Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Anti-Revolutionaire Partij

Naam archiefvormer Anti-Revolutionaire Partij
Naam, varianten ARP
Periode van bestaan 1879-1980
Organisatie en inrichting

De ARP ontstond in 1879 uit een groot aantal kiesverenigingen die zich rond het Sociaal Program van Abraham Kuyper verenigden. In 1894 splitsten de Vrij-Antirevolutionairen zich af, later verenigd in de CHU. In 1980 ging de ARP met KVP en CHU op in het CDA, nadat in 1973 al een federatief verband van die partijen was ontstaan.

Belangrijke organen van de ARP waren naast de afzonderlijke kiesverenigingen het Centraal Comité (het landelijk bestuur), het ongeveer tweemaal jaarlijks vergaderende Partijconvent en de Deputatenvergadering (het congres), die voor de algemene verkiezingen bijeengeroepen werd. Een College van Advies adviseerde en rapporteerde via subcommissies over allerhande aangelegenheden aan het Centraal Comité. Het secretariaat van dit College werd verzorgd door de Doctor Abraham Kuyperstichting.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Anti-Revolutionaire Partij (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (272)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Anti-Revolutionaire Partij
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) Inventaris, 2001
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 189. Correspondentie betreffende publikaties over politieke partijen en politieke stelsels, 1952-1958.

Bevat als volgnummer 185 een brief van J.J. de Jong aan R. Gosker inzake een wettelijke regeling van politieke partijen, met bijlagen, 1950. Uit de brief blijkt dat De Jong voor prof. W.J.A. Kernkamp, lid van de commissie-Van Schaik, een 'memorie' opstelt over de wettelijke regeling van politieke partijen. Tevens onder andere een stuk inzake een rapport over hetzelfde onderwerp van de Wiardi Beckmanstichting.

 

inv. nr. 374. Stukken betreffende de commissie processieverbod, ingesteld door het Centraal Comité, 1947-1951.

Correspondentie betreffende de instelling en de rapportage van de commissie die zich bezig hield met het processieverbod, alsmede enkele minderheidsnota's bij het rapport en een literatuurlijst. Het rapport van de commissie ontbreekt echter.

2 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

inv. nr. 189. Correspondentie betreffende publikaties over politieke partijen en politieke stelsels, 1952-1958.

Bevat als volgnummer 185 een brief van J.J. de Jong aan R. Gosker inzake een wettelijke regeling van politieke partijen, met bijlagen, 1950. Uit de brief blijkt dat De Jong voor prof. W.J.A. Kernkamp, lid van de commissie-Van Schaik, een 'memorie' opstelt over de wettelijke regeling van politieke partijen. Tevens onder andere een stuk inzake een rapport over hetzelfde onderwerp van de Wiardi Beckmanstichting.

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 349. Stukken betreffende gespreksgroepenonderwerp, 1962-1971.

Bevat onder meer de stukken uit inv. nr. 351 betreffende gespreksgroepenonderwerp 1967/1968: 'Functioneren van de democratie': een circulaire, een brochure en een vragenlijst ter voorbereiding van lokale gespreksgroepen over het genoemde thema en een nota met de resultaten van de gespreksgroepen. De gespreksgroepen, gehouden op het niveau van de kieskringen, waren kennelijk bedoeld om de standpunten bij de achterban te peilen.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Anti-Revolutionaire Partij (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (272)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Anti-Revolutionaire Partij
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) Inventaris, 2001
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 189. Correspondentie betreffende publikaties over politieke partijen en politieke stelsels, 1952-1958.

Bevat als volgnummer 185 een brief van J.J. de Jong aan R. Gosker inzake een wettelijke regeling van politieke partijen, met bijlagen, 1950. Uit de brief blijkt dat De Jong voor prof. W.J.A. Kernkamp, lid van de commissie-Van Schaik, een 'memorie' opstelt over de wettelijke regeling van politieke partijen. Tevens onder andere een stuk inzake een rapport over hetzelfde onderwerp van de Wiardi Beckmanstichting.

 

inv. nr. 374. Stukken betreffende de commissie processieverbod, ingesteld door het Centraal Comité, 1947-1951.

Correspondentie betreffende de instelling en de rapportage van de commissie die zich bezig hield met het processieverbod, alsmede enkele minderheidsnota's bij het rapport en een literatuurlijst. Het rapport van de commissie ontbreekt echter.

2 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

inv. nr. 189. Correspondentie betreffende publikaties over politieke partijen en politieke stelsels, 1952-1958.

Bevat als volgnummer 185 een brief van J.J. de Jong aan R. Gosker inzake een wettelijke regeling van politieke partijen, met bijlagen, 1950. Uit de brief blijkt dat De Jong voor prof. W.J.A. Kernkamp, lid van de commissie-Van Schaik, een 'memorie' opstelt over de wettelijke regeling van politieke partijen. Tevens onder andere een stuk inzake een rapport over hetzelfde onderwerp van de Wiardi Beckmanstichting.

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 349. Stukken betreffende gespreksgroepenonderwerp, 1962-1971.

Bevat onder meer de stukken uit inv. nr. 351 betreffende gespreksgroepenonderwerp 1967/1968: 'Functioneren van de democratie': een circulaire, een brochure en een vragenlijst ter voorbereiding van lokale gespreksgroepen over het genoemde thema en een nota met de resultaten van de gespreksgroepen. De gespreksgroepen, gehouden op het niveau van de kieskringen, waren kennelijk bedoeld om de standpunten bij de achterban te peilen.