Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet

Naam archiefvormer Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet
Naam, varianten Kamercommissie grondwetsherziening; Bijzondere Commissie voor wetsontwerp 9181; Commissie-Den Uyl; Commissie-Van Thijn
Periode van bestaan 1967-1983
Organisatie en inrichting

Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (nota met Kamerstuknummer 9181, nr. 1, zitting 1967) installeerde de Tweede Kamer op 22 augustus 1967 een Bijzondere Commissie voor beleid inzake Grond- en Kieswet. De commissie was aanvankelijk bedoeld als parlementaire tegenhanger van de Commissie-Cals/Donner maar ging gaandeweg steeds meer als een 'gewone' Kamercommissie fungeren bij de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen voor grondwetsherziening. De commissie bestond bij installatie uit 21 Kamerleden en 20 plaatsvervangers. Voorzitter was J.M. den Uyl. In 1971 werd hij kort vervangen door A.M. Vondeling; vanaf mei 1973 tot april 1978 was E. van Thijn voorzitter van de Bijzondere Commissie.

Taak, activiteiten

Taak van de Bijzondere Commissie was het voorbereiden van het debat over wetsvoorstellen op het gebied van de herziening van de Grondwet en de Kieswet. De commissie voerde daartoe schriftelijk en mondeling overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en bracht regelmatig verslag uit.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet ((1849-) 1945-1980 (-1994))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.28)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Tweede Kamer der Staten-Generaal
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal', 2004 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Archief commissie beleid inzake grond- en kieswet (9181):

 

inv. nr. 6774. Stukken betreffende de samenstelling van de commissie en het overleg over de nota betreffende het beleid inzake de Grond- en Kieswet, 1967-1981.

Correspondentie met onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en particulieren; notulen van de vergaderingen (met hiaten); notities en documentatie.

 

inv. nr. 6775. Stukken betreffende het overleg over het voorstel tot wijziging van de Grond- en Kieswet, 1976-1986.

Afschriften van convocaties en andere correspondentie van de griffie aan de leden van de commissie; afschriften van uitgaande correspondentie en ingekomen correspondentie uit de periode na 1974.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet ((1849-) 1945-1980 (-1994))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.28)
  
Naam archiefcollectie Archief Tweede Kamer der Staten-Generaal
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal', 2004 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Archief commissie beleid inzake grond- en kieswet (9181):

 

inv. nr. 6774. Stukken betreffende de samenstelling van de commissie en het overleg over de nota betreffende het beleid inzake de Grond- en Kieswet, 1967-1981.

Correspondentie met onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en particulieren; notulen van de vergaderingen (met hiaten); notities en documentatie.

 

inv. nr. 6775. Stukken betreffende het overleg over het voorstel tot wijziging van de Grond- en Kieswet, 1976-1986.

Afschriften van convocaties en andere correspondentie van de griffie aan de leden van de commissie; afschriften van uitgaande correspondentie en ingekomen correspondentie uit de periode na 1974.