Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Pacifistisch Socialistische Partij, Tweede Kamerfractie

Naam archiefvormer Pacifistisch Socialistische Partij, Tweede Kamerfractie
Naam, varianten PSP, Tweede Kamerfractie
Periode van bestaan 1959-1989
Organisatie en inrichting

De PSP was in 1959 voor het eerst in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. In 1989 stelde de partij met CPN, EVP en PPR een gemeenschappelijke kieslijst en een gezamenlijk verkiezingsprogramma op, waarmee de Tweede Kamerfractie van de PSP ophield te bestaan. In 1990 fuseerden de partijen tot GroenLinks.

Taak, activiteiten

Vertegenwoordigen van de PSP in de Tweede Kamer.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Het 'Archief-PSP - Tweede Kamerfractie', 1958-1988, bevindt zich evenals het partijarchief in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. De beschikbare plaatsingslijst bevat geen specifieke verwijzingen naar grondwetsherziening. Mogelijk van belang zijn de reeks notulen en correspondentie (niet nagezien). Het gaat hier om de inv. nrs. 1-2 (Notulen van de PSP-Tweede-Kamerfractie. Met bijlagen. 1974-1985) en inv. nr. 4 (Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de PSP-Tweede-Kamerfractie. 1975-1985).

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Het 'Archief-PSP - Tweede Kamerfractie', 1958-1988, bevindt zich evenals het partijarchief in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. De beschikbare plaatsingslijst bevat geen specifieke verwijzingen naar grondwetsherziening. Mogelijk van belang zijn de reeks notulen en correspondentie (niet nagezien). Het gaat hier om de inv. nrs. 1-2 (Notulen van de PSP-Tweede-Kamerfractie. Met bijlagen. 1974-1985) en inv. nr. 4 (Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de PSP-Tweede-Kamerfractie. 1975-1985).