Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Raad van State

Naam archiefvormer Raad van State
Naam, varianten RvS
Periode van bestaan (1531) 1814 - heden
Organisatie en inrichting

De Raad van State is een Hoog College van Staat, bestaande uit een aantal (gewone) staatsraden; daarnaast kunnen buitengewone staatsraden worden benoemd. Voorzitter ('president') is het staatshoofd; de dagelijkse leiding berust bij de vice-president. Voor het adviseren over wetgeving verdeelt de Raad zich in vier afdelingen. Deze bereiden een concept-advies voor, dat in de 'Volle Raad' wordt besproken. Daarnaast kent de Raad van State een afdeling voor bestuursrechtspraak.

Taak, activiteiten

Adviseren van regering en parlement over wetgeving en bestuur; bestuursrechtspraak; in bijzondere gevallen: waarneming van het koninklijk gezag.

Literatuur

Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981).

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad van State (1914-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.29)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Raad van State, afdeling wetgeving
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Oppenheim
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- kiesrecht (Kamerstukken 1915-1916, nr. 226, en 1916-1917, nr. 44), advies d.d. 10-8-1915, nr. 23 (inv. nr. 38)

- herzieningsvoorstellen, tweede lezing (Kamerstukken 1917 en 1917-1918, nr. 180), advies d.d. 3-7-1917, nr. 16 [of: 1b] (inv. nr. 55)

2 
Commissie Commissie-Bos
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- onderwijs (Kamerstukken 1915-1916, nr. 359, en 1916-1917, nr. 45), advies d.d. 11-4-1916, nr. 44 (inv. nr. 45)

- herzieningsvoorstellen, tweede lezing (Kamerstukken 1917 en 1917-1918, nr. 180), advies d.d. 3-7-1917, nr. 16 [of: 1b] (inv. nr. 55)

3 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- gehele herziening (Kamerstukken 1920-1921, nr. 451, en 1921-1922, nr. 90), advies d.d. 16-2-1921, nr. 2, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 81)

- ‘novellen' herziening (Kamerstuk 1921-1922, nr. 507), advies d.d. 25-4-1922, nr. 36 [of: 3 b] (inv. nr. 89)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1922 en 1922-1923, nr. 212), advies d.d. 27-6-1922, nr. 18 (inv. nr. 91)

4 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- gehele herziening (Kamerstukken 1935-1936, nr. 477, en 1936-1937, nr. 105), advies d.d. 7-7-1936, nr. 38 met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 611)

- tweede lezing wijzigingsvoorstellen (Kamerstukken 1937, nr. 495, en 1937-1938, nr. 26), advies d.d. 26-5-1937, nr. 52 (inv. nr. 651)

 

5 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- hoofdstuk 13 Grondwet (Kamerstuk 1945-1946, nr. 189), advies d.d. 30-3-1946, nr. 2 (inv. nr. 851)

- hoofdstuk 13 Grondwet (Kamerstuk 1945-1946 nr. 207), advies d.d. 1-5-1946, nr. 1 (inv. nr. 858)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1946, nr. 263), advies d.d. 13-8-1946, nr. 8 (inv. nr. 873)

 

6 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- hoofdstuk 14 Grondwet; staatssecretarissen (Kamerstuk 1947-1948, nr. 775), advies d.d. 23-3-1948, nr. 13 (inv. nr. 956)

- inkomen van de kroon (Kamerstuk 1947-1948, nr. 834), advies d.d. 14-5-1948, nr. 1 (inv. nr. 964)

- hoofdstuk 10 Grondwet (Kamerstuk 1947-1948, nr. 814), advies d.d. 27-5-1948, nr. 1 (inv. nr. 966)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1947-1848, nr. 907, en 1948, nr. 906), advies d.d. 13-7-1948, nr. 35 c.f. (inv. nr. 972)

7 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

Grondwetswijziging van 1953 (1951)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2399), advies d.d. 30-10-1951, nr. 21 (inv. nr. 1142)

- diverse onderwerpen: hoofdstuk 13 Grondwet, hoofdstuk 14 Grondwet, uitbreiding aantal leden Tweede en Eerste Kamer, verlaging leeftijd passief kiesrecht Eerste Kamer, Tweede Kamer en Provinciale Staten (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2341), advies d.d. 9-10-1951, nr. 26, met twee afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1139)

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2374), advies d.d. 13-11-1951, nr. 15, met twee afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1144)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2700), advies d.d. 1-7-1952, nr. 44 c.f. (inv. nr. 1174)

 

Grondwetswijziging van 1956 (1954)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- uitbreiding aantal leden Tweede Kamer (wetsvoorstel ingetrokken), advies d.d. 7-12-1954, nr. 50 (inv. nr. 1298)

- zittingsduur Provinciale Staten (ingetrokken), advies d.d. 25-1-1955, nr. 34 (inv. nr. 1305)
- uitbreiding aantal leden Tweede en Eerste Kamer (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 7-6-1955, nr. 60 (inv. nr. 1323)

- provincies (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 17-5-1955, nr. 35 (inv. nr. 1321)

- additioneel artikel nieuw ingepolderde gebieden (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 17-5-1955, nr. 36 c.f. (inv. nr. 1321)

- schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 26-4-1955, nr. 23 (inv. nr. 1318)

- schadeloosstelling Eerste Kamerleden (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 5-4-1955, nr. 29 c.f. (inv. nr. 1316)

- artikelen 198-199 grondwet (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4023), advies d.d. 1-2-1955, nr. 23 c.f. (inv. nr. 1306)

- krijgsmacht (Kamerstuk 955-1956, nr. 4023), advies d.d. 26-4-1955, nr. 33 (inv. nr. 1318)

- krijgsmacht (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4249), advies d.d. 28-2-1956, nr. 22 c.f. (inv. nr. 1359)

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4133), advies d.d. 14-9-1955, nr. 15 (inv. nr. 1337)

- nieuwe internationale rechtsorde (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4144), advies d.d. 14-9-1955, nr. 14 (inv. nr. 1337)

- initiatiefvoorstel van P.J. Oud betreffende zittingsduur Staten-Generaal (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4404), advies d.d. 1-5-1956, nr. 60, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1367)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4404), advies d.d. 19-6-1956, nr. 21, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1373)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4403), advies d.d. 5-6-1956, nr. 22 c.f. (inv. nr. 1371)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4402), advies d.d. 5-6-1956, nr. 23 c.f. (inv. nr. 1371)

 

Grondwetswijziging van 1963

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- Nederlands Nieuw-Guinea (wetsvoorstel niet ingediend), advies d.d. 4-7-1962, nr. 63 (inv. nr. 1703)

- troonopvolging (Kamerstuk 1962-1963, nr. 6945), advies d.d. 19-9-1962, nr. 46 (inv. nr. 1719)

- Nederlands Nieuw-Guinea (Kamerstuk 1962-1963, nr. 6980/R 309), advies d.d. 24-10-1962, nr. 36 (inv. nr. 1724)

- troonopvolging (wetsvoorstel niet ingediend), advies d.d. 16-1-1963, nr. 28 (inv. nr. 1737)

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1962-1963, nr. 6946), advies d.d. 4-7-1962, nr. 64 (inv. nr. 1703)

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1962-1963, nr. 7031), advies d.d. 16-1-1963, nr. 27 (inv. nr. 1737)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1963, nr. 7220), advies d.d. 29-5-1963, nr. 44 c.f. (inv. nr. 1761)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1963, nr. 7219), advies d.d. 29-5-1963, nr. 45 c.f. (inv. nr. 1761)

8 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

Grondwetswijziging van 1953 (1951)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State (vgl. tevens de volledige lijst van adviezen onder de Commissie-Van Schaik):

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2374), advies d.d. 13-11-1951, nr. 15, met twee afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1144)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2700), advies d.d. 1-7-1952, nr. 44 c.f. (inv. nr. 1174)

 

 

9 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

Grondwetswijziging van 1956 (1954)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State (vgl. tevens de volledige lijst van adviezen opgenomen bij de Commissie-Van Schaik):

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4133), advies d.d. 14-9-1955, nr. 15 (inv. nr. 1337)

- nieuwe internationale rechtsorde (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4144), advies d.d. 14-9-1955, nr. 14 (inv. nr. 1337)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4404), advies d.d. 19-6-1956, nr. 21, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1373)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4403), advies d.d. 5-6-1956, nr. 22 c.f. (inv. nr. 1371)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4402), advies d.d. 5-6-1956, nr. 23 c.f. (inv. nr. 1371)

 

10 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

Vgl. de volledige lijst van adviezen opgenomen bij de Commissie-Van Schaik.

11 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Grondwetswijziging van 1972

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- wijziging additionele artikelen (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10738), advies d.d. 17-6-1970, nr. 3 (inv. nr. 2168)

- vervallen van art. 185 grondwet (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10744), advies d.d. 17-6-1970, nr. 4 (inv. nr. 2168)

- koninklijk huis (Kamerstuk 1970-1971, 11095), advies d.d. 16-12-1970, nr. 3 (inv. nr. 2203)

- grondrechten (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11051), advies d.d. 21-10-1970, nr. 3 (inv. nr. 2195)

- Nederlanderschap (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11052), advies d.d. 21-10-1970, nr. 4 (inv. nr. 2195)

- onderwijsartikel (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11101), advies d.d. 13-1-1971, nr. 2 (inv. nrs. 2207-2208)

- koninklijk huis (Kamerstukken 1970-1971, nrs. 10683, 10685, 10686), advies d.d. 20-5-1970, nrs. 3a, 3b, 3c (inv. nr. 2162)

- kiesgerechtigde leeftijd [initiatiefontwerp Wiegel c.s.] (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11178), notulen 10-3-1971, nr. 3 (inv. nr. 2217)

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10805), advies d.d. 5-8-1970, nr. 2 (inv. nr. 2177)

- kiesgerechtigde leeftijd [initiatiefontwerp Van Thijn c.s.] (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10579), adviezen d.d. 10-2-1971 en 10-3-1971, nr. 3 c.f. (inv. nrs. 2212, 2217)

- vervroeging Prinsjesdag (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11088), advies d.d. 10-3-1971, nr. 3 en notulen 3-3-1971, nr. 21 (inv. nr. 2217)

- schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10684), advies d.d. 20-5-1970, nr. 4 c.f. (inv. nr. 2162)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1971-1972, nrs. 1133-11310), advies d.d. 5-5-1971, nr. 3 (inv. nr. 2228)

- tweede lezing initiatiefontwerp Van Thijn c.s. (Kamerstukken 1971, nr. 11300), advies d.d. 23-2-1972, nr. 2 c.f. (inv. nr. 2281)

 

Grondwetswijziging van 1983

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- nota inzake grondwetsherzieningsbeleid (Kamerstuk 1974-1975, nr. 12944), advies d.d. 3-4-1974, nr. 4 (inv. nr. 2392)

- ontwerp-brief werkwijze algehele grondwetsherziening (Kamerstuk 1974-1975, nr. 13871), advies d.d. 8-10-1975, nr. 10 (inv. nr. 2495)

- suggestie van het Eerste Kamerlid Fey voor een voorrangsbehandeling van de herzieningsprocedure (adviesaanvraag), advies d.d. 19-3-1980, nr. 4 (inv. nr. 2802)

- grondrechten (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13872), advies d.d. 19-11-1975, nr. 26 (inv. nr. 2503)

- sociale grondrechten (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13873), advies d.d. 14-1-1976, nr. 3 (inv. nr. 2513)

- onderwijs (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13874), advies d.d. 12-11-1975, nr. 3 (inv. nr. 2501)

- waterstaat (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13993), advies d.d. 26-5-1976, nr. 4 (inv. nr. 2537)

- vervallen van de artikelen 1-2 (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13957/R1039), advies d.d. 26-5-1976, nr. 5 c.f. (inv. nr. 2537)

- provincies en gemeenten (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13990), advies d.d. 26-5-1976, nr. 10 (inv. nr. 2537)

- kiesrecht voor niet-Nederlanders (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13991), advies d.d. 2-6-1976, nr. 5 (inv. nr.2538)

- andere territoriale lichamen (wetsontwerp ingetrokken), advies d.d. 26-5-1976, nr. 8 (inv. nr. 2537)

- andere openbare lichamen (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13994), advies d.d. 26-5-1976, nr. 7 (inv. nr. 2537)

- gemeenschappelijke regeling (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13995), advies d.d. 26-5-1976, nr. 6 (inv. nr. 2537)

- Nederlanderschap (Kamerstuk 1976-1977, nr. 14200/R 1048), advies d.d. 6-10-1976, nr. 5 (inv. nr. 2564)

- wijziging hoofdstuk 8 (Kamerstuk 1978-1979, nr. 14213), advies d.d. 13-10-1976, nr. 6 (inv. nr. 2568)

- Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14222), advies d.d. 11-8-1976, nr. 4 (inv. nr. 2550)

- verkiezingen Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14223), advies d.d. 13-10-1976, nr. 4 (inv. nr. 2568)

- werkwijze Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14224), advies d.d. 11-8-1976, nr. 5 (inv. nr. 2550)

- recht van inlichtingen en enquête van Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14225), advies d.d. 13-10-1976, nr. 5 (inv. nr. 2568)

- begroting (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14226), advies d.d. 11-8-1976, nr. 6 (inv. nr. 2550)

- openbaarheid van bestuur (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14348), advies d.d. 12-1-1977, nr. 4 c.f. (inv. nr. 2587)

- vervallen van additionele artikelen grondwet (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14457), advies d.d. 5-1-1977, nr. 5 (inv. nr. 2586)

- codificatie (bestuursrecht) (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15046), advies d.d. 11-5-1977, nr. 4 (inv. nr. 2608)

- wetgeving en algemene maatregelen van bestuur (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15047/R1099), advies d.d. 22-12-1976, nr. 4 (inv. nr. 2583)

NB. Raad van State van het Koninkrijk

- ambtenaren (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15048), advies d.d. 1-12-1976, nr. 4 (inv. nr. 2580)

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15049/R1100), advies d.d. 27-4-1977, nr. 4 (inv. nr. 2605)

NB. Raad van State van het Koninkrijk

- verdediging (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15467/R1114), advies d.d. 5-1-1977, nr. 4 (inv. nr. 2586)

NB. Raad van State van het Koninkrijk

- geldstelsel (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15468), advies d.d. 10-1-1979, nr. 14 c.f. (inv. nr. 2717)

- belastingen (Kamerstuk 1979-1980, 15575), advies d.d. 24-1-1979, nr. 4 (inv. nr. 2720)

- uitzonderingstoestand (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15681), advies d.d. 6-6-1979, nr. 8 (inv. nr. 2742)

- adeldom (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15883/R1129), advies d.d. 22-8-1979, nr. 4 (inv. nr. 2757)

- koningschap (Kamerstuk 1979-1980, nr. 16034/R1138), advies d.d. 18-7-1979, nr. 4 (inv. nr. 2749)

- regering (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16035), advies d.d. 20-6-1979, nr. 5 (inv. nr. 2744)

- ministerraad (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16036/R1139), advies d.d. 13-6-1979, nr. 6 (inv. nr. 2743)

- hoge colleges van Staat (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16040/R1141), advies d.d. 25-7-1979, nr. 4 (inv. nr. 2751)

- ombudsman (Kamerstuk 1979-1980, nr. 16057), advies d.d. 9-1-1980, nr. 4 (inv. nr. 2787)

- onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (Kamerstuk 1979-1980, nr. 16086), advies d.d. 9-1-1980, nr. 5 (inv. nr. 2787)

- justitie/rechterlijke macht (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16162), advies d.d. 30-1-1980, nr. 4 (inv. nr. 2790)

- Hoge Raad (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16163/R1146), advies d.d. 30-1-1980, nr. 5 (inv. nr. 2790)

- berechting ambtsmisdrijven (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16164/R1147), advies d.d. 30-1-1980, nr. 6 (inv. nr. 2790)

- wijziging van twee overwegingswetten (novellen) (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16552), advies d.d. 14-11-1980, nr. 801029/4 c.f. (inv. nr. 2895)

- verenigde vergadering van de Staten-Generaal (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16640), advies d.d. 18-2-1981, nr. 810218/4 c.f. (inv. nr. 2944)

- Staten-Generaal (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16642), advies d.d. 18-2-1981, nr. 810218/4 c.f. (inv. nr. 2944)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1981-1982, nrs. 1695-16938/R1169-1179), advies d.d. 4-6-1981, nr. 810603/4 (inv. nr. 3001)

- aanpassing ten aanzien van defensie (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17452/R1207), advies d.d. 16-3-1982, nr. 1894/05/8210 (inv. nr. 3143)

- aanpassing ten aanzien van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17451), advies d.d. 22-1-1982, nr. 820120/5 c.f. (inv. nr. 3120)

- aanpassing ten aanzien van onderwijs (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17450), advies d.d. 16-3-1982, nr. 1897/06/8210 (inv. nr. 3143)

- aanpassing ten aanzien van het recht van inlichtingen en enquête (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17490/R1211), advies d.d. 15-6-1982, nr. 2296/04/8222 c.f. (inv. nr. 3194)


2 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad van State (1814-1913)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.06)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Raad van State
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

Voor de adviezen van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening zijn de volgende reeksen uit het archief relevant: de notulen, de bijlagen tot de notulen, het geheim archief van de Volle Raad en de stukken van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken. Toegang op deze volgens datum en volgnummer geordende series vormen de gerubriceerde indices. De indices geven het verloop van de zaak en de korte inhoud van de stukken weer. In de (handgeschreven) notulen zijn de besluiten op nummer kort genoteerd, terwijl per vergadering gewoonlijk een presentielijst en de in de vergadering behandelde concept-adviezen zijn toegevoegd. In de bijlagen tot de notulen, eveneens op vergaderdatum geordend, zijn in het algemeen aanwezig de voor kennisgeving aangenomen stukken alsmede de stukken die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het concept-advies (het verzoek om advies van één of meer ministers; concepten en eventuele documentatie) en de stukken die op het advies volgen (het nader rapport van de regering, een wet). Voor zogeheten geheime adviezen (waaronder ook de meeste adviezen over grondwetsherziening vielen) geldt dat de bijlagen en een afschrift van de notulen betreffende dat onderwerp in het geheime archief zijn ondergebracht. Van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken zijn met betrekking tot grondwetsherziening alleen de indices relevant, naar inhoud vergelijkbaar met de indices van de Volle Raad. De stukken van deze afdeling betreffende de voorbereiding van een concept-advies zijn te vinden in de bijlagen tot de notulen van de Volle Raad.

Hieronder zijn uit de indices voor de jaren 1884-1887 (inv. nrs. 970-973) alle verwijzingen naar adviezen over grondwetsherziening genoteerd. Dagtekening en nummer van de akte verwijzen naar de notulen voor 1883-1887 (inv. nrs. 301-307) en de bijlagen daarbij (inv. nrs. 810-820). Een 'littera'-aanduiding (L) betekent dat de volledige notulen en bijlagen van het desbetreffende onderwerp in het geheim archief van de Volle Raad zijn gedeponeerd (inv. nrs. 1090-1091).

22-07-1884, nr. 30 (geheim L B)

25-07-1884, nr. 15 (geheim L B1)

29-07-1884, nr. 20 (geheim L B2)

01-08-1884, nr. 7 (geheim L B3)

02-09-1884, nr. 2

14-10-1884, nr. 1

07-10-1884, nrs. 8 en 11 (geheim L C)

21-10-1884, nrs. 9 en 11

04-11-1884, nrs. 16, 17, 19, 22 (geheim L C1)

11-11-1884, nrs. 1 en 12, 13, 14, 15 en 17 (geheim L C2)

18-11-1884, nrs. 2, 20 en 21 (geheim L C3)

21-11-1884, nrs. 13, 14 (geheim L C4)

25-11-1884, nrs. 4, 10 en 11 (geheim L C5)

02-12-1884, nr. 10 (geheim L C6)

09-12-1884, nr. 19 (geheim L C7)

12-12-1884, nrs. 1, 2 en 9 (geheim L C8)

16-12-1884, nr. 9 (geheim L C9)

19-12-1884, nr. 4 (geheim L C10)

24-03-1885, nr. 2 (19 dec no 4 [1884] geheim C10)

01-09-1885, nr. 3 (geheim L A)

08-09-1885, nr. 5 (geheim L A1)

15-09-1885, nr. 12 (geheim L A2)

22-09-1885, nr. 14 (geheim L A3)

10-11-1885, nr. 2

24-10-1886, nr. 6 (geheim L B)

05-11-1886, nr. 3 (geheim L B1)

09-11-1886, nrs. 6 en BG (geheim L B2 en B3)

30-11-1886, nr. 1

16-08-1887, nrs. 1-6

23-08-1887, nrs. 1-5

13-09-1887, nrs. 21, 23

27-09-1887, nr. 5

15-11-1887, nrs. 6-15

18-11-1887, nr. 1

22-11-1887, nr. 19

 

NB. De bijlagen, behorende bij de vergaderingen van ongeveer 21-10-1884 tot 24-3-1885 zijn te vinden in de geheime stukken voor 1885 (inv. nr. 1091): een forse omslag met onder andere het rapport van de Commissie-J. Heemskerk Azn.

2 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

Voor de adviezen van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening zijn de volgende reeksen uit het archief relevant: de notulen, de bijlagen tot de notulen, het geheim archief van de Volle Raad en de stukken van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken. Toegang op deze volgens datum en volgnummer geordende series vormen de gerubriceerde indices. De indices geven het verloop van de zaak en de korte inhoud van de stukken weer. In de (handgeschreven) notulen zijn de besluiten op nummer kort genoteerd, terwijl per vergadering gewoonlijk een presentielijst en de in de vergadering behandelde concept-adviezen zijn toegevoegd. In de bijlagen tot de notulen, eveneens op vergaderdatum geordend, zijn in het algemeen aanwezig de voor kennisgeving aangenomen stukken alsmede de stukken die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het concept-advies (het verzoek om advies van één of meer ministers; concepten en eventuele documentatie) en de stukken die op het advies volgen (het nader rapport van de regering, een wet). Voor zogeheten geheime adviezen (waaronder ook de meeste adviezen over grondwetsherziening vielen) geldt dat de bijlagen en een afschrift van de notulen betreffende dat onderwerp in het geheime archief zijn ondergebracht. Van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken zijn met betrekking tot grondwetsherziening alleen de indices relevant, naar inhoud vergelijkbaar met de indices van de Volle Raad. De stukken van deze afdeling betreffende de voorbereiding van een concept-advies zijn te vinden in de bijlagen tot de notulen van de Volle Raad.

Hieronder zijn uit de index voor 1907 (inv. nr. 993) alle verwijzingen naar adviezen over grondwetsherziening genoteerd. Dagtekening en nummer van de akte verwijzen naar de notulen voor 1907 (inv. nrs. 354-355) en de bijlagen daarbij (inv. nrs. 876-878). Een 'littera'-aanduiding (L) betekent dat de volledige notulen en bijlagen van het desbetreffende onderwerp in het geheim archief van de Volle Raad zijn gedeponeerd (inv. nr. 1093).

11-6-1907, nr. 19 (geheim L A.)

11-6-1907, nr. 37

6-8-1907, nr. 54 (geheim L A1)

20-8-1907, nr. 34 (geheim L A2)

27-8-1907, nr. 11 (geheim L B)

3-9-1907, nr. 15 (geheim L B1)

10-9-1907, nr. 22 (geheim L B2)

22-10-1907, nr. 4

3 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

Voor de adviezen van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening zijn de volgende reeksen uit het archief relevant: de notulen, de bijlagen tot de notulen, het geheim archief van de Volle Raad en de stukken van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken. Toegang op deze volgens datum en volgnummer geordende series vormen de gerubriceerde indices. De indices geven het verloop van de zaak en de korte inhoud van de stukken weer. In de (handgeschreven) notulen zijn de besluiten op nummer kort genoteerd, terwijl per vergadering gewoonlijk een presentielijst en de in de vergadering behandelde concept-adviezen zijn toegevoegd. In de bijlagen tot de notulen, eveneens op vergaderdatum geordend, zijn in het algemeen aanwezig de voor kennisgeving aangenomen stukken alsmede de stukken die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het concept-advies (het verzoek om advies van één of meer ministers; concepten en eventuele documentatie) en de stukken die op het advies volgen (het nader rapport van de regering, een wet). Voor zogeheten geheime adviezen (waaronder ook de meeste adviezen over grondwetsherziening vielen) geldt dat de bijlagen en een afschrift van de notulen betreffende dat onderwerp in het geheime archief zijn ondergebracht. Van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken zijn met betrekking tot grondwetsherziening alleen de indices relevant, naar inhoud vergelijkbaar met de indices van de Volle Raad. De stukken van deze afdeling betreffende de voorbereiding van een concept-advies zijn te vinden in de bijlagen tot de notulen van de Volle Raad.

Hieronder zijn uit de indices over de jaren 1912-1913 (inv. nrs. 998-999) alle verwijzingen naar adviezen over grondwetsherziening genoteerd. Dagtekening en nummer van de akte verwijzen naar de notulen voor 1912-1913 (inv. nrs. 370-372) en de bijlagen daarbij (inv. nrs. 893-895). Een 'littera'-aanduiding (L) betekent dat de volledige notulen en bijlagen van het desbetreffende onderwerp in het geheim archief van de Volle Raad zijn gedeponeerd (inv. nr. 1093).

6-8-1912, nr. 14 (geheim L A)

19-9-1912, nr. 20 (geheim L A1)

19-9-1912, nr. 26 (geheim L A2)

8-10-1912, geen nr. (geheim L A3)

11-10-1912, nr. 7 (geheim L A4)

15-10-1912, nr. 28 (geheim L A5)

21-10-1912, geen nr. (geheim L A6B)

29-10-1912, nr. 18 (geheim L A7)

11-2-1913, nr. 3.

 

Van belang is tevens:

inv. nr. 1754. Ontwerpen van wet, amendementen en adviezen inzake wijziging van de Grondwet, en verslagen van de Staatscommissies 1910 en 1918 tot voorbereiding van een herziening van de Grondwet, gedrukt. 1912-1920.

Onderwerpsdossier, waarschijnlijk verzameld door een speciale commissie van de Raad van State die ten aanzien van de wetsvoorstellen voor grondwetsherziening de Afdelingen verving bij het voorbereiden van concept-adviezen. De stukken hebben bet rekking op de geplande grondwetsherziening van 1913 (ingetrokken) en de grondwetsherziening van 1917 (kiesrecht en onderwijs). Bevat het verslag van de Commissie-Th. Heemskerk; wetsontwerpen voor wijziging van de grondwet (deels met marginalia); concepten van adviezen en amendementen daarop; concepten van adviezen van afzonderlijke staatsraden; een spotprent; een brief van minister Cort van de Linden over de intrekking van de wetsontwerpen ingediend in 1913; Kamerstukken en Handelingen. De omslag bevat tevens het verslag van de Commissie-Ruijs de Beerenbrouck.

4 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 1754. Ontwerpen van wet, amendementen en adviezen inzake wijziging van de Grondwet, en verslagen van de Staatscommissies 1910 en 1918 tot voorbereiding van een herziening van de Grondwet, gedrukt. 1912-1920.

Onderwerpsdossier, waarschijnlijk verzameld door een speciale commissie van de Raad van State die ten aanzien van de wetsvoorstellen voor grondwetsherziening de Afdelingen verving bij het voorbereiden van concept-adviezen. De stukken hebben bet rekking op de geplande grondwetsherziening van 1913 (ingetrokken) en de grondwetsherziening van 1917 (kiesrecht en onderwijs). Bevat het verslag van de Commissie-Th. Heemskerk; wetsontwerpen voor wijziging van de grondwet (deels met marginalia); concepten van adviezen en amendementen daarop; concepten van adviezen van afzonderlijke staatsraden; een spotprent; een brief van minister Cort van de Linden over de intrekking van de wetsontwerpen ingediend in 1913; Kamerstukken en Handelingen. De omslag bevat tevens het verslag van de Commissie-Ruijs de Beerenbrouck.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad van State (1914-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.29)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Raad van State, afdeling wetgeving
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Oppenheim
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- kiesrecht (Kamerstukken 1915-1916, nr. 226, en 1916-1917, nr. 44), advies d.d. 10-8-1915, nr. 23 (inv. nr. 38)

- herzieningsvoorstellen, tweede lezing (Kamerstukken 1917 en 1917-1918, nr. 180), advies d.d. 3-7-1917, nr. 16 [of: 1b] (inv. nr. 55)

2 
Commissie Commissie-Bos
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- onderwijs (Kamerstukken 1915-1916, nr. 359, en 1916-1917, nr. 45), advies d.d. 11-4-1916, nr. 44 (inv. nr. 45)

- herzieningsvoorstellen, tweede lezing (Kamerstukken 1917 en 1917-1918, nr. 180), advies d.d. 3-7-1917, nr. 16 [of: 1b] (inv. nr. 55)

3 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- gehele herziening (Kamerstukken 1920-1921, nr. 451, en 1921-1922, nr. 90), advies d.d. 16-2-1921, nr. 2, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 81)

- ‘novellen' herziening (Kamerstuk 1921-1922, nr. 507), advies d.d. 25-4-1922, nr. 36 [of: 3 b] (inv. nr. 89)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1922 en 1922-1923, nr. 212), advies d.d. 27-6-1922, nr. 18 (inv. nr. 91)

4 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- gehele herziening (Kamerstukken 1935-1936, nr. 477, en 1936-1937, nr. 105), advies d.d. 7-7-1936, nr. 38 met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 611)

- tweede lezing wijzigingsvoorstellen (Kamerstukken 1937, nr. 495, en 1937-1938, nr. 26), advies d.d. 26-5-1937, nr. 52 (inv. nr. 651)

 

5 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- hoofdstuk 13 Grondwet (Kamerstuk 1945-1946, nr. 189), advies d.d. 30-3-1946, nr. 2 (inv. nr. 851)

- hoofdstuk 13 Grondwet (Kamerstuk 1945-1946 nr. 207), advies d.d. 1-5-1946, nr. 1 (inv. nr. 858)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1946, nr. 263), advies d.d. 13-8-1946, nr. 8 (inv. nr. 873)

 

6 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- hoofdstuk 14 Grondwet; staatssecretarissen (Kamerstuk 1947-1948, nr. 775), advies d.d. 23-3-1948, nr. 13 (inv. nr. 956)

- inkomen van de kroon (Kamerstuk 1947-1948, nr. 834), advies d.d. 14-5-1948, nr. 1 (inv. nr. 964)

- hoofdstuk 10 Grondwet (Kamerstuk 1947-1948, nr. 814), advies d.d. 27-5-1948, nr. 1 (inv. nr. 966)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1947-1848, nr. 907, en 1948, nr. 906), advies d.d. 13-7-1948, nr. 35 c.f. (inv. nr. 972)

7 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

Grondwetswijziging van 1953 (1951)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2399), advies d.d. 30-10-1951, nr. 21 (inv. nr. 1142)

- diverse onderwerpen: hoofdstuk 13 Grondwet, hoofdstuk 14 Grondwet, uitbreiding aantal leden Tweede en Eerste Kamer, verlaging leeftijd passief kiesrecht Eerste Kamer, Tweede Kamer en Provinciale Staten (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2341), advies d.d. 9-10-1951, nr. 26, met twee afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1139)

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2374), advies d.d. 13-11-1951, nr. 15, met twee afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1144)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2700), advies d.d. 1-7-1952, nr. 44 c.f. (inv. nr. 1174)

 

Grondwetswijziging van 1956 (1954)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- uitbreiding aantal leden Tweede Kamer (wetsvoorstel ingetrokken), advies d.d. 7-12-1954, nr. 50 (inv. nr. 1298)

- zittingsduur Provinciale Staten (ingetrokken), advies d.d. 25-1-1955, nr. 34 (inv. nr. 1305)
- uitbreiding aantal leden Tweede en Eerste Kamer (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 7-6-1955, nr. 60 (inv. nr. 1323)

- provincies (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 17-5-1955, nr. 35 (inv. nr. 1321)

- additioneel artikel nieuw ingepolderde gebieden (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 17-5-1955, nr. 36 c.f. (inv. nr. 1321)

- schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 26-4-1955, nr. 23 (inv. nr. 1318)

- schadeloosstelling Eerste Kamerleden (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4022), advies d.d. 5-4-1955, nr. 29 c.f. (inv. nr. 1316)

- artikelen 198-199 grondwet (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4023), advies d.d. 1-2-1955, nr. 23 c.f. (inv. nr. 1306)

- krijgsmacht (Kamerstuk 955-1956, nr. 4023), advies d.d. 26-4-1955, nr. 33 (inv. nr. 1318)

- krijgsmacht (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4249), advies d.d. 28-2-1956, nr. 22 c.f. (inv. nr. 1359)

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4133), advies d.d. 14-9-1955, nr. 15 (inv. nr. 1337)

- nieuwe internationale rechtsorde (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4144), advies d.d. 14-9-1955, nr. 14 (inv. nr. 1337)

- initiatiefvoorstel van P.J. Oud betreffende zittingsduur Staten-Generaal (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4404), advies d.d. 1-5-1956, nr. 60, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1367)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4404), advies d.d. 19-6-1956, nr. 21, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1373)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4403), advies d.d. 5-6-1956, nr. 22 c.f. (inv. nr. 1371)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4402), advies d.d. 5-6-1956, nr. 23 c.f. (inv. nr. 1371)

 

Grondwetswijziging van 1963

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- Nederlands Nieuw-Guinea (wetsvoorstel niet ingediend), advies d.d. 4-7-1962, nr. 63 (inv. nr. 1703)

- troonopvolging (Kamerstuk 1962-1963, nr. 6945), advies d.d. 19-9-1962, nr. 46 (inv. nr. 1719)

- Nederlands Nieuw-Guinea (Kamerstuk 1962-1963, nr. 6980/R 309), advies d.d. 24-10-1962, nr. 36 (inv. nr. 1724)

- troonopvolging (wetsvoorstel niet ingediend), advies d.d. 16-1-1963, nr. 28 (inv. nr. 1737)

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1962-1963, nr. 6946), advies d.d. 4-7-1962, nr. 64 (inv. nr. 1703)

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1962-1963, nr. 7031), advies d.d. 16-1-1963, nr. 27 (inv. nr. 1737)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1963, nr. 7220), advies d.d. 29-5-1963, nr. 44 c.f. (inv. nr. 1761)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1963, nr. 7219), advies d.d. 29-5-1963, nr. 45 c.f. (inv. nr. 1761)

8 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

Grondwetswijziging van 1953 (1951)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State (vgl. tevens de volledige lijst van adviezen onder de Commissie-Van Schaik):

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2374), advies d.d. 13-11-1951, nr. 15, met twee afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1144)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1951-1952, nr. 2700), advies d.d. 1-7-1952, nr. 44 c.f. (inv. nr. 1174)

 

 

9 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

Grondwetswijziging van 1956 (1954)

Adviezen uitgebracht door de Raad van State (vgl. tevens de volledige lijst van adviezen opgenomen bij de Commissie-Van Schaik):

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4133), advies d.d. 14-9-1955, nr. 15 (inv. nr. 1337)

- nieuwe internationale rechtsorde (Kamerstuk 1955-1956, nr. 4144), advies d.d. 14-9-1955, nr. 14 (inv. nr. 1337)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4404), advies d.d. 19-6-1956, nr. 21, met afzonderlijke adviezen (inv. nr. 1373)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4403), advies d.d. 5-6-1956, nr. 22 c.f. (inv. nr. 1371)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstuk 1956, nr. 4402), advies d.d. 5-6-1956, nr. 23 c.f. (inv. nr. 1371)

 

10 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

Vgl. de volledige lijst van adviezen opgenomen bij de Commissie-Van Schaik.

11 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Grondwetswijziging van 1972

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- wijziging additionele artikelen (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10738), advies d.d. 17-6-1970, nr. 3 (inv. nr. 2168)

- vervallen van art. 185 grondwet (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10744), advies d.d. 17-6-1970, nr. 4 (inv. nr. 2168)

- koninklijk huis (Kamerstuk 1970-1971, 11095), advies d.d. 16-12-1970, nr. 3 (inv. nr. 2203)

- grondrechten (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11051), advies d.d. 21-10-1970, nr. 3 (inv. nr. 2195)

- Nederlanderschap (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11052), advies d.d. 21-10-1970, nr. 4 (inv. nr. 2195)

- onderwijsartikel (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11101), advies d.d. 13-1-1971, nr. 2 (inv. nrs. 2207-2208)

- koninklijk huis (Kamerstukken 1970-1971, nrs. 10683, 10685, 10686), advies d.d. 20-5-1970, nrs. 3a, 3b, 3c (inv. nr. 2162)

- kiesgerechtigde leeftijd [initiatiefontwerp Wiegel c.s.] (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11178), notulen 10-3-1971, nr. 3 (inv. nr. 2217)

- kiesgerechtigde leeftijd (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10805), advies d.d. 5-8-1970, nr. 2 (inv. nr. 2177)

- kiesgerechtigde leeftijd [initiatiefontwerp Van Thijn c.s.] (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10579), adviezen d.d. 10-2-1971 en 10-3-1971, nr. 3 c.f. (inv. nrs. 2212, 2217)

- vervroeging Prinsjesdag (Kamerstuk 1970-1971, nr. 11088), advies d.d. 10-3-1971, nr. 3 en notulen 3-3-1971, nr. 21 (inv. nr. 2217)

- schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Kamerstuk 1970-1971, nr. 10684), advies d.d. 20-5-1970, nr. 4 c.f. (inv. nr. 2162)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1971-1972, nrs. 1133-11310), advies d.d. 5-5-1971, nr. 3 (inv. nr. 2228)

- tweede lezing initiatiefontwerp Van Thijn c.s. (Kamerstukken 1971, nr. 11300), advies d.d. 23-2-1972, nr. 2 c.f. (inv. nr. 2281)

 

Grondwetswijziging van 1983

Adviezen uitgebracht door de Raad van State:

- nota inzake grondwetsherzieningsbeleid (Kamerstuk 1974-1975, nr. 12944), advies d.d. 3-4-1974, nr. 4 (inv. nr. 2392)

- ontwerp-brief werkwijze algehele grondwetsherziening (Kamerstuk 1974-1975, nr. 13871), advies d.d. 8-10-1975, nr. 10 (inv. nr. 2495)

- suggestie van het Eerste Kamerlid Fey voor een voorrangsbehandeling van de herzieningsprocedure (adviesaanvraag), advies d.d. 19-3-1980, nr. 4 (inv. nr. 2802)

- grondrechten (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13872), advies d.d. 19-11-1975, nr. 26 (inv. nr. 2503)

- sociale grondrechten (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13873), advies d.d. 14-1-1976, nr. 3 (inv. nr. 2513)

- onderwijs (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13874), advies d.d. 12-11-1975, nr. 3 (inv. nr. 2501)

- waterstaat (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13993), advies d.d. 26-5-1976, nr. 4 (inv. nr. 2537)

- vervallen van de artikelen 1-2 (Kamerstuk 1976-1977, nr. 13957/R1039), advies d.d. 26-5-1976, nr. 5 c.f. (inv. nr. 2537)

- provincies en gemeenten (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13990), advies d.d. 26-5-1976, nr. 10 (inv. nr. 2537)

- kiesrecht voor niet-Nederlanders (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13991), advies d.d. 2-6-1976, nr. 5 (inv. nr.2538)

- andere territoriale lichamen (wetsontwerp ingetrokken), advies d.d. 26-5-1976, nr. 8 (inv. nr. 2537)

- andere openbare lichamen (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13994), advies d.d. 26-5-1976, nr. 7 (inv. nr. 2537)

- gemeenschappelijke regeling (Kamerstuk 1978-1979, nr. 13995), advies d.d. 26-5-1976, nr. 6 (inv. nr. 2537)

- Nederlanderschap (Kamerstuk 1976-1977, nr. 14200/R 1048), advies d.d. 6-10-1976, nr. 5 (inv. nr. 2564)

- wijziging hoofdstuk 8 (Kamerstuk 1978-1979, nr. 14213), advies d.d. 13-10-1976, nr. 6 (inv. nr. 2568)

- Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14222), advies d.d. 11-8-1976, nr. 4 (inv. nr. 2550)

- verkiezingen Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14223), advies d.d. 13-10-1976, nr. 4 (inv. nr. 2568)

- werkwijze Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14224), advies d.d. 11-8-1976, nr. 5 (inv. nr. 2550)

- recht van inlichtingen en enquête van Staten-Generaal (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14225), advies d.d. 13-10-1976, nr. 5 (inv. nr. 2568)

- begroting (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14226), advies d.d. 11-8-1976, nr. 6 (inv. nr. 2550)

- openbaarheid van bestuur (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14348), advies d.d. 12-1-1977, nr. 4 c.f. (inv. nr. 2587)

- vervallen van additionele artikelen grondwet (Kamerstuk 1979-1980, nr. 14457), advies d.d. 5-1-1977, nr. 5 (inv. nr. 2586)

- codificatie (bestuursrecht) (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15046), advies d.d. 11-5-1977, nr. 4 (inv. nr. 2608)

- wetgeving en algemene maatregelen van bestuur (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15047/R1099), advies d.d. 22-12-1976, nr. 4 (inv. nr. 2583)

NB. Raad van State van het Koninkrijk

- ambtenaren (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15048), advies d.d. 1-12-1976, nr. 4 (inv. nr. 2580)

- buitenlandse betrekkingen (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15049/R1100), advies d.d. 27-4-1977, nr. 4 (inv. nr. 2605)

NB. Raad van State van het Koninkrijk

- verdediging (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15467/R1114), advies d.d. 5-1-1977, nr. 4 (inv. nr. 2586)

NB. Raad van State van het Koninkrijk

- geldstelsel (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15468), advies d.d. 10-1-1979, nr. 14 c.f. (inv. nr. 2717)

- belastingen (Kamerstuk 1979-1980, 15575), advies d.d. 24-1-1979, nr. 4 (inv. nr. 2720)

- uitzonderingstoestand (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15681), advies d.d. 6-6-1979, nr. 8 (inv. nr. 2742)

- adeldom (Kamerstuk 1979-1980, nr. 15883/R1129), advies d.d. 22-8-1979, nr. 4 (inv. nr. 2757)

- koningschap (Kamerstuk 1979-1980, nr. 16034/R1138), advies d.d. 18-7-1979, nr. 4 (inv. nr. 2749)

- regering (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16035), advies d.d. 20-6-1979, nr. 5 (inv. nr. 2744)

- ministerraad (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16036/R1139), advies d.d. 13-6-1979, nr. 6 (inv. nr. 2743)

- hoge colleges van Staat (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16040/R1141), advies d.d. 25-7-1979, nr. 4 (inv. nr. 2751)

- ombudsman (Kamerstuk 1979-1980, nr. 16057), advies d.d. 9-1-1980, nr. 4 (inv. nr. 2787)

- onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (Kamerstuk 1979-1980, nr. 16086), advies d.d. 9-1-1980, nr. 5 (inv. nr. 2787)

- justitie/rechterlijke macht (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16162), advies d.d. 30-1-1980, nr. 4 (inv. nr. 2790)

- Hoge Raad (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16163/R1146), advies d.d. 30-1-1980, nr. 5 (inv. nr. 2790)

- berechting ambtsmisdrijven (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16164/R1147), advies d.d. 30-1-1980, nr. 6 (inv. nr. 2790)

- wijziging van twee overwegingswetten (novellen) (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16552), advies d.d. 14-11-1980, nr. 801029/4 c.f. (inv. nr. 2895)

- verenigde vergadering van de Staten-Generaal (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16640), advies d.d. 18-2-1981, nr. 810218/4 c.f. (inv. nr. 2944)

- Staten-Generaal (Kamerstuk 1980-1981, nr. 16642), advies d.d. 18-2-1981, nr. 810218/4 c.f. (inv. nr. 2944)

- tweede lezing herzieningsvoorstellen (Kamerstukken 1981-1982, nrs. 1695-16938/R1169-1179), advies d.d. 4-6-1981, nr. 810603/4 (inv. nr. 3001)

- aanpassing ten aanzien van defensie (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17452/R1207), advies d.d. 16-3-1982, nr. 1894/05/8210 (inv. nr. 3143)

- aanpassing ten aanzien van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17451), advies d.d. 22-1-1982, nr. 820120/5 c.f. (inv. nr. 3120)

- aanpassing ten aanzien van onderwijs (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17450), advies d.d. 16-3-1982, nr. 1897/06/8210 (inv. nr. 3143)

- aanpassing ten aanzien van het recht van inlichtingen en enquête (Kamerstuk 1982-1983, nr. 17490/R1211), advies d.d. 15-6-1982, nr. 2296/04/8222 c.f. (inv. nr. 3194)


2 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad van State (1814-1913)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.06)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Raad van State
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

Voor de adviezen van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening zijn de volgende reeksen uit het archief relevant: de notulen, de bijlagen tot de notulen, het geheim archief van de Volle Raad en de stukken van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken. Toegang op deze volgens datum en volgnummer geordende series vormen de gerubriceerde indices. De indices geven het verloop van de zaak en de korte inhoud van de stukken weer. In de (handgeschreven) notulen zijn de besluiten op nummer kort genoteerd, terwijl per vergadering gewoonlijk een presentielijst en de in de vergadering behandelde concept-adviezen zijn toegevoegd. In de bijlagen tot de notulen, eveneens op vergaderdatum geordend, zijn in het algemeen aanwezig de voor kennisgeving aangenomen stukken alsmede de stukken die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het concept-advies (het verzoek om advies van één of meer ministers; concepten en eventuele documentatie) en de stukken die op het advies volgen (het nader rapport van de regering, een wet). Voor zogeheten geheime adviezen (waaronder ook de meeste adviezen over grondwetsherziening vielen) geldt dat de bijlagen en een afschrift van de notulen betreffende dat onderwerp in het geheime archief zijn ondergebracht. Van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken zijn met betrekking tot grondwetsherziening alleen de indices relevant, naar inhoud vergelijkbaar met de indices van de Volle Raad. De stukken van deze afdeling betreffende de voorbereiding van een concept-advies zijn te vinden in de bijlagen tot de notulen van de Volle Raad.

Hieronder zijn uit de indices voor de jaren 1884-1887 (inv. nrs. 970-973) alle verwijzingen naar adviezen over grondwetsherziening genoteerd. Dagtekening en nummer van de akte verwijzen naar de notulen voor 1883-1887 (inv. nrs. 301-307) en de bijlagen daarbij (inv. nrs. 810-820). Een 'littera'-aanduiding (L) betekent dat de volledige notulen en bijlagen van het desbetreffende onderwerp in het geheim archief van de Volle Raad zijn gedeponeerd (inv. nrs. 1090-1091).

22-07-1884, nr. 30 (geheim L B)

25-07-1884, nr. 15 (geheim L B1)

29-07-1884, nr. 20 (geheim L B2)

01-08-1884, nr. 7 (geheim L B3)

02-09-1884, nr. 2

14-10-1884, nr. 1

07-10-1884, nrs. 8 en 11 (geheim L C)

21-10-1884, nrs. 9 en 11

04-11-1884, nrs. 16, 17, 19, 22 (geheim L C1)

11-11-1884, nrs. 1 en 12, 13, 14, 15 en 17 (geheim L C2)

18-11-1884, nrs. 2, 20 en 21 (geheim L C3)

21-11-1884, nrs. 13, 14 (geheim L C4)

25-11-1884, nrs. 4, 10 en 11 (geheim L C5)

02-12-1884, nr. 10 (geheim L C6)

09-12-1884, nr. 19 (geheim L C7)

12-12-1884, nrs. 1, 2 en 9 (geheim L C8)

16-12-1884, nr. 9 (geheim L C9)

19-12-1884, nr. 4 (geheim L C10)

24-03-1885, nr. 2 (19 dec no 4 [1884] geheim C10)

01-09-1885, nr. 3 (geheim L A)

08-09-1885, nr. 5 (geheim L A1)

15-09-1885, nr. 12 (geheim L A2)

22-09-1885, nr. 14 (geheim L A3)

10-11-1885, nr. 2

24-10-1886, nr. 6 (geheim L B)

05-11-1886, nr. 3 (geheim L B1)

09-11-1886, nrs. 6 en BG (geheim L B2 en B3)

30-11-1886, nr. 1

16-08-1887, nrs. 1-6

23-08-1887, nrs. 1-5

13-09-1887, nrs. 21, 23

27-09-1887, nr. 5

15-11-1887, nrs. 6-15

18-11-1887, nr. 1

22-11-1887, nr. 19

 

NB. De bijlagen, behorende bij de vergaderingen van ongeveer 21-10-1884 tot 24-3-1885 zijn te vinden in de geheime stukken voor 1885 (inv. nr. 1091): een forse omslag met onder andere het rapport van de Commissie-J. Heemskerk Azn.

2 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

Voor de adviezen van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening zijn de volgende reeksen uit het archief relevant: de notulen, de bijlagen tot de notulen, het geheim archief van de Volle Raad en de stukken van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken. Toegang op deze volgens datum en volgnummer geordende series vormen de gerubriceerde indices. De indices geven het verloop van de zaak en de korte inhoud van de stukken weer. In de (handgeschreven) notulen zijn de besluiten op nummer kort genoteerd, terwijl per vergadering gewoonlijk een presentielijst en de in de vergadering behandelde concept-adviezen zijn toegevoegd. In de bijlagen tot de notulen, eveneens op vergaderdatum geordend, zijn in het algemeen aanwezig de voor kennisgeving aangenomen stukken alsmede de stukken die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het concept-advies (het verzoek om advies van één of meer ministers; concepten en eventuele documentatie) en de stukken die op het advies volgen (het nader rapport van de regering, een wet). Voor zogeheten geheime adviezen (waaronder ook de meeste adviezen over grondwetsherziening vielen) geldt dat de bijlagen en een afschrift van de notulen betreffende dat onderwerp in het geheime archief zijn ondergebracht. Van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken zijn met betrekking tot grondwetsherziening alleen de indices relevant, naar inhoud vergelijkbaar met de indices van de Volle Raad. De stukken van deze afdeling betreffende de voorbereiding van een concept-advies zijn te vinden in de bijlagen tot de notulen van de Volle Raad.

Hieronder zijn uit de index voor 1907 (inv. nr. 993) alle verwijzingen naar adviezen over grondwetsherziening genoteerd. Dagtekening en nummer van de akte verwijzen naar de notulen voor 1907 (inv. nrs. 354-355) en de bijlagen daarbij (inv. nrs. 876-878). Een 'littera'-aanduiding (L) betekent dat de volledige notulen en bijlagen van het desbetreffende onderwerp in het geheim archief van de Volle Raad zijn gedeponeerd (inv. nr. 1093).

11-6-1907, nr. 19 (geheim L A.)

11-6-1907, nr. 37

6-8-1907, nr. 54 (geheim L A1)

20-8-1907, nr. 34 (geheim L A2)

27-8-1907, nr. 11 (geheim L B)

3-9-1907, nr. 15 (geheim L B1)

10-9-1907, nr. 22 (geheim L B2)

22-10-1907, nr. 4

3 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

Voor de adviezen van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening zijn de volgende reeksen uit het archief relevant: de notulen, de bijlagen tot de notulen, het geheim archief van de Volle Raad en de stukken van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken. Toegang op deze volgens datum en volgnummer geordende series vormen de gerubriceerde indices. De indices geven het verloop van de zaak en de korte inhoud van de stukken weer. In de (handgeschreven) notulen zijn de besluiten op nummer kort genoteerd, terwijl per vergadering gewoonlijk een presentielijst en de in de vergadering behandelde concept-adviezen zijn toegevoegd. In de bijlagen tot de notulen, eveneens op vergaderdatum geordend, zijn in het algemeen aanwezig de voor kennisgeving aangenomen stukken alsmede de stukken die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het concept-advies (het verzoek om advies van één of meer ministers; concepten en eventuele documentatie) en de stukken die op het advies volgen (het nader rapport van de regering, een wet). Voor zogeheten geheime adviezen (waaronder ook de meeste adviezen over grondwetsherziening vielen) geldt dat de bijlagen en een afschrift van de notulen betreffende dat onderwerp in het geheime archief zijn ondergebracht. Van de Afdeling voor Binnenlandse Zaken zijn met betrekking tot grondwetsherziening alleen de indices relevant, naar inhoud vergelijkbaar met de indices van de Volle Raad. De stukken van deze afdeling betreffende de voorbereiding van een concept-advies zijn te vinden in de bijlagen tot de notulen van de Volle Raad.

Hieronder zijn uit de indices over de jaren 1912-1913 (inv. nrs. 998-999) alle verwijzingen naar adviezen over grondwetsherziening genoteerd. Dagtekening en nummer van de akte verwijzen naar de notulen voor 1912-1913 (inv. nrs. 370-372) en de bijlagen daarbij (inv. nrs. 893-895). Een 'littera'-aanduiding (L) betekent dat de volledige notulen en bijlagen van het desbetreffende onderwerp in het geheim archief van de Volle Raad zijn gedeponeerd (inv. nr. 1093).

6-8-1912, nr. 14 (geheim L A)

19-9-1912, nr. 20 (geheim L A1)

19-9-1912, nr. 26 (geheim L A2)

8-10-1912, geen nr. (geheim L A3)

11-10-1912, nr. 7 (geheim L A4)

15-10-1912, nr. 28 (geheim L A5)

21-10-1912, geen nr. (geheim L A6B)

29-10-1912, nr. 18 (geheim L A7)

11-2-1913, nr. 3.

 

Van belang is tevens:

inv. nr. 1754. Ontwerpen van wet, amendementen en adviezen inzake wijziging van de Grondwet, en verslagen van de Staatscommissies 1910 en 1918 tot voorbereiding van een herziening van de Grondwet, gedrukt. 1912-1920.

Onderwerpsdossier, waarschijnlijk verzameld door een speciale commissie van de Raad van State die ten aanzien van de wetsvoorstellen voor grondwetsherziening de Afdelingen verving bij het voorbereiden van concept-adviezen. De stukken hebben bet rekking op de geplande grondwetsherziening van 1913 (ingetrokken) en de grondwetsherziening van 1917 (kiesrecht en onderwijs). Bevat het verslag van de Commissie-Th. Heemskerk; wetsontwerpen voor wijziging van de grondwet (deels met marginalia); concepten van adviezen en amendementen daarop; concepten van adviezen van afzonderlijke staatsraden; een spotprent; een brief van minister Cort van de Linden over de intrekking van de wetsontwerpen ingediend in 1913; Kamerstukken en Handelingen. De omslag bevat tevens het verslag van de Commissie-Ruijs de Beerenbrouck.

4 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 1754. Ontwerpen van wet, amendementen en adviezen inzake wijziging van de Grondwet, en verslagen van de Staatscommissies 1910 en 1918 tot voorbereiding van een herziening van de Grondwet, gedrukt. 1912-1920.

Onderwerpsdossier, waarschijnlijk verzameld door een speciale commissie van de Raad van State die ten aanzien van de wetsvoorstellen voor grondwetsherziening de Afdelingen verving bij het voorbereiden van concept-adviezen. De stukken hebben bet rekking op de geplande grondwetsherziening van 1913 (ingetrokken) en de grondwetsherziening van 1917 (kiesrecht en onderwijs). Bevat het verslag van de Commissie-Th. Heemskerk; wetsontwerpen voor wijziging van de grondwet (deels met marginalia); concepten van adviezen en amendementen daarop; concepten van adviezen van afzonderlijke staatsraden; een spotprent; een brief van minister Cort van de Linden over de intrekking van de wetsontwerpen ingediend in 1913; Kamerstukken en Handelingen. De omslag bevat tevens het verslag van de Commissie-Ruijs de Beerenbrouck.