Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Bijzondere Commissie voor de Grondwetsherziening van de Eerste Kamer

Naam archiefvormer Bijzondere Commissie voor de Grondwetsherziening van de Eerste Kamer
Naam, varianten Commissie-Mazure
Periode van bestaan 1967-1971
Organisatie en inrichting

Op 17-10-1967 werd, naar aanleiding van de instelling van de Commissie-Cals/Donner en van de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet, door de Eerste Kamer eveneens een Bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening ingesteld. Naar de voorzitter werd deze commissie ook wel de Commissie-Mazure genoemd. Andere leden waren de senatoren De Quay (vice-voorzitter), Van Meeuwen, Troostwijk, Burger, Van Riel, Verdam, De Geer van Oudegein, Van Wijk en Snoek; plaatsvervangende leden Van Lieshout, Niers, Vos, Brongersma, De Wilde, De Gaay Fortman, Bührmann, Van Pelt en De Groote. Op 25-5-1971 werd de Bijzondere commissie opgeheven na de opheffing van de Commissie-Cals/Donner. 

Taak, activiteiten

Evenals de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer moest de Bijzondere Commissie van de Eerste Kamer functioneren als parlementaire tegenhanger van de staatscommissie-Cals/Donner. In praktijk was dit echter niet het geval. Het werk van de Bijzondere Commissie heeft zich beperkt tot het uitbrengen van een 'Memorandum' betreffende de positie van de Eerste Kamer en het tweekamerstelsel. Dit memorandum is uiteindelijk in oktober 1970 aan de staatscommissie toegestuurd. De Bijzondere Commissie van de Eerste Kamer heeft, in tegenstelling tot die van de Tweede Kamer, dan ook niet de voorbereiding van het debat over de ingediende wetsontwerpen ten aanzien van de (partiële) herziening van de Grondwet op zich genomen. Deze taak werd zoals gebruikelijk vervuld door de Vaste Commissie voor Algemene Zaken van de Eerste Kamer.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Bijzondere Commissie voor de Grondwetsherziening van de Eerste Kamer ((1913) 1945-1985 (1991))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.25)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, (1913) 1945-1985 (1991)' (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1416. Stukken betreffende de samenstelling van de vaste en bijzondere commissies van de Eerste Kamer, 1967-1981.

Bevat onder meer correspondentie tussen griffier en fractievoorzitters inzake de instelling van de commissie-Mazure. Interessant is ook het afschrift van een brief (nr. 33026) van de griffier aan ww. Patijn-Vriesendorp d.d. 23-1-1970 inzake een afscheidsdiner 'ter afsluiting van de werkzaamheden' van de commissie-Mazure.

 

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Bijzondere Commissie voor de Grondwetsherziening van de Eerste Kamer ((1913) 1945-1985 (1991))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.25)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, (1913) 1945-1985 (1991)' (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1416. Stukken betreffende de samenstelling van de vaste en bijzondere commissies van de Eerste Kamer, 1967-1981.

Bevat onder meer correspondentie tussen griffier en fractievoorzitters inzake de instelling van de commissie-Mazure. Interessant is ook het afschrift van een brief (nr. 33026) van de griffier aan ww. Patijn-Vriesendorp d.d. 23-1-1970 inzake een afscheidsdiner 'ter afsluiting van de werkzaamheden' van de commissie-Mazure.