Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Staatspartij

Naam archiefvormer Roomsch-Katholieke Staatspartij
Naam, varianten RKSP; Rooms-Katholieke Staatspartij; R.K. Staatspartij
Periode van bestaan 1926-1945
Organisatie en inrichting

Al rond 1897, toen veel van de lokaal of regionaal georganiseerde katholieke kiesverenigingen zich opstelden achter het program van de R.K. Kamerclub, werd dit geheel wel aangeduid als de 'R.K. Staatspartij'. In 1904 werd een nationale koepel opgericht: de Algemene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen. Deze vormde de basis voor de in 1926 opgerichte R.K. Staatspartij. Deze was georganiseerd via een partijraad, een partijbestuur en een dagelijks bestuur, de (lokale) afdelingen waren verenigd in gewestelijke kringen. In 1945 maakte de RKSP plaats voor de Katholieke Volkspartij (KVP).

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Roomsch-Katholieke Staatspartij (1891-1945)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (107)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de R.K. Staatspartij en gedeponeerde archieven
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) gedrukte inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991) 11-34
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 46. Raad van Studie en documentatie. Stukken betreffende de uit de raad gevormde commissie ter bestudering van het vraagstuk van herziening op onderdelen van ons staatsbestel (1933-1936).

Stukken van de Raad van Studie en documentatie betreffende een in het najaar van 1933 ontvangen verzoek van het dagelijks bestuur van de RKSP om advies over mogelijke wijzigingen van het staatsbestel. De Raad van Studie en documentatie was eerder in 1933 voor ‘wetenschappelijk verantwoorde voorlichting’ van het partijbestuur ingesteld. Voor het vraagstuk van de herziening van het staatsbestel stelde deze Raad een speciale commissie in, bestaande uit haar leden C.M.J.F. Goseling (voorzitter), P.J. Witteman, F.A. Bijvoet en G.C.J.D. Kropman. Deze commissie-Goseling werd belast met het voorbereiden van een concept-advies dat in de plenaire raad kon worden besproken. De commissie adviseerde echter om in enkele kleine, thematische subcommissies, waaronder een Indische commissie en een commissie voor sociaal-economische kwesties, eerst nadere studie te verrichten. Hoewel vooral laatstgenoemde commissie voortvarend aan het werk ging, moest Goseling in een brief aan de plenaire Raad in september 1935 constateren dat het advies over staatkundige hervorming nog op zich liet wachten, mede in verband met de gelijktijdige voorbereiding van een beginselprogram. In februari 1936 hervatte een groep leden van de raad (Goseling, J.A.J. Barge, D. Beaufort OFM, Witteman, C.P.M. Romme en H.M.T. Kolfschoten) het werk aan 'het vraagstuk van de herziening op onderdelen van het staatsbestel', mede vanwege de instelling van de Staatscommissie-De Wilde. Van een zichtbaar verband tussen de heropgerichte commissie-Goseling en de staatscommissie is echter, behalve de parallellie tussen enkele van de behandelde thema's, nauwelijks sprake. Een bespreking van enkele onderdelen van het rapport van de Commissie-De Wilde in de zesde vergadering van de commissie-Goseling op 22 juni 1936 vormt hierop een uitzondering. In het najaar van 1936 verscheen het rapport van de commissie-Goseling. Het dossier bevat correspondentie van de raad met het bestuur van de RKSP; notulen, convocaties en vergaderstukken van de plenaire raad; notulen, vergaderstukken, correspondentie en convocaties van de commissie-Goseling, van de subcommissie voor sociaal-economische kwesties en van de latere kleine commissie voor staatkundige hervorming. Het rapport van deze laatste commissie ontbreekt, wel is een overdruk aanwezig van een commentaar op het rapport van J. Beuns dat begin 1937 in het tijdschrift Studiën verscheen. 

 

inv. nr. 47. Krantenartikelen over het rapport "Een onderzoek omtrent wijziging van ons Staatsbestel". Met bijlagen. 1936. 

Behalve krantenartikelen over genoemd rapport bevat dit dossier enkele brieven en een notitie van Kolfschoten betreffende een kritische beschouwing van het rapport in één van de bijgevoegde kranten.

 

 

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Roomsch-Katholieke Staatspartij (1891-1945)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (107)
  
Naam archiefcollectie Archief van de R.K. Staatspartij en gedeponeerde archieven
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) gedrukte inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991) 11-34
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 46. Raad van Studie en documentatie. Stukken betreffende de uit de raad gevormde commissie ter bestudering van het vraagstuk van herziening op onderdelen van ons staatsbestel (1933-1936).

Stukken van de Raad van Studie en documentatie betreffende een in het najaar van 1933 ontvangen verzoek van het dagelijks bestuur van de RKSP om advies over mogelijke wijzigingen van het staatsbestel. De Raad van Studie en documentatie was eerder in 1933 voor ‘wetenschappelijk verantwoorde voorlichting’ van het partijbestuur ingesteld. Voor het vraagstuk van de herziening van het staatsbestel stelde deze Raad een speciale commissie in, bestaande uit haar leden C.M.J.F. Goseling (voorzitter), P.J. Witteman, F.A. Bijvoet en G.C.J.D. Kropman. Deze commissie-Goseling werd belast met het voorbereiden van een concept-advies dat in de plenaire raad kon worden besproken. De commissie adviseerde echter om in enkele kleine, thematische subcommissies, waaronder een Indische commissie en een commissie voor sociaal-economische kwesties, eerst nadere studie te verrichten. Hoewel vooral laatstgenoemde commissie voortvarend aan het werk ging, moest Goseling in een brief aan de plenaire Raad in september 1935 constateren dat het advies over staatkundige hervorming nog op zich liet wachten, mede in verband met de gelijktijdige voorbereiding van een beginselprogram. In februari 1936 hervatte een groep leden van de raad (Goseling, J.A.J. Barge, D. Beaufort OFM, Witteman, C.P.M. Romme en H.M.T. Kolfschoten) het werk aan 'het vraagstuk van de herziening op onderdelen van het staatsbestel', mede vanwege de instelling van de Staatscommissie-De Wilde. Van een zichtbaar verband tussen de heropgerichte commissie-Goseling en de staatscommissie is echter, behalve de parallellie tussen enkele van de behandelde thema's, nauwelijks sprake. Een bespreking van enkele onderdelen van het rapport van de Commissie-De Wilde in de zesde vergadering van de commissie-Goseling op 22 juni 1936 vormt hierop een uitzondering. In het najaar van 1936 verscheen het rapport van de commissie-Goseling. Het dossier bevat correspondentie van de raad met het bestuur van de RKSP; notulen, convocaties en vergaderstukken van de plenaire raad; notulen, vergaderstukken, correspondentie en convocaties van de commissie-Goseling, van de subcommissie voor sociaal-economische kwesties en van de latere kleine commissie voor staatkundige hervorming. Het rapport van deze laatste commissie ontbreekt, wel is een overdruk aanwezig van een commentaar op het rapport van J. Beuns dat begin 1937 in het tijdschrift Studiën verscheen. 

 

inv. nr. 47. Krantenartikelen over het rapport "Een onderzoek omtrent wijziging van ons Staatsbestel". Met bijlagen. 1936. 

Behalve krantenartikelen over genoemd rapport bevat dit dossier enkele brieven en een notitie van Kolfschoten betreffende een kritische beschouwing van het rapport in één van de bijgevoegde kranten.