). Daarnaast heeft de Rekenkamer een eveneens bij KB benoemde secretaris. Deze onderhoudt de contacten tussen het college en het ambtelijk apparaat, dat gedeeltelijk bij de te controleren departementen is gehuisvest.

Taak, activiteiten

Het controleren van rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid. De taken van de Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet.

Literatuur

P. Margry, E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red.), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen rekenkamer (Den Haag 1989).

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Algemene Rekenkamer (1944-1981)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.15)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Algemene Rekenkamer
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 11. Notulen 1954.

Zie de notulen van de vergadering van 29 maart 1954. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 484. Bijlagen bij de notulen, 23-03-1954 / 30-03-1954.

Afdoeningsnummer 821 R is een dossier met stukken behorende bij de vergadering van 29 maart 1954. Het bevat onder andere het eindrapport van de commissie-Van Schaik, correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken en nota's en notities ter voorbereiding van een advies over het eindrapport aan de minister van Binnenlandse Zaken.

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 23. Notulen 1966.

Zie de vergadering van 11-11-1966. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 24. Notulen 1967.

Zie de vergaderingen van 8 en 11-12-1967. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 27. Notulen 1970.

Zie de vergadering van 27-02-1970. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 36. Notulen 1979.

Zie de vergaderingen van 29-01-1979, 09-07-1979 en 03-12-1979. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 2146. Verslagdossiers 1979.

In het dossier 69/1979 bevinden zich de stukken behorend bij de vergaderingen van 11-11-1966; 8 en 11-12-1967; 27-02-1970; 29-01-1979; 09-07-1979 en 03-12-1979. De dossiers met bijlagen bij de notulen met afdoeningsnummers (1969) 2385a R; (1970) 998; (1979) 2315 R zijn in dit verslagdossier opgenomen. In de oorspronkelijke dossiers zijn van deze stukken alleen kopieën aanwezig. Het dossier heeft betrekking op het advies van de Algemene Rekenkamer over de 'Proeve'; reacties op adviezen van andere instellingen en correspondentie betreffende wetsvoorstellen tot herziening van de grondwet. Aanwezig zijn onder andere correspondentie over adviezen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, met de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer; stukken betreffende overleg met het lid van de commissie-Cals/Donner D. Simons en met het kamerlid Notenboom; concepten van adviezen, overwegend van de hand van C.F. Carelsen; interne nota's en notities; documentatie.

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 23. Notulen 1966.

Zie de vergadering van 11-11-1966. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 24. Notulen 1967.

Zie de vergaderingen van 8 en 11-12-1967. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 27. Notulen 1970.

Zie de vergadering van 27-2-1970. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 36. Notulen 1979.

Zie de vergaderingen van 29-1-1979, 9-7-1979 en 3-12-1979. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 2146. Verslagdossiers 1979.

In het dossier 69/1979 bevinden zich de stukken behorend bij de vergaderingen van 11-11-1966; 8 en 11-12-1967; 27-2-1970; 29-1-1979; 9-7-1979 en 3-12-1979. De dossiers met bijlagen bij de notulen met afdoeningsnummers (1969) 2385a R; (1970) 998; (1979) 2315 R zijn in dit verslagdossier opgenomen. In de oorspronkelijke dossiers zijn van deze stukken alleen kopieën aanwezig. Het dossier heeft betrekking op het advies van de Algemene Rekenkamer over de 'Proeve'; reacties op adviezen van andere instellingen en correspondentie betreffende wetsvoorstellen tot herziening van de grondwet. Aanwezig zijn onder andere correspondentie over adviezen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, met de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer; stukken betreffende overleg met het lid van de commissie-Cals/Donner D. Simons en met het kamerlid Notenboom; concepten van adviezen, overwegend van de hand van C.F. Carelsen; interne nota's en notities; documentatie.

 

inv. nr. 38. Notulen 1981.

Zie de vergadering van 09-01-1981. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 1846. Bijlagen tot de notulen 22-12-1980 - 30-12-1980.

Bevat in dossier 2576 R de bijlagen bij de vergadering van 9-1-1981. De originelen hiervan bevinden zich in een verslagdossier waarvan de codering onleesbaar is. Het betreft correspondentie met de voorzitter van de Tweede Kamer, met de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën en met de staatssecretaris van Justitie; daarnaast enkele nota's en stukken betreffende overleg met de Raad van State.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Algemene Rekenkamer (1944-1981)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.15)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Algemene Rekenkamer
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 11. Notulen 1954.

Zie de notulen van de vergadering van 29 maart 1954. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 484. Bijlagen bij de notulen, 23-03-1954 / 30-03-1954.

Afdoeningsnummer 821 R is een dossier met stukken behorende bij de vergadering van 29 maart 1954. Het bevat onder andere het eindrapport van de commissie-Van Schaik, correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken en nota's en notities ter voorbereiding van een advies over het eindrapport aan de minister van Binnenlandse Zaken.

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 23. Notulen 1966.

Zie de vergadering van 11-11-1966. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 24. Notulen 1967.

Zie de vergaderingen van 8 en 11-12-1967. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 27. Notulen 1970.

Zie de vergadering van 27-02-1970. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 36. Notulen 1979.

Zie de vergaderingen van 29-01-1979, 09-07-1979 en 03-12-1979. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 2146. Verslagdossiers 1979.

In het dossier 69/1979 bevinden zich de stukken behorend bij de vergaderingen van 11-11-1966; 8 en 11-12-1967; 27-02-1970; 29-01-1979; 09-07-1979 en 03-12-1979. De dossiers met bijlagen bij de notulen met afdoeningsnummers (1969) 2385a R; (1970) 998; (1979) 2315 R zijn in dit verslagdossier opgenomen. In de oorspronkelijke dossiers zijn van deze stukken alleen kopieën aanwezig. Het dossier heeft betrekking op het advies van de Algemene Rekenkamer over de 'Proeve'; reacties op adviezen van andere instellingen en correspondentie betreffende wetsvoorstellen tot herziening van de grondwet. Aanwezig zijn onder andere correspondentie over adviezen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, met de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer; stukken betreffende overleg met het lid van de commissie-Cals/Donner D. Simons en met het kamerlid Notenboom; concepten van adviezen, overwegend van de hand van C.F. Carelsen; interne nota's en notities; documentatie.

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 23. Notulen 1966.

Zie de vergadering van 11-11-1966. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 24. Notulen 1967.

Zie de vergaderingen van 8 en 11-12-1967. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 27. Notulen 1970.

Zie de vergadering van 27-2-1970. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 36. Notulen 1979.

Zie de vergaderingen van 29-1-1979, 9-7-1979 en 3-12-1979. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 2146. Verslagdossiers 1979.

In het dossier 69/1979 bevinden zich de stukken behorend bij de vergaderingen van 11-11-1966; 8 en 11-12-1967; 27-2-1970; 29-1-1979; 9-7-1979 en 3-12-1979. De dossiers met bijlagen bij de notulen met afdoeningsnummers (1969) 2385a R; (1970) 998; (1979) 2315 R zijn in dit verslagdossier opgenomen. In de oorspronkelijke dossiers zijn van deze stukken alleen kopieën aanwezig. Het dossier heeft betrekking op het advies van de Algemene Rekenkamer over de 'Proeve'; reacties op adviezen van andere instellingen en correspondentie betreffende wetsvoorstellen tot herziening van de grondwet. Aanwezig zijn onder andere correspondentie over adviezen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, met de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer; stukken betreffende overleg met het lid van de commissie-Cals/Donner D. Simons en met het kamerlid Notenboom; concepten van adviezen, overwegend van de hand van C.F. Carelsen; interne nota's en notities; documentatie.

 

inv. nr. 38. Notulen 1981.

Zie de vergadering van 09-01-1981. De notulen zijn zeer beknopt.

 

inv. nr. 1846. Bijlagen tot de notulen 22-12-1980 - 30-12-1980.

Bevat in dossier 2576 R de bijlagen bij de vergadering van 9-1-1981. De originelen hiervan bevinden zich in een verslagdossier waarvan de codering onleesbaar is. Het betreft correspondentie met de voorzitter van de Tweede Kamer, met de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën en met de staatssecretaris van Justitie; daarnaast enkele nota's en stukken betreffende overleg met de Raad van State.