Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Vereniging voor Openbaar Onderwijs

Naam archiefvormer Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Naam, varianten VOO, (tot 1969) Vereniging voor Volksonderwijs
Periode van bestaan 1866-heden
Organisatie en inrichting

De Vereniging voor Volksonderwijs werd in 1866 opgericht als reactie op de Schoolwet van 1857. Deze schoolwet verruimde de mogelijkheden voor het groeiende bijzondere onderwijs. De vereniging verdedigde de belangen van het openbare onderwijs en zette zich in voor het terugdringen van schoolverzuim. In 1968 fuseerde de vereniging met de Nederlandse Ouderraad. De naam werd gewijzigd in Vereniging voor Openbaar Onderwijs. De VOO kende een bestuur, waar de algemene leiding berustte, en een bureau. Daarnaast had de VOO, verspreid over het land, afdelingen en werkgroepen. De VOO was een ledenorganisatie; leden waren onder andere ouders, leraren en sympathisanten.

Taak, activiteiten

De VOO zette zich in voor de behartiging van de belangen van het openbaar onderwijs, maar vervulde ook een adviserende en informerende taak voor haar leden.

Literatuur


 

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (1860, 1866-1991)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Amsterdam (939)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 888. Stukken betreffende de grondwetsherziening, 1965-1976.

Bevat Kamerstukken; documentatie; een nota en een convocatie van de 'commissie grondwetsherziening' van de VOO en de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP); correspondentie van de VOO met de minister van Binnenlandse Zaken over het rapport van de 'commissie grondwetsherziening'; correspondentie van de VOO met andere onderwijsorganisaties en personen over de instelling van de commissie grondwetsherziening naar aanleiding van de Proeve; stukken betreffende een gezamenlijke brief van enkele onderwijsorganisaties aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp voor herziening van het onderwijsartikel in de grondwet (1976).

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 888. Stukken betreffende de grondwetsherziening, 1965-1976.

Bevat Kamerstukken; documentatie; een nota en een convocatie van de 'commissie grondwetsherziening' van de VOO en de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP); correspondentie van de VOO met de minister van Binnenlandse Zaken over het rapport van de 'commissie grondwetsherziening'; correspondentie van de VOO met andere onderwijsorganisaties en personen over de instelling van de commissie grondwetsherziening naar aanleiding van de Proeve; stukken betreffende een gezamenlijke brief van enkele onderwijsorganisaties aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp voor herziening van het onderwijsartikel in de grondwet (1976).


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (1860, 1866-1991)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Amsterdam (939)
  
Naam archiefcollectie Archief Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 888. Stukken betreffende de grondwetsherziening, 1965-1976.

Bevat Kamerstukken; documentatie; een nota en een convocatie van de 'commissie grondwetsherziening' van de VOO en de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP); correspondentie van de VOO met de minister van Binnenlandse Zaken over het rapport van de 'commissie grondwetsherziening'; correspondentie van de VOO met andere onderwijsorganisaties en personen over de instelling van de commissie grondwetsherziening naar aanleiding van de Proeve; stukken betreffende een gezamenlijke brief van enkele onderwijsorganisaties aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp voor herziening van het onderwijsartikel in de grondwet (1976).

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 888. Stukken betreffende de grondwetsherziening, 1965-1976.

Bevat Kamerstukken; documentatie; een nota en een convocatie van de 'commissie grondwetsherziening' van de VOO en de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP); correspondentie van de VOO met de minister van Binnenlandse Zaken over het rapport van de 'commissie grondwetsherziening'; correspondentie van de VOO met andere onderwijsorganisaties en personen over de instelling van de commissie grondwetsherziening naar aanleiding van de Proeve; stukken betreffende een gezamenlijke brief van enkele onderwijsorganisaties aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp voor herziening van het onderwijsartikel in de grondwet (1976).