Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Onderwijsraad

Naam archiefvormer Onderwijsraad
Naam, varianten
Periode van bestaan 1919-heden
Organisatie en inrichting

Adviesraad van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ingesteld bij wet in 1919. Verdeeld in vier, na 1960 in vijf afdelingen voor de verschillende takken van onderwijs. Daarnaast worden vergaderingen in pleno gehouden. Op het gebied van grondwetsherziening was voornamelijk de afdeling voor Hoger Onderwijs actief; daarnaast vergaderde de Onderwijsraad in pleno over de uit te brengen adviezen.

Taak, activiteiten

Adviseren van de minister 'omtrent vraagstukken van algemene strekking op het gebied van het aan de zorg van diens departement toevertrouwde onderwijs'.

Literatuur

H. Drop, De Onderwijsraad gehoord (Den Haag 1964).

W. van der Ham, Onder 'wijzen'. Vijfenzeventig jaar Onderwijsraad (1919-1994) (Den Haag 1994).

 

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Onderwijsraad (1919-1986)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.14.79)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Onderwijsraad
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 69. Het adviseren over de wijziging van artikel 201 en 208 van de Grondwet inzake het onderwijs, met als bijlage het "Eindrapport van de Staatcommissie tot Herziening van de Grondwet", 1954.

Dossier van de Onderwijsraad in pleno met stukken betreffende adviesaanvragen door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: over grondwetsherziening in het algemeen, juli-november 1950; en over het eindrapport van de commissie-Van Schaik, april-mei 1954. Bevat het eindrapport van de commissie-Van Schaik; correspondentie met de minister; nota's van enkele leden van de Onderwijsraad; concepten van de uit te brengen adviezen; stukken betreffende een bijeenkomst van een grondwetsherzieningscommissie uit de Onderwijsraad in november 1950.

 

inv. nr. 595. Notulen van de vergadering van de commissie van voorbereiding tot herziening van artikel 201 van de Grondwet van 13-11-1950, 1950.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad. Bevat gestencilde notulen. Zie ook het voorgaande inv. nr. 69.

 

inv. nr. 637. Het adviseren over de herziening van artikel 201 van de Grondwet, met als bijlage het eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet ingesteld bij KB van 17-04-1950, ontwerp Grondwet en vergelijkend overzicht van de tekst van de geldende grondwet met de voorstellen van de commissie geplaatst in de volgorde van de bestaande grondwet, 1950-1954.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad met stukken betreffende de voorbereiding van adviezen aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, over grondwetsherziening in het algemeen uit november 1950 en over het eindrapport van de commissie-Van Schaik uit april-mei 1954. Bevat een concept-advies en notulen (1950); een afschrift van het advies, het eindrapport van de commissie-Van Schaik en enkele handgeschreven notities (1954). Zie ook beide voorgaande inv. nrs. 69 en 595.

 

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 84. Het adviseren over de "Proeve van een nieuwe Grondwet" inzake wijzigingen betreffende het onderwijs in de Grondwet, met als bijlage de proeve, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1967, 1967-1968.

Dossier van de Onderwijsraad in pleno met stukken betreffende het uitbrengen en publiceren van het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve'. Bevat de 'Proeve'; correspondentie met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; een afschrift van het advies; en enkele exemplaren van het tijdschrift Uitleg, waarin het advies werd gepubliceerd ( 'Adviezen Onderwijsraad in verband met de grondwetsherziening', Uitleg 108 (12-2-1968) 9-13).

 

inv. nr. 811. Het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de Grondwetsherziening betreffende het onderwijs, met nota "Regeling van de sociale en juridische positie van studenten" en "Is er recht op een wetenschappelijke opleiding?" van een lid van de eerste afdeling, 1967-1969.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad met stukken betreffende het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve' en enkele losse stukken. Bevat een afschrift van het advies van de Onderwijsraad over de 'Proeve' (1967); correspondentie en nota's van het afdelingslid J.J. Broeze (1967-1968); en een nota van onbekende herkomst (1969).

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 84. Het adviseren over de "Proeve van een nieuwe Grondwet" inzake wijzigingen betreffende het onderwijs in de Grondwet, met als bijlage de proeve, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1967, 1967-1968.

Dossier van de Onderwijsraad in pleno met stukken betreffende het uitbrengen en publiceren van het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve'. Bevat de 'Proeve'; correspondentie met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; een afschrift van het advies; en enkele exemplaren van het tijdschrift Uitleg, waarin het advies werd gepubliceerd ( 'Adviezen Onderwijsraad in verband met de grondwetsherziening', Uitleg 108 (12-2-1968) 9-13).

 

inv. nr. 811. Het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de Grondwetsherziening betreffende het onderwijs, met nota "Regeling van de sociale en juridische positie van studenten" en "Is er recht op een wetenschappelijke opleiding?" van een lid van de eerste afdeling, 1967-1969.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad met stukken betreffende het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve' en enkele losse stukken. Bevat een afschrift van het advies van de Onderwijsraad over de 'Proeve' (1967); correspondentie en nota's van het afdelingslid J.J. Broeze (1967-1968); en een nota van onbekende herkomst (1969).


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Onderwijsraad (1919-1986)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.14.79)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Onderwijsraad
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 69. Het adviseren over de wijziging van artikel 201 en 208 van de Grondwet inzake het onderwijs, met als bijlage het "Eindrapport van de Staatcommissie tot Herziening van de Grondwet", 1954.

Dossier van de Onderwijsraad in pleno met stukken betreffende adviesaanvragen door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: over grondwetsherziening in het algemeen, juli-november 1950; en over het eindrapport van de commissie-Van Schaik, april-mei 1954. Bevat het eindrapport van de commissie-Van Schaik; correspondentie met de minister; nota's van enkele leden van de Onderwijsraad; concepten van de uit te brengen adviezen; stukken betreffende een bijeenkomst van een grondwetsherzieningscommissie uit de Onderwijsraad in november 1950.

 

inv. nr. 595. Notulen van de vergadering van de commissie van voorbereiding tot herziening van artikel 201 van de Grondwet van 13-11-1950, 1950.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad. Bevat gestencilde notulen. Zie ook het voorgaande inv. nr. 69.

 

inv. nr. 637. Het adviseren over de herziening van artikel 201 van de Grondwet, met als bijlage het eindrapport van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet ingesteld bij KB van 17-04-1950, ontwerp Grondwet en vergelijkend overzicht van de tekst van de geldende grondwet met de voorstellen van de commissie geplaatst in de volgorde van de bestaande grondwet, 1950-1954.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad met stukken betreffende de voorbereiding van adviezen aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, over grondwetsherziening in het algemeen uit november 1950 en over het eindrapport van de commissie-Van Schaik uit april-mei 1954. Bevat een concept-advies en notulen (1950); een afschrift van het advies, het eindrapport van de commissie-Van Schaik en enkele handgeschreven notities (1954). Zie ook beide voorgaande inv. nrs. 69 en 595.

 

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 84. Het adviseren over de "Proeve van een nieuwe Grondwet" inzake wijzigingen betreffende het onderwijs in de Grondwet, met als bijlage de proeve, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1967, 1967-1968.

Dossier van de Onderwijsraad in pleno met stukken betreffende het uitbrengen en publiceren van het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve'. Bevat de 'Proeve'; correspondentie met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; een afschrift van het advies; en enkele exemplaren van het tijdschrift Uitleg, waarin het advies werd gepubliceerd ( 'Adviezen Onderwijsraad in verband met de grondwetsherziening', Uitleg 108 (12-2-1968) 9-13).

 

inv. nr. 811. Het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de Grondwetsherziening betreffende het onderwijs, met nota "Regeling van de sociale en juridische positie van studenten" en "Is er recht op een wetenschappelijke opleiding?" van een lid van de eerste afdeling, 1967-1969.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad met stukken betreffende het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve' en enkele losse stukken. Bevat een afschrift van het advies van de Onderwijsraad over de 'Proeve' (1967); correspondentie en nota's van het afdelingslid J.J. Broeze (1967-1968); en een nota van onbekende herkomst (1969).

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 84. Het adviseren over de "Proeve van een nieuwe Grondwet" inzake wijzigingen betreffende het onderwijs in de Grondwet, met als bijlage de proeve, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1967, 1967-1968.

Dossier van de Onderwijsraad in pleno met stukken betreffende het uitbrengen en publiceren van het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve'. Bevat de 'Proeve'; correspondentie met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; een afschrift van het advies; en enkele exemplaren van het tijdschrift Uitleg, waarin het advies werd gepubliceerd ( 'Adviezen Onderwijsraad in verband met de grondwetsherziening', Uitleg 108 (12-2-1968) 9-13).

 

inv. nr. 811. Het adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken over de Grondwetsherziening betreffende het onderwijs, met nota "Regeling van de sociale en juridische positie van studenten" en "Is er recht op een wetenschappelijke opleiding?" van een lid van de eerste afdeling, 1967-1969.

Dossier van de afdeling Wetenschappelijk Onderwijs van de Onderwijsraad met stukken betreffende het advies van de Onderwijsraad inzake de 'Proeve' en enkele losse stukken. Bevat een afschrift van het advies van de Onderwijsraad over de 'Proeve' (1967); correspondentie en nota's van het afdelingslid J.J. Broeze (1967-1968); en een nota van onbekende herkomst (1969).