Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Naam archiefvormer Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
Naam, varianten VVK; Vereniging voor Vrouwenkiesrecht
Periode van bestaan 1894-1919
Organisatie en inrichting

Landelijke vereniging met enkele plaatselijke afdelingen. Sinds 1899 werkte de vereniging samen met de SDAP in het Landelijk Comité voor Algemeen Kiesrecht (zie hiervoor het archief van de SDAP). In 1919, na het verkrijgen van het (algemeen) vrouwenkiesrecht veranderde de naam van de vereniging in 'Vereeniging van Staatsburgeressen'.

Taak, activiteiten

Doel van de vereniging was het bevorderen van de totstandkoming van het vrouwenkiesrecht, ook als dit aan algemeen kiesrecht vooraf zou gaan. Zij gaf daartoe een tijdschrift uit, bepleitte haar zaak bij regering en Staten-Generaal, organiseerde lezingen, in 1904 een wereldcongres, grote acties zoals optochten en (in 1915) een volkspetitionnement voor de gelijke rechten van man en vrouw.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1906-1920 (-1938))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en diverse afdelingen
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 23. VVK afdeling Alkmaar. Verslag van de aanbieding van een petitionnement betreffende de grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw aan de minister van Binnenlandse Zaken op 22 september 1915.

Een door de vertegenwoordigster van de afdeling Alkmaar geschreven verslag van de aanbieding van het petitionnement, 6 bladzijden.

 

inv. nr. 52. VVK afdeling Schagen. Verslag van de landelijke jaarvergadering 20-21 december 1913 en van de aanbieding van de petitionnementslijsten betreffende de grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw aan de minister van Binnenlandse zaken 22 september 1915.

Een door de vertegenwoordigster van de afdeling Schagen geschreven verslag van de aanbieding van het petitionnement, 6 bladzijden.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1906-1920 (-1938))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en diverse afdelingen
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 23. VVK afdeling Alkmaar. Verslag van de aanbieding van een petitionnement betreffende de grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw aan de minister van Binnenlandse Zaken op 22 september 1915.

Een door de vertegenwoordigster van de afdeling Alkmaar geschreven verslag van de aanbieding van het petitionnement, 6 bladzijden.

 

inv. nr. 52. VVK afdeling Schagen. Verslag van de landelijke jaarvergadering 20-21 december 1913 en van de aanbieding van de petitionnementslijsten betreffende de grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw aan de minister van Binnenlandse zaken 22 september 1915.

Een door de vertegenwoordigster van de afdeling Schagen geschreven verslag van de aanbieding van het petitionnement, 6 bladzijden.