Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Ministerraad

Naam archiefvormer Ministerraad
Naam, varianten tevens: Rijksministerraad (Raad voor ministers van het Koninkrijk)
Periode van bestaan 1823-heden
Organisatie en inrichting

De ministerraad, die in 1823 door Koning Willem I werd ingesteld, coördineert sinds de grondwetsherziening van 1848 het regeringsbeleid. Vanaf het begin van de twintigste eeuw wordt de ministerraad altijd voorgezeten door de kabinetsleider, sinds 1945 met de naam minister-president. Dit geldt ook voor de diverse onderraden die sinds 1945 hebben gefunctioneerd. Staatssecretarissen zijn geen lid van de ministerraad.

Taak, activiteiten

Coördinatie van het regeringsbeleid.

Literatuur

R.J. Hoekstra, Ministerraad en de vorming van regeringsbeleid (Zwolle 1988).

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Ministerraad (1823-1984)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.05.02)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archieven van de Raad van Ministers
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) (digitale) inventaris; fiches
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

 

1945

 

17-7-1945. Ministerraad, agendapunt 3. Grondwetsherziening.

 

30-10-1945. Ministerraad, agendapunt 7. Grondwetsherziening.

 

1946

 

4-2-1946. Ministerraad, agendapunt 14. Ontwerp-besluit instelling Staatscommissie.

 

11-2-1946. Ministerraad, agendapunt 3. Gewijzigd ontwerp-besluit instelling Staatscommissie.

 

18-2-1946. Ministerraad, agendapunt 2c. Samenstelling en voorlichting grondwetscommissie.

 

18-3-1946. Ministerraad, agendapunt 2f. Wijziging [hoofdstuk XIII GW].

 

25-3-1946. Ministerraad, agendapunt 10. Wijziging hoofdstuk XIII [GW].

 

1-4-1946. Ministerraad, agendapunt 1. Wijziging hoofdstuk XIII [GW].

 

30-4-1946. Raad voor het Binnenlands Bestuur (onderraad van de Ministerraad), agendapunt 9. Herziening van Artikel 192 [GW].

 

5-8-1946. Ministerraad, agendapunt 16. Wijziging – art. 192 – hoofdstuk XIII [GW].

 

1947

 

6-1-1947. Ministerraad, agendapunt 15. Nieuw art. 192 i.v.m. uitzending dienstplichtigen.

 

21-7-1947. Ministerraad, rondvraag. Nieuw art. 192 i.v.m. uitzending dienstplichtigen, Memorie van Antwoord spoedig af te werken.

 

4-8-1947. Ministerraad, rondvraag. Voorstel grondwetsherziening in te dienen voor sluiting van Staten-Generaal.

 

2 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

 

1947

 

8-9-1947. Ministerraad, agendapunt 16. Instelling staatscommissie-herziening.

 

1948

 

1-3-1948. Ministerraad, agendapunt 5. Herziening Grondwet.

 

8-3-1948. Ministerraad, agendapunt 6. Herziening Grondwet (Indonesië, staatssecretarissen).

 

15-3-1948. Ministerraad, agendapunt 21. Herziening Grondwet (Begrotingen)

 

30-3-1948. Ministerraad, agendapunt d. Grondwetswijziging.

 

19-4-1948. Ministerraad, agendapunt 2e. Voorlopig Verslag IIe Kamer inzake grondwetswijziging.

 

3-5-1948. Ministerraad, agendapunt 2e. In staat van beschuldiging stellen van de Nederlandse regering i.v.m. schending grondwet.

 

10-5-1948. Ministerraad, agendapunt 1. In staat van beschuldiging stellen van de Nederlandse regering i.v.m. schending grondwet.

 

28-6-1948. Ministerraad, agendapunt 12. Ontwerpen van wet betreffende veranderingen in de grondwet.

 

11-8-1948. Ministerraad, agendapunt 2d. Voorlopig verslag over de wetsontwerpen grondwetsherziening.

 

16-8-1948. Ministerraad, agendapunt 2d. Voorlopig verslag over de wetsontwerpen grondwetsherziening, Memorie van Antwoord.

 

27-9-1948. Ministerraad, agendapunt 2h. Grondwet voor de West.

 

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. De index-gegevens zijn hieronder volledig opgenomen tot en met de grondwetswijziging van 1963, die tegelijk als 'na-traject' van de Commissie-Van Schaik kan worden beschouwd, maar evenzeer van de Commissie-J. Donner, en tegelijk ook als 'voor-traject' van de Werkgroep-Proeve en van de Commissie-Cals/Donner, waar een deel van de gegevens eveneens is opgenomen.

 

1950

 

30-1-1950. Ministerraad, agendapunt 2d. Instelling Commissie tot herziening van de grondwet.

 

6-2-1950. Ministerraad

- agendapunt 1a, 2o. Instelling Commissie tot herziening van de grondwet, regeling verhouding regering-Parlement [Commissie-Van Eysinga].

- agendapunt 2e. Idem, samenstelling commissie herziening van de grondwet. 

 

1951

 

16-4-1951. Ministerraad, agendapunt 2d. Grondwetsherziening.

 

4-6-1951. Ministerraad, agendapunt 23. Partiële herziening grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-6-1951).

 

11-6-1951. Ministerraad, agendapunt 12. Partiële herziening grondwet.

 

16-7-1951. Ministerraad, agendapunt 2f. Partiële herziening grondwet.

 

23-7-1951. Ministerraad, agendapunt 10. Interim-rapport Grondwetscommissie (Bijgevoegd: Nota Binnenlandse Zaken 13-7-1951, U 40984, en Binnenlandse Zaken 17-7-1951, U 41004).

 

13-8-1951. Ministerraad, agendapunt 2e. Grondwetswijziging.

 

27/28-8-1951. Ministerraad, agendapunt 2d. Grondwetsherziening. Buitenlandse betrekkingen.

 

3-9-1951. Ministerraad

- agendapunt 1c. Buitenlandse betrekkingen [GW].

- agendapunt 7. Wijziging bedragen vastgesteld in II Hfdst. [GW].

 

10-9-1951. Ministerraad, agendapunt 9. Voorstellen tot verandering van de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 5-9-1951, nr. 41523).

 

17-9-1951. Ministerraad, agendapunt 1c. Voorstellen tot verandering van de grondwet.

 

15-10-1951. Ministerraad

- agendapunt 22. Herziening grondwet. (Bijgevoegd:Binnenlandse Zaken 11-10-1951, nrs. 5304 en 5322).

- agendapunt 22a. Leeftijd meerderjarigheid van de Koning.

- agendapunt 22b. Advies van de Raad van State over voorstellen tot herziening grondwet.

 

22-10-1951. Ministerraad

- agendapunt 7a. Leeftijd meerderjarigheid van de Koning.

- agendapunt 7b. Zittingsduur leden vertegenwoordigende lichamen; Staatsnoodrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 16-10-1951, nr. 41913).

 

1952

 

28-1-1952. Ministerraad, agendapunt 15. Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag betreffende zes wetsontwerpen tot verandering in de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-1-1952, nr. U 261).

 

3-2-1952. Ministerraad, agendapunt 6. Memorie van Antwoord betreffende wetsontwerp wijziging op het gebied van buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-2-1952, U702).

 

18-2-1952. Ministerraad, agendapunt 2f. Grondwetsherziening.

 

17-3-1952. Ministerraad, agendapunt 21. Grondwetsherzieningen betreffende buitenlandse betrekkingen.

 

5/6-5-1952. Ministerraad, agendapunt 2g. Indiening Grondwetsvoorstellen.

 

23-6-1952. Ministerraad, agendapunt 6. Verandering Grondwet: uitbreiding aantal leden Tweede Kamer en wijziging bepalingen buitenlandse betrekkingen.

 

6-10-1952. Ministerraad, agendapunt 18. Nadere behandeling door de Staatscommissie Grondwetsherziening van de voorstellen vervat in het interimrapport. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-11-1952, U2676).

 

1954

 

10-5-1954. Ministerraad, agendapunt 29. Vragen Kamerlid Romme inzake tijdschema grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-5-1954, nr. 9357).

 

9-8-1954. Ministerraad, agendapunt 17. Bespreking gedeeltelijke grondwetsherziening.

 

18-10-1954. Ministerraad

- agendapunt 11. Verandering in grondwet met betrekking tot aantal leden Tweede Kamer.

- agendapunt 12. Idem, t.a.v. pensioen leden Tweede Kamer. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 5-10-1954, nr. U10560).

 

15-11-1954. Ministerraad, agendapunt 7. Grondwetsherziening betreffende zittingstermijn van de Provinciale Staten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken, 4-11-1954).

 

22-11-1954. Ministerraad, agendapunt 12. Grondwetsherziening inzake vermelding van geldbedragen van inkomens, schadeloosstellingen en pensioenen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-11-1954, nr. 11666).

 

13-12-1954. Ministerraad, agendapunt 13. Wijziging bepaling in grondwet betreffende zittingsduur leden Provinciale Staten.

 

27-12-1954. Ministerraad, agendapunt 15. Schrapping van artt. 198 en 199 van grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 14-12-1954, nr. 11506).

 

1955

 

14-2-1955. Ministerraad

- agendapunt 6. Grondwetsherziening betreffende kostenvergoeding Eerste Kamerleden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-1-1954, nr. 11506).

- agendapunt 7. Idem, betreffende voorschriften inzake provinciën. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-1-1955, nr. 12001).

 

28-2-1955. Ministerraad

- agendapunt 19. Grondwetsherziening betreffende kostenvergoeding Eerste Kamerleden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-1-1955, nr. U12261).

- agendapunt 20. Grondwetsherziening, betreffende voorschriften inzake provinciën.

 

7-3-1955. Ministerraad, agendapunt 12. Grondwetsherziening betreffende pensioen van aftredende Tweede Kamerleden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-2-1955, nr. 12452).

 

16-3-1955. Rijksministerraad, agendapunt 3. Wijziging aanduiding krijgsmacht in grondwet.

 

18-4-1955. Ministerraad, agendapunt 15. Wijziging Grondwet inzake uitbreiding van het ledental van beide Kamers der Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 12-4-1955 en 13-4-1955, nrs. 13223 en 13257).

 

25-4-1955. Ministerraad

- agendapunt 2e. Grondwetsherziening en gebruik van het Fries in rechtsverkeer.

- agendapunt 12. Grondwetsbepalingen betreffende enige bepalingen inzake de provincies (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-4-1955, nr. U 13167).

 

9-5-1955. Ministerraad, agendapunt 11. Grondwetsherziening houdende opneming van een additioneel artikel inzake toezicht op de gemeenten in ingepolderde gebieden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 15-4-1955, nr. U13248).

 

14-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 5. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 12-4-1955, nr. U13204, en 7-6-1955, nr. U13738).

 

27-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 2. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-6-1955, nr. U13853).

 

3-8-1955. Rijksministerraad

- agendapunt 8. Grondwetsherziening artikelen buitenlandse betrekkingen (Buitenlandse Zaken Port. 21-7-1955, nr. 98317).

- agendapunt 9. Grondwetsherziening betreffende aanpassing aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1955, nr. 14133).

 

28-11-1955. Rijksministerraad, agendapunt 3. Toepassing van art 62 grondwet ten aanzien van luchtvervoersovereenkomsten. (Verkeer en Waterstaat, 14-11-1955, nr. 17312).

 

1956

 

27-2-1956. Ministerraad, agendapunt 14. Wijziging grondwet betreffende aanduiding ‘Krijgsmacht’ in de artt. 90 en 150 tweede lid.

 

22/23-5-1956. Ministerraad, agendapunt 4. Grondwetswijziging betreffendeuitbreiding aantal leden Eerste en Tweede Kamer; wijziging bepalingen betreffende provinciën, regeling toezicht op gemeenten in nieuw ingepolderde gebieden, schadeloossstelling, kostenvergoeding en pensioen leden Tweede Kamer, kostenvergoeding leden Eerste Kamer, wijziging aanduiding krijgsmacht.

 

28-5-1956. Rijksministerraad

- agendapunt 3. Grondwetsherziening in tweede lezing inzake schrapping artt. 198 en 199, wijziging aanduiding krijgsmacht in artt. 68, 180 en 195. Wijziging bepalingen betreffende buitenlandse betrekkingen, aanpassing aan de nieuwe rechtsorde.

- agendapunt 2b. Initiatief-ontwerp Oud inzake grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 16-5-1956, nr. U17256).

 

20-8-1956. Rijksministerraad, agendapunt 2. Behandeling grondwetsherziening.

 

1961

 

29-9-1961. Ministerraad, agendapunt 17. Vraagstuk kiesgerechtigde leeftijd, soevereiniteitsoverdracht Nieuw-Guinea.

 

27-10-1961. Ministerraad, agendapunt 21j. De kwestie van de grondwetswijziging.

 

1 en 4-12-1961. Ministerraad, agendapunt 14c. Nota herziening grondwet en statuut.

 

1962

 

2-3-1962. Ministerraad, agendapunt 13. Grondwetsherziening 1963. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-2-1962, U46364).

 

13-4-1962. Rijksministerraad, agendapunt 7a. Grondwetsherziening.

 

27-4-1962. Ministerraad, agendapunt 14b. Grondwetsherziening.

 

18-5-1962 Ministerraad, agendapunt 17. Grondwetswijziging inzake kiesgerechtigde leeftijd. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-5-1962, J62/U44).

 

25-5-1962 Rijksministerraad, agendapunt 5. Grondwetsherziening van bepalingen inzake Nederlands Nieuw-Guinea. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 17-5-1962, J62/U48).

 

27-7-1962. Ministerraad, agendapunt 14. Aanh. [Add.?] Wijziging Art. 1 van de Grondwet.

 

27-7-1962. Rijksministerraad, agendapunt 4. Grondwetsherziening in verband met bepaling inzake de troonsopvolging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-7-1962, J62/U64).

 

10-8-1962. Rijksministerraad, agendapunt 4. Grondwetsherziening betreffende bepalingen inzake troonsopvolging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-7-1962, J62/U64).

 

17-8-1962. Rijksministerraad, agendapunt 1. Grondwetsherziening betreffende bepalingen inzake troonsopvolging.

 

21-9-1962. Rijksministerraad, agendapunt 4. Grondwetsherziening betreffende bepalingen inzake Nederlands Nieuw-Guinea. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-9-1962, J62/U76).

 

10-11-1962. Ministerraad, agendapunt 13o. Wijziging art. 1 grondwet inzake Nieuw-Guinea.

 

19-11-1962. Rijksministerraad, agendapunt 6b. Wijziging art 1 van de grondwet.

 

21-12-1962. Ministerraad, agendapunt 15e. De grondwetswijziging, o.a. leeftijd kiesrecht.

 

1963

 

4-1-1963. Ministerraad, agendapunt 10i. Grondwetswijziging, o.a. leeftijd kiesrecht, troonsopvolging.

 

18-1-1963. Ministerraad, agendapunt 16c. Grondwetswijziging o.a. troonsopvolging.

 

21-1-1963. Ministerraad, agendapunt 2. Grondwetswijziging inzake troonsopvolging.

 

25-1-1963. Ministerraad, agendapunt 8. Beginsel van scheiding van kerk en staat in het Nederlandse constitutionele recht. (Bijgevoegd: AZ 18-12-1962, 150714a).

 

26-4-1963. Ministerraad, agendapunt 13h. Tweede lezing grondwetsherziening.

 

10-5-1963. Rijksministerraad, agendapunt 5. Tweede lezing grondwetsherziening inzake troonsopvolging en Nieuw Guinea. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-4-1963, J63/U41).

 

25-9-1963. Ministerraad, agendapunt 2. Afkondiging grondwet (andere afkondiging Suriname).

 

27-9-1963. Rijksministerraad, agendapunt 6a. Afkondiging van de grondwetsverandering.

 

4-10-1963. Rijksministerraad, agendapunt 5. Afkondiging van de grondwetsverandering. (Bijgevoegd: VMP 2-10-1963, 7441/K1948).

 

4 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. Gezien de nauwe samenhang tussen de onderwerpen behandeld door de (ministeriële) Commissie-Van Eysinga en de (staats)commissie-Van Schaik zijn hieronder alleen enkele directe verwijzingen opgenomen; voor het bredere verband raadplege men de indexverwijzingen opgenomen onder de Commissie-Van Schaik, waar alle indexgegevens uit de betrokken periode worden vermeld.

 

1950

 

6-2-1950. Ministerraad

- agendapunt 1a, 2. Instelling Commissie tot herziening van de grondwet, regeling verhouding regering-Parlement.

 

1951

 

27/28-8-1951. Ministerraad, agendapunt 2d. Grondwetsherziening. Buitenlandse betrekkingen.

 

3-9-1951. Ministerraad, agendapunt 1c. Buitenlandse betrekkingen [GW].

 

1952

 

17-3-1952. Ministerraad, agendapunt 21. Grondwetsherzieningen betreffende buitenlandse betrekkingen.

 

23-6-1952. Ministerraad, agendapunt 6. Verandering Grondwet: uitbreiding aantal leden Tweede Kamer en wijziging bepalingen buitenlandse betrekkingen.

 

 

5 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. Gezien de nauwe samenhang tussen de onderwerpen behandeld door de (ministeriële) Commissie-Kranenburg en de (staats)commissie-Van Schaik zijn hieronder alleen enkele directe verwijzingen opgenomen; voor het bredere verband raadplege men de indexverwijzingen opgenomen onder de Commissie-Van Schaik, waar alle indexgegevens uit de betrokken periode worden vermeld.

 

1955

 

14-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 5. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 12-4-1955, nr. U13204, en 7-6-1955, nr. U13738).

 

27-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 2. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-6-1955, nr. U13853).

 

3-8-1955. Rijksministerraad

- agendapunt 8. Grondwetsherziening artikelen buitenlandse betrekkingen (Buitenlandse Zaken Port. 21-7-1955, nr. 98317).

- agendapunt 9. Grondwetsherziening betreffende aanpassing aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1955, nr. 14133).

 

1956

 

28-5-1956. Rijksministerraad, agendapunt 3. Grondwetsherziening in tweede lezing inzake schrapping artt. 198 en 199, wijziging aanduiding krijgsmacht in artt. 68, 180 en 195. Wijziging bepalingen betreffende buitenlandse betrekkingen, aanpassing aan de nieuwe rechtsorde.

 

 

6 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

Vgl. voor de Commissie-J. Donner het volledige overzicht van de index op de notulen van de Ministerraad tot en met de grondwetswijziging van 1963, opgenomen onder de Commissie-Van Schaik.

 

7 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. Zie voor de periode tot 1983: het volledige overzicht van de index op de notulen resp. de agenda's van de Ministerraad tot en met de grondwetswijziging van 1963, zoals opgenomen onder de Commissie-Van Schaik; het daarbij aansluitende overzicht tot 1983, zoals opgenomen onder de Commissie-Cals/Donner. Specifiek op de opdracht aan de Commissie-Van Walsum en het na-traject daarvan hebben betrekking:

 

25-1-1963. Ministerraad, agendapunt 8. Beginsel van scheiding van kerk en staat in het Nederlandse constitutionele recht. (Bijgevoegd: AZ 18-12-1962, 150714a).

 

26-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Behandeling van adviezen van de staatscommissie grondwetsherziening. Tweede rapport, o.a. rechterlijk toetsingsrecht, uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis, nota procedurevoorschrift, derdenwerking grondrechten, uitgangspunten klassieke grondrechten, alleen Kiesraad als adviesinstantie, nota ook in Rijksministerraad, Kerk en staat afzonderlijk wetsontwerp. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1969, 1-9-1969, 12-9-1969 en 15-9-1969, resp. nrs. G69/U157, G69/U175, G69/U188 en U190, en Justitie 5-9-1969, nr. R15/67/3).

 

2-5-1975. Ministerraad, agendapunt 17. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

Zie ook: Ministerraad, 6-12-1974.

 

9-5-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

 

20-2-1981. Ministerraad, agendapunt 9. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

27-2-1981. Ministerraad, agendapunt 10. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

13 t/m 16-7-1982. Ministerraad, agendapunt 15. Beëindiging financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 1-7-1982, 182-2452, met wetsontwerp).

 

8 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. De index-gegevens zijn hieronder opgenomen vanaf de instelling in november 1963 van de afdelings Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor de Werkgroep-Proeve als klankbord moest fungeren, tot de publicatie van de 'Proeve' in 1966. Omdat deze publicatie tegelijk het 'voor-traject' vormt van de Commissie-Cals/Donner, zijn deze gegevens daar eveneens opgenomen.

 

1963

 

15-11-1963. Ministerraad, agendapunt 26. Procedure toekomstige grondwetsherzieningen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 23-9-1963, U87).

 

1965

 

28-5-1965. Ministerraad, agendapunt 29. Voorbereiding wijziging grondwet.

 

20-9-1965. Ministerraad, agendapunt 3. Procedure inzake grondwetswijziging.

 

8-10-1965. Rijksministerraad, agendapunt 4. Nota betreffende beleid ten aanzien van grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-9-1965, nr. G65/U28).

 

1966

 

10-6-1966. Ministerraad, agendapunt 5. Mogelijkheid van grondwetsherziening in 1967 (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-4-1966, nr. 966/u28).

 

9-9-1966. Ministerraad, agendapunt 21. Wijziging procedures grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1966, nr. G66/U80).

 

1967

 

4-4-1967. Ministerraad, agendapunt 4. O.a. eventuele generale grondwetsherziening voor 1971.

 

7-4-1967. Ministerraad, agendapunt 6. O.a. kwestie regeringscommissaris en/of staatscommissie generale grondwetsherziening (zie: kabinetsformatie).

 

5-5-1967. Ministerraad, agendapunt 7. Nota inzake het grondwetsbeleid o.a. vragen: 1. instelling commissie(s); 2. samenstelling commissie; 3. presidium commissie; 4. vraagpunten; 5. omvang herziening; 6. regeringscommissaris. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-4-1967, G67/U85).

 

26-5-1967. Ministerraad, agendapunt 2a. Procedure voorbereiding grondwetsherziening.

 

2-6-1967. Ministerraad, agendapunt 12i. Voorbereiding grondwetsherziening.

 

9 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken; in een aantal gevallen het inventarisnummer. Vanaf 1974 zijn de agenda's van de Ministerraad geraadpleegd.

NB. De index-gegevens zijn hieronder opgenomen vanaf de instelling in november 1963 van de afdelings Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor de Werkgroep-Proeve als klankbord moest fungeren. Omdat deze werkgroep tegelijk het 'voor-traject' vormt van de Commissie-Cals/Donner, zijn de daar vermelde gegevens hier eveneens opgenomen.

 

1963

 

15-11-1963. Ministerraad, agendapunt 26. Procedure toekomstige grondwetsherzieningen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 23-9-1963, U87).

 

1965

 

28-5-1965. Ministerraad, agendapunt 29. Voorbereiding wijziging grondwet.

 

20-9-1965. Ministerraad, agendapunt 3. Procedure inzake grondwetswijziging.

 

8-10-1965. Rijksministerraad, agendapunt 4. Nota betreffende beleid ten aanzien van grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-9-1965, nr. G65/U28).

 

1966

 

10-6-1966. Ministerraad, agendapunt 5. Mogelijkheid van grondwetsherziening in 1967. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-4-1966, nr. 966/u28)

 

9-9-1966. Ministerraad, agendapunt 21. Wijziging procedures grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1966, nr. G66/U80).

 

1967

 

4-4-1967. Ministerraad, agendapunt 4. O.a. eventuele generale grondwetsherziening voor 1971.

 

7-4-1967. Ministerraad, agendapunt 6. O.a. kwestie regeringscommissaris en/of staatscommissie generale grondwetsherziening (zie: kabinetsformatie).

 

5-5-1967. Ministerraad, agendapunt 7. Nota inzake het grondwetsbeleid o.a. vragen: 1. instelling commissie(s); 2. samenstelling commissie; 3. presidium commissie; 4. vraagpunten; 5. omvang herziening; 6. regeringscommissaris. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-4-1967, G67/U85).

 

26-5-1967. Ministerraad, agendapunt 2a. Procedure voorbereiding grondwetsherziening.

 

2-6-1967. Ministerraad, agendapunt 12i. Voorbereiding grondwetsherziening.

 

9-6-1967. Ministerraad, agendapunt 7. Herziening kieswet en grondwet o.a. bijzondere Kamercommissie, samenstelling GW kamer, samenstelling staatscommissie. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken, 6-6-1967).

 

16-6-1967. Ministerraad, agendapunt 15. De voorbereiding van de grondwetsherziening en van de herziening van het kiesstelsel, o.a. nota aan de Kamer, bijzondere Kamercommissie, prioriteit adviezen staatscommissie, kandidaatleden staatscommissie.

 

23-6-1967. Ministerraad, agendapunt 14. De voorbereiding van de grondwetsherziening en herziening kiesstelsel o.a. nadere informatie D’66, mededeling aan Kamer, geen overleg met Kamer over samenstelling van staatscommissie, beschikbare tijd voorzitter, gedachtenwisseling met Kamer over procedure herziening.

 

14-7-1967. Ministerraad, agendapunt 2c. Voorbereiding wijziging grondwet en kieswet, o.a. taakverdeling voorzitter, toezichthoudend presidium, contactgroep tussen kabinet en commissie, bekendmaking samenstelling commissie.

 

20-7-1967. Ministerraad, agendapunt 2j. Voorbereiding grondwetswijziging, o.a. permanent contact 3 ministers, leiding commissie, contactgroep, deelneming ministers aan werk commissie, publikatie KB samenstelling, taakopdracht en bevoegdheden, splitsing commissie, samenstelling commissie, vice-voorzitters commissie.

 

27-7-1967. Ministerraad, agendapunt 2c. Voorbereiding grondwetscommissie, o.a. benoeming leden commissie.

 

10-8-1967. Ministerraad, agendapunt 2d. Voorbereiding grondwetsherziening, o.a. benoeming leden commissie.

 

3-11-1967. Ministerraad, agendapunt 2m. Staatscommissie tot herziening van grondwet en kieswet, o.a. tijdschema.

 

15-12-1967. Ministerraad, agendapunt 14. Procedures inzake het beleid met betrekking tot grondwet en kieswet (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-12-1967, 63899).

 

22-12-1967. Ministerraad, agendapunt 15b. Adviezen over interimrapporten grondwetscommissie (aangehouden) (V).

 

1968

 

11-7-1968. Ministerraad, agendapunt 22d. Publikatie eerste rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet.

 

19-7-1968. Ministerraad, agendapunt 6. Eerste rapport Staatscommissie Herziening Grondwet en Kieswet , o.a. afschaffing opkomstplicht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 18-7-1968, nr. G68/U111).

 

5-9-1968. Ministerraad, agendapunt 13. Eerste rapport Commissie Herziening Grondwet en Kieswet, o.a. inzake afschaffing opkomstplicht. (bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 17-7-1968, nr. G68/U107; 30-8-1968, nr. G68/U111; en 18-7-1968, B68/2282).

 

6-9-1968. Ministerraad, agendapunt 4a. Eerste rapport Commissie Herziening Grondwet en Kieswet.

 

8-11-1968. Ministerraad, agendapunt 12g. Eerste rapport Commissie Herziening Grondwet en Kieswet; verslag gesprek Mininister van Binnenlandse Zaken en Min van Justitie met beide voorzitters over verdeling werkzaamheden.

 

25-11-1968. Ministerraad, agendapunt 2. Herziening grondwet en kieswet. (Bijgevoegd: MP/AZ 4-11-1968, nr. 180389, en Binnenlandse Zaken 13-11-1968, nr. B68/U2940).

 

29-11-1968. Ministerraad, agendapunt 5. Herziening grondwet en kieswet.

 

13-12-1968. Ministerraad, agendapunt 5. Herziening grondwet en kieswet, o.a. uitstel overleg Tweede Kamer – regering.

 

1969

 

31-1-1969. Ministerraad, agendapunt 13d. Vraagpunten Kamercommissie inzake wijziging grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken a.i. 30-1-1969, G69/U24 (ST)).

 

7-2-1969. Ministerraad, agendapunt 23j. Overleg met bijzondere Kamercommissie over de herziening grondwet en kieswet

 

14-3-1969. Ministerraad, agendapunt 14h. Herziening Grondwet en kieswet.

 

21-3-1969. Ministerraad, agendapunt 14k. Herziening Grondwet en kieswet.

 

18-7-1969. Ministerraad, agendapunt 16e. Voorbereiding regeringsstandpunt inzake herziening grondwet en kieswet.

 

8-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2a. Procedure bij behandeling adviezen staatscommissie grondwetsherziening.

 

12-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Procedure bij behandeling adviezen staatscommissie grondwetsherziening.

 

19-9-1969. Rijksministerraad, agendapunt 5. Procedure bij behandeling van adviezen staatscommissie grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-9-1969, nr. G69/U175, en Justitie 5-9-1969, R15/67/3).

 

19-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Procedure bij behandeling van adviezen staatscommissie grondwet.

 

26-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Behandeling van adviezen van de staatscommissie grondwetsherziening. Tweede rapport, o.a. rechterlijk toetsingsrecht, uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis, nota procedurevoorschrift, derdenwerking grondrechten, uitgangspunten klassieke grondrechten, alleen Kiesraad als adviesinstantie, nota ook in Rijksministerraad, Kerk en staat afzonderlijk wetsontwerp. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1969, 1-9-1969, 12-9-1969 en 15-9-1969, resp. nrs. G69/U157, G69/U175, G69/U188 en U190, en Justitie 5-9-1969, nr. R15/67/3).

 

21-11-1969. Rijksministerraad, agendapunt 7. Nota inzake tweede rapport staatscommissie grondwet en kieswet, o.a. omschrijving grondrechten, adviezen inzake toetsingsrecht, nota aan bijzondere Kamercommissie. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 3-11-1969, nr. C69/232).

 

1970

 

29-5-1970. Ministerraad, agendapunt 10. Opneming in de grondwet van een additioneel artikel inzake verandering in de grondwet bij algehele grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-5-1970, nr. G70/119).

 

19-6-1970. Ministerraad, agendapunt 16. Grondwetsherziening en vervroegde verkiezingen.

 

28-8-1970. Ministerraad, agendapunt 2a. Wijziging ten aanzien van klassieke grondrechten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-8-1970 en 20-8-1970, resp. nrs. G70/240 en G70/U280).

 

28-8-1970. Rijksministerraad, agendapunt 9. Wijziging ten aanzien van klassieke grondrechten.

 

4-9-1970. Ministerraad, agendapunt 2f. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

11-9-1970. Ministerraad, agendapunt 6. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

11-9-1970. Rijksministerraad, agendapunt 5. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

18-9-1970. Ministerraad, agendapunt 6. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-8-1970 en 16-9-1970, G70-280 en G70-U318).

 

18-9-1970. Rijksministerraad, agendapunt 4. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

6-11-1970. Rijksministerraad, agendapunt 8a. Te nemen beslissing inzake grondrechten.

 

13-11-1970. Rijksministerraad, agendapunt 5. Te nemen beslissing inzake grondrechten;  advies Raad van State. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-11-1970, nr. U389, en nota Justitie 12-11-70, nr. 516/670).

 

18-12-1970. Ministerraad, agendapunt 23 g. Kamerbehandeling wetsontwerpen grondrechten o.a. vrijheid van onderwijs, regeling voor rijscholen.

 

1971

 

8-1-1971. Ministerraad, agendapunt 2e. Kamerbehandeling wetsontwerpen grondrechten.

 

8-1-1971 Rijksministerraad, agendapunt 2a. Kamerbehandeling wetsontwerpen grondrechten.

 

22-1-1971. Ministerraad, agendapunt 2g. Voorlopig Verslag inzake grondwetswijziging van de bepalingen inzake toelating, uitzetting, uitlevering, Nederlanderschap en ingezetenschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 21-2-1971, nr. G71/37).

 

29-1-1971. Ministerraad, agendapunt 2f. Voorlopig Verslag inzake grondwetswijziging van de bepalingen inzake toelating, uitzetting, uitlevering, Nederlanderschap en ingezetenschap.

 

26-2-1971. Ministerraad, agendapunt 6c. Behandeling in de Eerste Kamer van voorstel tot wijziging grondwet op het stuk van de leeftijd van het passief kiesrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken, 25-2-1971).

 

5-3-1971. Ministerraad, agendapunt 2d. Nieuw initiatief-ontwerp tot wijziging grondwet inzake passief kiesrecht.

 

19-3-1971. Ministerraad, agendapunt 6. Eindrapport en ontbinding commissie grondwet en kieswet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 4-3-71, nr. G71/125).

 

8-4-1971. Ministerraad, agendapunt 13. Tweede lezing grondwetsherziening.  (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-4-71, nr. G71/U180).

 

28-4-1971. Ministerraad, agendapunt 2h. Tweede lezing initiatiefontwerpen inzake grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-4-71, nr. G71/U206).

 

7-5-1971. Ministerraad, agendapunt 2f. Tweede lezing initiatiefontwerpen inzake grondwetsherziening.

 

24-9-1971. Ministerraad, agendapunt 6. Adviezen over de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-9-71, nr. G71/338).

 

1-10-1971. Ministerraad, agendapunt 2d. Regeringscommissaris grondwetsherziening, prof. mr. D. Simons.

 

1972

 

30-6-1972. Ministerraad. De term ‘Koning’ in de Grondwet. Zie separaat deel van de notulen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-6-1972, nr. G72/U240).

 

1974

 

1-2-1974. Ministerraad, agendapunt 6. Procedure voor behandeling Nota grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-1-1974, nr. 74/U29).

Inv. nr. 1399.

 

14-2-1974. Ministerraad, agendapunt 2a. Nota grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Justitie 22-1 en 7-2-1974, nrs G74/u29 en 52/674).

Inv. nr. 1399.

 

14-2-1974. Ministerraad, agendapunt 2b. Vastlegging van vertrouwensregel in grondwet.

Inv. nr. 1399.

 

15-2-1974. Rijksministerraad, agendapunt 7. Nota inzake grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-1 en 7-2-1974, nrs G74/u29).

Inv. Nr. 1401.

 

3-5-1974. Ministerraad, agendapunt 10. Gedeelte betreffende Eerste Kamer van nota Grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 26-4-74, nr. G74/U134).

Inv. nr. 1403

 

20-12-1974. Ministerraad, agendapunt 16b. Nota grondwetsherziening; discussie in de Ministerraad, agendapunt na openbare commissievergaderingen.

Inv. nr. 1410

 

1975

 

10-1-1975. Ministerraad, agendapunt 14. Verdere behandeling van de nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 3-1-1975, G74/U486).

Inv. nr. 1590.

 

21-3-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Het gebruik van de term 'Koning' in de herziene grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 7-3-1975, G75/U49).

 

25-4-1975. Ministerraad, agendapunt 9. Kiesrecht voor Nederlanders in het buitenland. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 15-4-1975, G75/U116).

 

2-5-1975. Ministerraad, agendapunt 17. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

Ook: Ministerraad, 6-12-1974.

 

9-5-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

Ook: Ministerraad, 2-5-1975.

 

20-6-1975. Ministerraad

- agendapunt 5a. Nota inzake verdere beleidsbeslissingen betreffende grondwetsherziening. (Bijgevoegd: brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U164, met bijlagen).

- agendapunt 5b. Brief aan de beide Kamers betreffende de verdere gang van zaken ten aanzien van de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U165, met bijlagen).

 

20-6-1975. Rijksministerraad

- agendapunt 6a. Nota inzake verdere beleidsbeslissingen betreffende grondwetsherziening. (Bijgevoegd: brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U164, met bijlagen).

- agendapunt 6b. Brief aan de beide Kamers betreffende de verdere gang van zaken ten aanzien van de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U165, met bijlagen).

 

22-8-1975. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Werkwijze ten aanzien van de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1975, G75/U227, met bijlagen).

- agendapunt 8. Wetsontwerp grondrechten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1975, G75/U225, met bijlagen).

- agendapunt 9. Wijziging van de grondwet inzake de bepalingen over onderwijs. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 21-7-1975, G75/U229, met wetsontwerp).

 

26-9-1975. Ministerraad, agendapunt 12. Verlening van kiesrecht aan Nederlanders buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-9-1975, B75/2470).

 

17-10-1975. Rijksministerraad

- agendapunt 5a. Herzieningen van de grondwet. Regelingen inzake toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-10-1975, G75/U260, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 5b. Herzieningen van de grondwet. Sociale grondrechten. (Bijgevoegd:  Binnenlandse Zaken 30-9-1975, G75/U254, met wetsontwerp).

 

7-11-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen voor gemeenteraden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-10-1975, G75/U319).

 

13 en 14-11-1975. Ministerraad, agendapunt 19. Verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen voor gemeenteraden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-10-1975, G75/U319).

 

1976

 

19-3-1976. Ministerraad

- agendapunt 9. Het grondwetsartikel inzake de vrijheid van onderwijs. (Bijgevoegd: Min. Onderwijs & Wetenschappen 16-3-1976).

- agendapunt 10. Grondwetswijzigingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-3-1976).

 

19-3-1976. Rijksministerraad

- agendapunt 5. Grondwetswijziging betreffende bepalingen inzake ambtenaren. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-2-1976).

 - agendapunt 6. Grondwetswijzingingen: provincies en gemeenten, territoriale openbare lichamen, kiesrecht niet-Nederlandse ingezetenen, waterschappen, samenwerking openbare lichamen, vervallen art. 1 en 2. (Bijgevoegd:  Binnenlandse Zaken 1-3-1976, diverse [nrs.]).

 

26-3-1976. Ministerraad, agendapunt 7. Het grondwetsartikel inzake de vrijheid van onderwijs. (Bijgevoegd: Min. Onderwijs & Wetenschappen 16-3-1976). Zie ook Ministerraad 19-3-1976.

 

28-5-1976. Rijksministerraad

- agendapunt 6. Herziening van de grondwet, inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 14-5-1976).

- agendapunt 7. Herziening van de grondwet, inzake de werkwijze van de Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 14-5-1976).

- agendapunt 8. Herziening van de grondwet, inzake de begroting. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-5-1976).

 

13-8-1976. Ministerraad, agendapunt 7. Wet inzake wijziging van de procedure van grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-7-1976).

Inv. Nr. 1930.

 

13-8-1976. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake koning en ministers. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

- agendapunt 8. Rijkswet tot herziening van de grondwet door opneming van een bepaling inzake de ministerraad en wijziging van de bepaling inzake het contraseign. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

- agendapunt 9. Rijkswet inzake inlichtingenplicht ministers en recht van onderzoek Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

- agendapunt 10. Wijziging van de grondwettelijke bepalingen betreffende de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 21-7-1976).

- agendapunt 11. Rijkswet tot grondwetswijziging inzake toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1975). Zie ook Rijksministerraad, 17-10-1975.

- agendapunt 12. Wijziging van de grondwetsartikelen betreffende de wetgevingsprocedure en het artikel over de algemene maatregelen van bestuur. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

 

1-10-1976. Ministerraad, agendapunt 11. Opneming in de grondwet van een bepaling omtrent het stakingsrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-9-1976).

 

15-10-1976. Rijksministerraad, agendapunt 12. Rijkswet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de verdediging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1976).

 

29-10-1976. Rijksministerraad, agendapunt 4. Rijkswet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de verdediging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1976). Zie ook Rijksministerraad 15-10-1976.

 

3-12-1976. Ministerraad, agendapunt 5. Wijziging van de grondwet inzake de bepalingen over de heerlijke rechten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-11-1976).

 

3-12-1976. Rijksministerraad, agendapunt 7. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-11-1976).

 

17-12-1976. Rijksministerraad, agendapunt 4. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-11-1976). Zie ook Rijksministerraad 3-12-1976.

 

23-12-1976. Ministerraad, agendapunt 10. Grondwetswijziging strekkende tot opneming van een bepaling inzake openbaarheid van bestuur. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 3-12-1976).

 

1977

 

4-3-1977. Rijksministerraad, agendapunt 8. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepaling inzake de regeling van het recht in algemene wetboeken en tot opneming in de grondwet van een bepaling inzake algemene bepalingen van bestuursrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-2-1977).

 

1978

 

19-5-1978. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Grondwetswijziging betreffende bepalingen inzake ambtenaren. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U105, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 19-3-1976, punt 5.

- agendapunt 8. Wijziging van de grondwetsartikelen betreffende de wetgevingsprocedure en het artikel over de algemene maatregelen van bestuur. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U100, met ontwerp van rijkswet). Zie ook Rijksministerraad 13-8-1976.

- agendapunt 9. Wijziging van de grondwettelijke bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U100, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 17-12-1976.

- agendapunt 10. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene bepalingen van bestuursrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U100, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 4-3-1977.

 

20-10-1978. Rijksministerraad, agendapunt 7. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de belastingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1978, G78/U293, met wetsontwerp).

 

20-10-1978. Rijksministerraad, agendapunt 8. Wetsontwerp tot het doen vervallen van de artt. 73 en 190-192 van de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1978, G78/U293, met wetsontwerp).

 

24-11-1978. Rijksministerraad, agendapunt 8. Wetsontwerp tot het doen vervallen van de artt. 73 en 190-192 van de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1978, G78/U293, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad, 20-10-1978.

 

22-12-1978. Rijksministerraad, agendapunt 5. Nota betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 15-11-1978, G78/U390).

 

1979

 

19-1-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 9. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de verdediging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-12-1978, G78/U423, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 10. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake uitzonderingstoestanden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-12-1978, G78/U439, met wetsontwerp).

- agendapunt 11. Nota over de vraag of een bepaling over het recht op bewegingsvrijheid in de grondwet zou moeten worden opgenomen. VBinnenlandse Zaken 27-12-1978, G78/U459, met bijlagen).

 

23-2-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake het koningschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 29-1-1979, G79/U8, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 8. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 29-1-1979, G79/U9, met wetsontwerp).

- agendapunt 9. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de ministerraad en het contraseign. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 29-1-1979, G79/U11, met ontwerp van rijkswet).

 

1-6-1979. Rijksministerraad, agendapunt 5. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake adeldom en ridderorden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-5-1979, G79/U51, met ontwerp van rijkswet).

 

29-6-1979. Rijksministerraad, agendapunt 4. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake adeldom en ridderorden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-5-1979, G79/U51, met ontwerp van rijkswet). Zie Rijksministerraad, 1-6-1979.

 

24-8-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 8. Opneming in de Grondwet van een bepaling inzake het ombudsman-instituut. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-7-1979, G79/U365, met wetsontwerp).

- agendapunt 9. Grondwetswijzigingen inzake de Justitie, de Hoge Raad en de berechting van ambtsmisdrijven. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1979, G79/U369, met ontwerp van rijkswet).

 

7-9-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 5. Opneming in de Grondwet van een bepaling inzake het ombudsman-instituut. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-7-1979, G79/U365, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 24-8-1979.

- agendapunt 6. Grondwetswijzigingen inzake de Justitie, de Hoge Raad en de berechting van ambtsmisdrijven. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1979, G79/U369, met ontwerp van rijkswet). Zie ook Rijksministerraad 24-8-1979.

 

28-9-1979. Rijksministerraad, agendapunt 5. Opneming van een bepaling in de Grondwet betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-1979, G79/U444, met wetsontwerp).

 

1980

 

26-9-1980. Ministerraad, agendapunt 6. Wijziging van twee wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-9-1980, CW80/U527, met wetsontwerp).

 

1981

 

20-2-1981. Ministerraad, agendapunt 9. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

27-2-1981. Ministerraad, agendapunt 10. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

20-3-1981. Ministerraad, agendapunt 4. Intrekking grondwetsherzieningsontwerp inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-2-1981, CW81/U93, met bijlage).

 

21-10-1981. Rijksministerraad

- agendapunt 9a. Aanpassing en vernummering van de bepaling over het voorzitterschap van de verenigde vergadering in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U601, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 9b. Aanpassing en vernummering van de bepalingen over onderwijs in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U600, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 9c. Aanpassing en vernummering van de bepalingen over de defensie in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U604, met ontwerp van rijkswet).

 - agendapunt 9d. Wijzinging van het Statuut voor het Koninkrijk betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigende lichamen der landen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U607, met ontwerp van rijkswet).

 

1982

 

26-2-1982. Ministerraad, agendapunt 13. Instelling van de staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 16-2-1982, CW82/U77, met ontwerpbesluit).

 

14-5-1982. Rijksministerraad, agendapunt 6. Aanpassing en vernummering van de bepalingen in de grondwet inzake het geven van inlichtingen door de ministers en staatssecretarissen en het recht van onderzoek. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 4-5-1982, CW82/U227, met ontwerp van rijkswet).

 

13 t/m 16-7-1982. Ministerraad, agendapunt 15. Beëindiging financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 1-7-1982, 182-2452, met wetsontwerp). Zie ook Ministerraad 27-2-1981, agendapunt 10.

 

10 
Commissie Commissie-Simons
Inhoud

Vgl. voor de Commissie-Simons het volledige overzicht van de index op de notulen van de Ministerraad voor de jaren 1967-1969, zoals opgenomen onder de Commissie-Cals/Donner.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Ministerraad (1823-1984)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.02.05.02)
  
Naam archiefcollectie Archieven van de Raad van Ministers
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) (digitale) inventaris; fiches
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

 

1945

 

17-7-1945. Ministerraad, agendapunt 3. Grondwetsherziening.

 

30-10-1945. Ministerraad, agendapunt 7. Grondwetsherziening.

 

1946

 

4-2-1946. Ministerraad, agendapunt 14. Ontwerp-besluit instelling Staatscommissie.

 

11-2-1946. Ministerraad, agendapunt 3. Gewijzigd ontwerp-besluit instelling Staatscommissie.

 

18-2-1946. Ministerraad, agendapunt 2c. Samenstelling en voorlichting grondwetscommissie.

 

18-3-1946. Ministerraad, agendapunt 2f. Wijziging [hoofdstuk XIII GW].

 

25-3-1946. Ministerraad, agendapunt 10. Wijziging hoofdstuk XIII [GW].

 

1-4-1946. Ministerraad, agendapunt 1. Wijziging hoofdstuk XIII [GW].

 

30-4-1946. Raad voor het Binnenlands Bestuur (onderraad van de Ministerraad), agendapunt 9. Herziening van Artikel 192 [GW].

 

5-8-1946. Ministerraad, agendapunt 16. Wijziging – art. 192 – hoofdstuk XIII [GW].

 

1947

 

6-1-1947. Ministerraad, agendapunt 15. Nieuw art. 192 i.v.m. uitzending dienstplichtigen.

 

21-7-1947. Ministerraad, rondvraag. Nieuw art. 192 i.v.m. uitzending dienstplichtigen, Memorie van Antwoord spoedig af te werken.

 

4-8-1947. Ministerraad, rondvraag. Voorstel grondwetsherziening in te dienen voor sluiting van Staten-Generaal.

 

2 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

 

1947

 

8-9-1947. Ministerraad, agendapunt 16. Instelling staatscommissie-herziening.

 

1948

 

1-3-1948. Ministerraad, agendapunt 5. Herziening Grondwet.

 

8-3-1948. Ministerraad, agendapunt 6. Herziening Grondwet (Indonesië, staatssecretarissen).

 

15-3-1948. Ministerraad, agendapunt 21. Herziening Grondwet (Begrotingen)

 

30-3-1948. Ministerraad, agendapunt d. Grondwetswijziging.

 

19-4-1948. Ministerraad, agendapunt 2e. Voorlopig Verslag IIe Kamer inzake grondwetswijziging.

 

3-5-1948. Ministerraad, agendapunt 2e. In staat van beschuldiging stellen van de Nederlandse regering i.v.m. schending grondwet.

 

10-5-1948. Ministerraad, agendapunt 1. In staat van beschuldiging stellen van de Nederlandse regering i.v.m. schending grondwet.

 

28-6-1948. Ministerraad, agendapunt 12. Ontwerpen van wet betreffende veranderingen in de grondwet.

 

11-8-1948. Ministerraad, agendapunt 2d. Voorlopig verslag over de wetsontwerpen grondwetsherziening.

 

16-8-1948. Ministerraad, agendapunt 2d. Voorlopig verslag over de wetsontwerpen grondwetsherziening, Memorie van Antwoord.

 

27-9-1948. Ministerraad, agendapunt 2h. Grondwet voor de West.

 

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. De index-gegevens zijn hieronder volledig opgenomen tot en met de grondwetswijziging van 1963, die tegelijk als 'na-traject' van de Commissie-Van Schaik kan worden beschouwd, maar evenzeer van de Commissie-J. Donner, en tegelijk ook als 'voor-traject' van de Werkgroep-Proeve en van de Commissie-Cals/Donner, waar een deel van de gegevens eveneens is opgenomen.

 

1950

 

30-1-1950. Ministerraad, agendapunt 2d. Instelling Commissie tot herziening van de grondwet.

 

6-2-1950. Ministerraad

- agendapunt 1a, 2o. Instelling Commissie tot herziening van de grondwet, regeling verhouding regering-Parlement [Commissie-Van Eysinga].

- agendapunt 2e. Idem, samenstelling commissie herziening van de grondwet. 

 

1951

 

16-4-1951. Ministerraad, agendapunt 2d. Grondwetsherziening.

 

4-6-1951. Ministerraad, agendapunt 23. Partiële herziening grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-6-1951).

 

11-6-1951. Ministerraad, agendapunt 12. Partiële herziening grondwet.

 

16-7-1951. Ministerraad, agendapunt 2f. Partiële herziening grondwet.

 

23-7-1951. Ministerraad, agendapunt 10. Interim-rapport Grondwetscommissie (Bijgevoegd: Nota Binnenlandse Zaken 13-7-1951, U 40984, en Binnenlandse Zaken 17-7-1951, U 41004).

 

13-8-1951. Ministerraad, agendapunt 2e. Grondwetswijziging.

 

27/28-8-1951. Ministerraad, agendapunt 2d. Grondwetsherziening. Buitenlandse betrekkingen.

 

3-9-1951. Ministerraad

- agendapunt 1c. Buitenlandse betrekkingen [GW].

- agendapunt 7. Wijziging bedragen vastgesteld in II Hfdst. [GW].

 

10-9-1951. Ministerraad, agendapunt 9. Voorstellen tot verandering van de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 5-9-1951, nr. 41523).

 

17-9-1951. Ministerraad, agendapunt 1c. Voorstellen tot verandering van de grondwet.

 

15-10-1951. Ministerraad

- agendapunt 22. Herziening grondwet. (Bijgevoegd:Binnenlandse Zaken 11-10-1951, nrs. 5304 en 5322).

- agendapunt 22a. Leeftijd meerderjarigheid van de Koning.

- agendapunt 22b. Advies van de Raad van State over voorstellen tot herziening grondwet.

 

22-10-1951. Ministerraad

- agendapunt 7a. Leeftijd meerderjarigheid van de Koning.

- agendapunt 7b. Zittingsduur leden vertegenwoordigende lichamen; Staatsnoodrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 16-10-1951, nr. 41913).

 

1952

 

28-1-1952. Ministerraad, agendapunt 15. Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag betreffende zes wetsontwerpen tot verandering in de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-1-1952, nr. U 261).

 

3-2-1952. Ministerraad, agendapunt 6. Memorie van Antwoord betreffende wetsontwerp wijziging op het gebied van buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-2-1952, U702).

 

18-2-1952. Ministerraad, agendapunt 2f. Grondwetsherziening.

 

17-3-1952. Ministerraad, agendapunt 21. Grondwetsherzieningen betreffende buitenlandse betrekkingen.

 

5/6-5-1952. Ministerraad, agendapunt 2g. Indiening Grondwetsvoorstellen.

 

23-6-1952. Ministerraad, agendapunt 6. Verandering Grondwet: uitbreiding aantal leden Tweede Kamer en wijziging bepalingen buitenlandse betrekkingen.

 

6-10-1952. Ministerraad, agendapunt 18. Nadere behandeling door de Staatscommissie Grondwetsherziening van de voorstellen vervat in het interimrapport. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-11-1952, U2676).

 

1954

 

10-5-1954. Ministerraad, agendapunt 29. Vragen Kamerlid Romme inzake tijdschema grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-5-1954, nr. 9357).

 

9-8-1954. Ministerraad, agendapunt 17. Bespreking gedeeltelijke grondwetsherziening.

 

18-10-1954. Ministerraad

- agendapunt 11. Verandering in grondwet met betrekking tot aantal leden Tweede Kamer.

- agendapunt 12. Idem, t.a.v. pensioen leden Tweede Kamer. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 5-10-1954, nr. U10560).

 

15-11-1954. Ministerraad, agendapunt 7. Grondwetsherziening betreffende zittingstermijn van de Provinciale Staten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken, 4-11-1954).

 

22-11-1954. Ministerraad, agendapunt 12. Grondwetsherziening inzake vermelding van geldbedragen van inkomens, schadeloosstellingen en pensioenen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-11-1954, nr. 11666).

 

13-12-1954. Ministerraad, agendapunt 13. Wijziging bepaling in grondwet betreffende zittingsduur leden Provinciale Staten.

 

27-12-1954. Ministerraad, agendapunt 15. Schrapping van artt. 198 en 199 van grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 14-12-1954, nr. 11506).

 

1955

 

14-2-1955. Ministerraad

- agendapunt 6. Grondwetsherziening betreffende kostenvergoeding Eerste Kamerleden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-1-1954, nr. 11506).

- agendapunt 7. Idem, betreffende voorschriften inzake provinciën. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-1-1955, nr. 12001).

 

28-2-1955. Ministerraad

- agendapunt 19. Grondwetsherziening betreffende kostenvergoeding Eerste Kamerleden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-1-1955, nr. U12261).

- agendapunt 20. Grondwetsherziening, betreffende voorschriften inzake provinciën.

 

7-3-1955. Ministerraad, agendapunt 12. Grondwetsherziening betreffende pensioen van aftredende Tweede Kamerleden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-2-1955, nr. 12452).

 

16-3-1955. Rijksministerraad, agendapunt 3. Wijziging aanduiding krijgsmacht in grondwet.

 

18-4-1955. Ministerraad, agendapunt 15. Wijziging Grondwet inzake uitbreiding van het ledental van beide Kamers der Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 12-4-1955 en 13-4-1955, nrs. 13223 en 13257).

 

25-4-1955. Ministerraad

- agendapunt 2e. Grondwetsherziening en gebruik van het Fries in rechtsverkeer.

- agendapunt 12. Grondwetsbepalingen betreffende enige bepalingen inzake de provincies (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-4-1955, nr. U 13167).

 

9-5-1955. Ministerraad, agendapunt 11. Grondwetsherziening houdende opneming van een additioneel artikel inzake toezicht op de gemeenten in ingepolderde gebieden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 15-4-1955, nr. U13248).

 

14-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 5. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 12-4-1955, nr. U13204, en 7-6-1955, nr. U13738).

 

27-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 2. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-6-1955, nr. U13853).

 

3-8-1955. Rijksministerraad

- agendapunt 8. Grondwetsherziening artikelen buitenlandse betrekkingen (Buitenlandse Zaken Port. 21-7-1955, nr. 98317).

- agendapunt 9. Grondwetsherziening betreffende aanpassing aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1955, nr. 14133).

 

28-11-1955. Rijksministerraad, agendapunt 3. Toepassing van art 62 grondwet ten aanzien van luchtvervoersovereenkomsten. (Verkeer en Waterstaat, 14-11-1955, nr. 17312).

 

1956

 

27-2-1956. Ministerraad, agendapunt 14. Wijziging grondwet betreffende aanduiding ‘Krijgsmacht’ in de artt. 90 en 150 tweede lid.

 

22/23-5-1956. Ministerraad, agendapunt 4. Grondwetswijziging betreffendeuitbreiding aantal leden Eerste en Tweede Kamer; wijziging bepalingen betreffende provinciën, regeling toezicht op gemeenten in nieuw ingepolderde gebieden, schadeloossstelling, kostenvergoeding en pensioen leden Tweede Kamer, kostenvergoeding leden Eerste Kamer, wijziging aanduiding krijgsmacht.

 

28-5-1956. Rijksministerraad

- agendapunt 3. Grondwetsherziening in tweede lezing inzake schrapping artt. 198 en 199, wijziging aanduiding krijgsmacht in artt. 68, 180 en 195. Wijziging bepalingen betreffende buitenlandse betrekkingen, aanpassing aan de nieuwe rechtsorde.

- agendapunt 2b. Initiatief-ontwerp Oud inzake grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 16-5-1956, nr. U17256).

 

20-8-1956. Rijksministerraad, agendapunt 2. Behandeling grondwetsherziening.

 

1961

 

29-9-1961. Ministerraad, agendapunt 17. Vraagstuk kiesgerechtigde leeftijd, soevereiniteitsoverdracht Nieuw-Guinea.

 

27-10-1961. Ministerraad, agendapunt 21j. De kwestie van de grondwetswijziging.

 

1 en 4-12-1961. Ministerraad, agendapunt 14c. Nota herziening grondwet en statuut.

 

1962

 

2-3-1962. Ministerraad, agendapunt 13. Grondwetsherziening 1963. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-2-1962, U46364).

 

13-4-1962. Rijksministerraad, agendapunt 7a. Grondwetsherziening.

 

27-4-1962. Ministerraad, agendapunt 14b. Grondwetsherziening.

 

18-5-1962 Ministerraad, agendapunt 17. Grondwetswijziging inzake kiesgerechtigde leeftijd. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-5-1962, J62/U44).

 

25-5-1962 Rijksministerraad, agendapunt 5. Grondwetsherziening van bepalingen inzake Nederlands Nieuw-Guinea. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 17-5-1962, J62/U48).

 

27-7-1962. Ministerraad, agendapunt 14. Aanh. [Add.?] Wijziging Art. 1 van de Grondwet.

 

27-7-1962. Rijksministerraad, agendapunt 4. Grondwetsherziening in verband met bepaling inzake de troonsopvolging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-7-1962, J62/U64).

 

10-8-1962. Rijksministerraad, agendapunt 4. Grondwetsherziening betreffende bepalingen inzake troonsopvolging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-7-1962, J62/U64).

 

17-8-1962. Rijksministerraad, agendapunt 1. Grondwetsherziening betreffende bepalingen inzake troonsopvolging.

 

21-9-1962. Rijksministerraad, agendapunt 4. Grondwetsherziening betreffende bepalingen inzake Nederlands Nieuw-Guinea. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-9-1962, J62/U76).

 

10-11-1962. Ministerraad, agendapunt 13o. Wijziging art. 1 grondwet inzake Nieuw-Guinea.

 

19-11-1962. Rijksministerraad, agendapunt 6b. Wijziging art 1 van de grondwet.

 

21-12-1962. Ministerraad, agendapunt 15e. De grondwetswijziging, o.a. leeftijd kiesrecht.

 

1963

 

4-1-1963. Ministerraad, agendapunt 10i. Grondwetswijziging, o.a. leeftijd kiesrecht, troonsopvolging.

 

18-1-1963. Ministerraad, agendapunt 16c. Grondwetswijziging o.a. troonsopvolging.

 

21-1-1963. Ministerraad, agendapunt 2. Grondwetswijziging inzake troonsopvolging.

 

25-1-1963. Ministerraad, agendapunt 8. Beginsel van scheiding van kerk en staat in het Nederlandse constitutionele recht. (Bijgevoegd: AZ 18-12-1962, 150714a).

 

26-4-1963. Ministerraad, agendapunt 13h. Tweede lezing grondwetsherziening.

 

10-5-1963. Rijksministerraad, agendapunt 5. Tweede lezing grondwetsherziening inzake troonsopvolging en Nieuw Guinea. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-4-1963, J63/U41).

 

25-9-1963. Ministerraad, agendapunt 2. Afkondiging grondwet (andere afkondiging Suriname).

 

27-9-1963. Rijksministerraad, agendapunt 6a. Afkondiging van de grondwetsverandering.

 

4-10-1963. Rijksministerraad, agendapunt 5. Afkondiging van de grondwetsverandering. (Bijgevoegd: VMP 2-10-1963, 7441/K1948).

 

4 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. Gezien de nauwe samenhang tussen de onderwerpen behandeld door de (ministeriële) Commissie-Van Eysinga en de (staats)commissie-Van Schaik zijn hieronder alleen enkele directe verwijzingen opgenomen; voor het bredere verband raadplege men de indexverwijzingen opgenomen onder de Commissie-Van Schaik, waar alle indexgegevens uit de betrokken periode worden vermeld.

 

1950

 

6-2-1950. Ministerraad

- agendapunt 1a, 2. Instelling Commissie tot herziening van de grondwet, regeling verhouding regering-Parlement.

 

1951

 

27/28-8-1951. Ministerraad, agendapunt 2d. Grondwetsherziening. Buitenlandse betrekkingen.

 

3-9-1951. Ministerraad, agendapunt 1c. Buitenlandse betrekkingen [GW].

 

1952

 

17-3-1952. Ministerraad, agendapunt 21. Grondwetsherzieningen betreffende buitenlandse betrekkingen.

 

23-6-1952. Ministerraad, agendapunt 6. Verandering Grondwet: uitbreiding aantal leden Tweede Kamer en wijziging bepalingen buitenlandse betrekkingen.

 

 

5 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. Gezien de nauwe samenhang tussen de onderwerpen behandeld door de (ministeriële) Commissie-Kranenburg en de (staats)commissie-Van Schaik zijn hieronder alleen enkele directe verwijzingen opgenomen; voor het bredere verband raadplege men de indexverwijzingen opgenomen onder de Commissie-Van Schaik, waar alle indexgegevens uit de betrokken periode worden vermeld.

 

1955

 

14-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 5. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 12-4-1955, nr. U13204, en 7-6-1955, nr. U13738).

 

27-6-1955. Rijksministerraad, agendapunt 2. Aanpassing grondwet aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-6-1955, nr. U13853).

 

3-8-1955. Rijksministerraad

- agendapunt 8. Grondwetsherziening artikelen buitenlandse betrekkingen (Buitenlandse Zaken Port. 21-7-1955, nr. 98317).

- agendapunt 9. Grondwetsherziening betreffende aanpassing aan nieuwe rechtsorde. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1955, nr. 14133).

 

1956

 

28-5-1956. Rijksministerraad, agendapunt 3. Grondwetsherziening in tweede lezing inzake schrapping artt. 198 en 199, wijziging aanduiding krijgsmacht in artt. 68, 180 en 195. Wijziging bepalingen betreffende buitenlandse betrekkingen, aanpassing aan de nieuwe rechtsorde.

 

 

6 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

Vgl. voor de Commissie-J. Donner het volledige overzicht van de index op de notulen van de Ministerraad tot en met de grondwetswijziging van 1963, opgenomen onder de Commissie-Van Schaik.

 

7 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. Zie voor de periode tot 1983: het volledige overzicht van de index op de notulen resp. de agenda's van de Ministerraad tot en met de grondwetswijziging van 1963, zoals opgenomen onder de Commissie-Van Schaik; het daarbij aansluitende overzicht tot 1983, zoals opgenomen onder de Commissie-Cals/Donner. Specifiek op de opdracht aan de Commissie-Van Walsum en het na-traject daarvan hebben betrekking:

 

25-1-1963. Ministerraad, agendapunt 8. Beginsel van scheiding van kerk en staat in het Nederlandse constitutionele recht. (Bijgevoegd: AZ 18-12-1962, 150714a).

 

26-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Behandeling van adviezen van de staatscommissie grondwetsherziening. Tweede rapport, o.a. rechterlijk toetsingsrecht, uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis, nota procedurevoorschrift, derdenwerking grondrechten, uitgangspunten klassieke grondrechten, alleen Kiesraad als adviesinstantie, nota ook in Rijksministerraad, Kerk en staat afzonderlijk wetsontwerp. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1969, 1-9-1969, 12-9-1969 en 15-9-1969, resp. nrs. G69/U157, G69/U175, G69/U188 en U190, en Justitie 5-9-1969, nr. R15/67/3).

 

2-5-1975. Ministerraad, agendapunt 17. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

Zie ook: Ministerraad, 6-12-1974.

 

9-5-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

 

20-2-1981. Ministerraad, agendapunt 9. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

27-2-1981. Ministerraad, agendapunt 10. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

13 t/m 16-7-1982. Ministerraad, agendapunt 15. Beëindiging financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 1-7-1982, 182-2452, met wetsontwerp).

 

8 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken.

NB. De index-gegevens zijn hieronder opgenomen vanaf de instelling in november 1963 van de afdelings Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor de Werkgroep-Proeve als klankbord moest fungeren, tot de publicatie van de 'Proeve' in 1966. Omdat deze publicatie tegelijk het 'voor-traject' vormt van de Commissie-Cals/Donner, zijn deze gegevens daar eveneens opgenomen.

 

1963

 

15-11-1963. Ministerraad, agendapunt 26. Procedure toekomstige grondwetsherzieningen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 23-9-1963, U87).

 

1965

 

28-5-1965. Ministerraad, agendapunt 29. Voorbereiding wijziging grondwet.

 

20-9-1965. Ministerraad, agendapunt 3. Procedure inzake grondwetswijziging.

 

8-10-1965. Rijksministerraad, agendapunt 4. Nota betreffende beleid ten aanzien van grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-9-1965, nr. G65/U28).

 

1966

 

10-6-1966. Ministerraad, agendapunt 5. Mogelijkheid van grondwetsherziening in 1967 (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-4-1966, nr. 966/u28).

 

9-9-1966. Ministerraad, agendapunt 21. Wijziging procedures grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1966, nr. G66/U80).

 

1967

 

4-4-1967. Ministerraad, agendapunt 4. O.a. eventuele generale grondwetsherziening voor 1971.

 

7-4-1967. Ministerraad, agendapunt 6. O.a. kwestie regeringscommissaris en/of staatscommissie generale grondwetsherziening (zie: kabinetsformatie).

 

5-5-1967. Ministerraad, agendapunt 7. Nota inzake het grondwetsbeleid o.a. vragen: 1. instelling commissie(s); 2. samenstelling commissie; 3. presidium commissie; 4. vraagpunten; 5. omvang herziening; 6. regeringscommissaris. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-4-1967, G67/U85).

 

26-5-1967. Ministerraad, agendapunt 2a. Procedure voorbereiding grondwetsherziening.

 

2-6-1967. Ministerraad, agendapunt 12i. Voorbereiding grondwetsherziening.

 

9 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Index op de notulen van de ministerraad

De index-gegevens zijn als volgt opgenomen: de datum van de vergadering (meerdere agendapunten tijdens dezelfde vergaderingen worden onder één datum weergegeven); Ministerraad of Rijksministerraad, gevolgd door het agendanummer/de agendanummers; het onderwerp zoals vermeld in de bron; indien vermeld de bijbehorende stukken; in een aantal gevallen het inventarisnummer. Vanaf 1974 zijn de agenda's van de Ministerraad geraadpleegd.

NB. De index-gegevens zijn hieronder opgenomen vanaf de instelling in november 1963 van de afdelings Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor de Werkgroep-Proeve als klankbord moest fungeren. Omdat deze werkgroep tegelijk het 'voor-traject' vormt van de Commissie-Cals/Donner, zijn de daar vermelde gegevens hier eveneens opgenomen.

 

1963

 

15-11-1963. Ministerraad, agendapunt 26. Procedure toekomstige grondwetsherzieningen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 23-9-1963, U87).

 

1965

 

28-5-1965. Ministerraad, agendapunt 29. Voorbereiding wijziging grondwet.

 

20-9-1965. Ministerraad, agendapunt 3. Procedure inzake grondwetswijziging.

 

8-10-1965. Rijksministerraad, agendapunt 4. Nota betreffende beleid ten aanzien van grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-9-1965, nr. G65/U28).

 

1966

 

10-6-1966. Ministerraad, agendapunt 5. Mogelijkheid van grondwetsherziening in 1967. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-4-1966, nr. 966/u28)

 

9-9-1966. Ministerraad, agendapunt 21. Wijziging procedures grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1966, nr. G66/U80).

 

1967

 

4-4-1967. Ministerraad, agendapunt 4. O.a. eventuele generale grondwetsherziening voor 1971.

 

7-4-1967. Ministerraad, agendapunt 6. O.a. kwestie regeringscommissaris en/of staatscommissie generale grondwetsherziening (zie: kabinetsformatie).

 

5-5-1967. Ministerraad, agendapunt 7. Nota inzake het grondwetsbeleid o.a. vragen: 1. instelling commissie(s); 2. samenstelling commissie; 3. presidium commissie; 4. vraagpunten; 5. omvang herziening; 6. regeringscommissaris. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-4-1967, G67/U85).

 

26-5-1967. Ministerraad, agendapunt 2a. Procedure voorbereiding grondwetsherziening.

 

2-6-1967. Ministerraad, agendapunt 12i. Voorbereiding grondwetsherziening.

 

9-6-1967. Ministerraad, agendapunt 7. Herziening kieswet en grondwet o.a. bijzondere Kamercommissie, samenstelling GW kamer, samenstelling staatscommissie. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken, 6-6-1967).

 

16-6-1967. Ministerraad, agendapunt 15. De voorbereiding van de grondwetsherziening en van de herziening van het kiesstelsel, o.a. nota aan de Kamer, bijzondere Kamercommissie, prioriteit adviezen staatscommissie, kandidaatleden staatscommissie.

 

23-6-1967. Ministerraad, agendapunt 14. De voorbereiding van de grondwetsherziening en herziening kiesstelsel o.a. nadere informatie D’66, mededeling aan Kamer, geen overleg met Kamer over samenstelling van staatscommissie, beschikbare tijd voorzitter, gedachtenwisseling met Kamer over procedure herziening.

 

14-7-1967. Ministerraad, agendapunt 2c. Voorbereiding wijziging grondwet en kieswet, o.a. taakverdeling voorzitter, toezichthoudend presidium, contactgroep tussen kabinet en commissie, bekendmaking samenstelling commissie.

 

20-7-1967. Ministerraad, agendapunt 2j. Voorbereiding grondwetswijziging, o.a. permanent contact 3 ministers, leiding commissie, contactgroep, deelneming ministers aan werk commissie, publikatie KB samenstelling, taakopdracht en bevoegdheden, splitsing commissie, samenstelling commissie, vice-voorzitters commissie.

 

27-7-1967. Ministerraad, agendapunt 2c. Voorbereiding grondwetscommissie, o.a. benoeming leden commissie.

 

10-8-1967. Ministerraad, agendapunt 2d. Voorbereiding grondwetsherziening, o.a. benoeming leden commissie.

 

3-11-1967. Ministerraad, agendapunt 2m. Staatscommissie tot herziening van grondwet en kieswet, o.a. tijdschema.

 

15-12-1967. Ministerraad, agendapunt 14. Procedures inzake het beleid met betrekking tot grondwet en kieswet (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-12-1967, 63899).

 

22-12-1967. Ministerraad, agendapunt 15b. Adviezen over interimrapporten grondwetscommissie (aangehouden) (V).

 

1968

 

11-7-1968. Ministerraad, agendapunt 22d. Publikatie eerste rapport Staatscommissie Grondwet en Kieswet.

 

19-7-1968. Ministerraad, agendapunt 6. Eerste rapport Staatscommissie Herziening Grondwet en Kieswet , o.a. afschaffing opkomstplicht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 18-7-1968, nr. G68/U111).

 

5-9-1968. Ministerraad, agendapunt 13. Eerste rapport Commissie Herziening Grondwet en Kieswet, o.a. inzake afschaffing opkomstplicht. (bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 17-7-1968, nr. G68/U107; 30-8-1968, nr. G68/U111; en 18-7-1968, B68/2282).

 

6-9-1968. Ministerraad, agendapunt 4a. Eerste rapport Commissie Herziening Grondwet en Kieswet.

 

8-11-1968. Ministerraad, agendapunt 12g. Eerste rapport Commissie Herziening Grondwet en Kieswet; verslag gesprek Mininister van Binnenlandse Zaken en Min van Justitie met beide voorzitters over verdeling werkzaamheden.

 

25-11-1968. Ministerraad, agendapunt 2. Herziening grondwet en kieswet. (Bijgevoegd: MP/AZ 4-11-1968, nr. 180389, en Binnenlandse Zaken 13-11-1968, nr. B68/U2940).

 

29-11-1968. Ministerraad, agendapunt 5. Herziening grondwet en kieswet.

 

13-12-1968. Ministerraad, agendapunt 5. Herziening grondwet en kieswet, o.a. uitstel overleg Tweede Kamer – regering.

 

1969

 

31-1-1969. Ministerraad, agendapunt 13d. Vraagpunten Kamercommissie inzake wijziging grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken a.i. 30-1-1969, G69/U24 (ST)).

 

7-2-1969. Ministerraad, agendapunt 23j. Overleg met bijzondere Kamercommissie over de herziening grondwet en kieswet

 

14-3-1969. Ministerraad, agendapunt 14h. Herziening Grondwet en kieswet.

 

21-3-1969. Ministerraad, agendapunt 14k. Herziening Grondwet en kieswet.

 

18-7-1969. Ministerraad, agendapunt 16e. Voorbereiding regeringsstandpunt inzake herziening grondwet en kieswet.

 

8-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2a. Procedure bij behandeling adviezen staatscommissie grondwetsherziening.

 

12-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Procedure bij behandeling adviezen staatscommissie grondwetsherziening.

 

19-9-1969. Rijksministerraad, agendapunt 5. Procedure bij behandeling van adviezen staatscommissie grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-9-1969, nr. G69/U175, en Justitie 5-9-1969, R15/67/3).

 

19-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Procedure bij behandeling van adviezen staatscommissie grondwet.

 

26-9-1969. Ministerraad, agendapunt 2d. Behandeling van adviezen van de staatscommissie grondwetsherziening. Tweede rapport, o.a. rechterlijk toetsingsrecht, uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis, nota procedurevoorschrift, derdenwerking grondrechten, uitgangspunten klassieke grondrechten, alleen Kiesraad als adviesinstantie, nota ook in Rijksministerraad, Kerk en staat afzonderlijk wetsontwerp. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1969, 1-9-1969, 12-9-1969 en 15-9-1969, resp. nrs. G69/U157, G69/U175, G69/U188 en U190, en Justitie 5-9-1969, nr. R15/67/3).

 

21-11-1969. Rijksministerraad, agendapunt 7. Nota inzake tweede rapport staatscommissie grondwet en kieswet, o.a. omschrijving grondrechten, adviezen inzake toetsingsrecht, nota aan bijzondere Kamercommissie. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 3-11-1969, nr. C69/232).

 

1970

 

29-5-1970. Ministerraad, agendapunt 10. Opneming in de grondwet van een additioneel artikel inzake verandering in de grondwet bij algehele grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-5-1970, nr. G70/119).

 

19-6-1970. Ministerraad, agendapunt 16. Grondwetsherziening en vervroegde verkiezingen.

 

28-8-1970. Ministerraad, agendapunt 2a. Wijziging ten aanzien van klassieke grondrechten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-8-1970 en 20-8-1970, resp. nrs. G70/240 en G70/U280).

 

28-8-1970. Rijksministerraad, agendapunt 9. Wijziging ten aanzien van klassieke grondrechten.

 

4-9-1970. Ministerraad, agendapunt 2f. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

11-9-1970. Ministerraad, agendapunt 6. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

11-9-1970. Rijksministerraad, agendapunt 5. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

18-9-1970. Ministerraad, agendapunt 6. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-8-1970 en 16-9-1970, G70-280 en G70-U318).

 

18-9-1970. Rijksministerraad, agendapunt 4. Wijziging grondwetsbepaling inzake vrijheid van meningsuiting.

 

6-11-1970. Rijksministerraad, agendapunt 8a. Te nemen beslissing inzake grondrechten.

 

13-11-1970. Rijksministerraad, agendapunt 5. Te nemen beslissing inzake grondrechten;  advies Raad van State. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-11-1970, nr. U389, en nota Justitie 12-11-70, nr. 516/670).

 

18-12-1970. Ministerraad, agendapunt 23 g. Kamerbehandeling wetsontwerpen grondrechten o.a. vrijheid van onderwijs, regeling voor rijscholen.

 

1971

 

8-1-1971. Ministerraad, agendapunt 2e. Kamerbehandeling wetsontwerpen grondrechten.

 

8-1-1971 Rijksministerraad, agendapunt 2a. Kamerbehandeling wetsontwerpen grondrechten.

 

22-1-1971. Ministerraad, agendapunt 2g. Voorlopig Verslag inzake grondwetswijziging van de bepalingen inzake toelating, uitzetting, uitlevering, Nederlanderschap en ingezetenschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 21-2-1971, nr. G71/37).

 

29-1-1971. Ministerraad, agendapunt 2f. Voorlopig Verslag inzake grondwetswijziging van de bepalingen inzake toelating, uitzetting, uitlevering, Nederlanderschap en ingezetenschap.

 

26-2-1971. Ministerraad, agendapunt 6c. Behandeling in de Eerste Kamer van voorstel tot wijziging grondwet op het stuk van de leeftijd van het passief kiesrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken, 25-2-1971).

 

5-3-1971. Ministerraad, agendapunt 2d. Nieuw initiatief-ontwerp tot wijziging grondwet inzake passief kiesrecht.

 

19-3-1971. Ministerraad, agendapunt 6. Eindrapport en ontbinding commissie grondwet en kieswet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 4-3-71, nr. G71/125).

 

8-4-1971. Ministerraad, agendapunt 13. Tweede lezing grondwetsherziening.  (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-4-71, nr. G71/U180).

 

28-4-1971. Ministerraad, agendapunt 2h. Tweede lezing initiatiefontwerpen inzake grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-4-71, nr. G71/U206).

 

7-5-1971. Ministerraad, agendapunt 2f. Tweede lezing initiatiefontwerpen inzake grondwetsherziening.

 

24-9-1971. Ministerraad, agendapunt 6. Adviezen over de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 6-9-71, nr. G71/338).

 

1-10-1971. Ministerraad, agendapunt 2d. Regeringscommissaris grondwetsherziening, prof. mr. D. Simons.

 

1972

 

30-6-1972. Ministerraad. De term ‘Koning’ in de Grondwet. Zie separaat deel van de notulen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-6-1972, nr. G72/U240).

 

1974

 

1-2-1974. Ministerraad, agendapunt 6. Procedure voor behandeling Nota grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-1-1974, nr. 74/U29).

Inv. nr. 1399.

 

14-2-1974. Ministerraad, agendapunt 2a. Nota grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Justitie 22-1 en 7-2-1974, nrs G74/u29 en 52/674).

Inv. nr. 1399.

 

14-2-1974. Ministerraad, agendapunt 2b. Vastlegging van vertrouwensregel in grondwet.

Inv. nr. 1399.

 

15-2-1974. Rijksministerraad, agendapunt 7. Nota inzake grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-1 en 7-2-1974, nrs G74/u29).

Inv. Nr. 1401.

 

3-5-1974. Ministerraad, agendapunt 10. Gedeelte betreffende Eerste Kamer van nota Grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 26-4-74, nr. G74/U134).

Inv. nr. 1403

 

20-12-1974. Ministerraad, agendapunt 16b. Nota grondwetsherziening; discussie in de Ministerraad, agendapunt na openbare commissievergaderingen.

Inv. nr. 1410

 

1975

 

10-1-1975. Ministerraad, agendapunt 14. Verdere behandeling van de nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 3-1-1975, G74/U486).

Inv. nr. 1590.

 

21-3-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Het gebruik van de term 'Koning' in de herziene grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 7-3-1975, G75/U49).

 

25-4-1975. Ministerraad, agendapunt 9. Kiesrecht voor Nederlanders in het buitenland. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 15-4-1975, G75/U116).

 

2-5-1975. Ministerraad, agendapunt 17. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

Ook: Ministerraad, 6-12-1974.

 

9-5-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Afkoop van de op additioneel artikel X van de grondwet gebaseerde aanspraken van kerkelijke bedienaren. (Bijgevoegd: Financiën 18-4-1975, A75/7781).

Ook: Ministerraad, 2-5-1975.

 

20-6-1975. Ministerraad

- agendapunt 5a. Nota inzake verdere beleidsbeslissingen betreffende grondwetsherziening. (Bijgevoegd: brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U164, met bijlagen).

- agendapunt 5b. Brief aan de beide Kamers betreffende de verdere gang van zaken ten aanzien van de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U165, met bijlagen).

 

20-6-1975. Rijksministerraad

- agendapunt 6a. Nota inzake verdere beleidsbeslissingen betreffende grondwetsherziening. (Bijgevoegd: brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U164, met bijlagen).

- agendapunt 6b. Brief aan de beide Kamers betreffende de verdere gang van zaken ten aanzien van de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken d.d. 4-6-1975, nr. G75/U165, met bijlagen).

 

22-8-1975. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Werkwijze ten aanzien van de grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1975, G75/U227, met bijlagen).

- agendapunt 8. Wetsontwerp grondrechten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 28-7-1975, G75/U225, met bijlagen).

- agendapunt 9. Wijziging van de grondwet inzake de bepalingen over onderwijs. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 21-7-1975, G75/U229, met wetsontwerp).

 

26-9-1975. Ministerraad, agendapunt 12. Verlening van kiesrecht aan Nederlanders buiten Nederland in Nederlandse openbare dienst. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-9-1975, B75/2470).

 

17-10-1975. Rijksministerraad

- agendapunt 5a. Herzieningen van de grondwet. Regelingen inzake toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-10-1975, G75/U260, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 5b. Herzieningen van de grondwet. Sociale grondrechten. (Bijgevoegd:  Binnenlandse Zaken 30-9-1975, G75/U254, met wetsontwerp).

 

7-11-1975. Ministerraad, agendapunt 13. Verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen voor gemeenteraden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-10-1975, G75/U319).

 

13 en 14-11-1975. Ministerraad, agendapunt 19. Verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen voor gemeenteraden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-10-1975, G75/U319).

 

1976

 

19-3-1976. Ministerraad

- agendapunt 9. Het grondwetsartikel inzake de vrijheid van onderwijs. (Bijgevoegd: Min. Onderwijs & Wetenschappen 16-3-1976).

- agendapunt 10. Grondwetswijzigingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 1-3-1976).

 

19-3-1976. Rijksministerraad

- agendapunt 5. Grondwetswijziging betreffende bepalingen inzake ambtenaren. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-2-1976).

 - agendapunt 6. Grondwetswijzingingen: provincies en gemeenten, territoriale openbare lichamen, kiesrecht niet-Nederlandse ingezetenen, waterschappen, samenwerking openbare lichamen, vervallen art. 1 en 2. (Bijgevoegd:  Binnenlandse Zaken 1-3-1976, diverse [nrs.]).

 

26-3-1976. Ministerraad, agendapunt 7. Het grondwetsartikel inzake de vrijheid van onderwijs. (Bijgevoegd: Min. Onderwijs & Wetenschappen 16-3-1976). Zie ook Ministerraad 19-3-1976.

 

28-5-1976. Rijksministerraad

- agendapunt 6. Herziening van de grondwet, inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 14-5-1976).

- agendapunt 7. Herziening van de grondwet, inzake de werkwijze van de Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 14-5-1976).

- agendapunt 8. Herziening van de grondwet, inzake de begroting. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-5-1976).

 

13-8-1976. Ministerraad, agendapunt 7. Wet inzake wijziging van de procedure van grondwetsherziening. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 19-7-1976).

Inv. Nr. 1930.

 

13-8-1976. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake koning en ministers. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

- agendapunt 8. Rijkswet tot herziening van de grondwet door opneming van een bepaling inzake de ministerraad en wijziging van de bepaling inzake het contraseign. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

- agendapunt 9. Rijkswet inzake inlichtingenplicht ministers en recht van onderzoek Staten-Generaal. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

- agendapunt 10. Wijziging van de grondwettelijke bepalingen betreffende de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 21-7-1976).

- agendapunt 11. Rijkswet tot grondwetswijziging inzake toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1975). Zie ook Rijksministerraad, 17-10-1975.

- agendapunt 12. Wijziging van de grondwetsartikelen betreffende de wetgevingsprocedure en het artikel over de algemene maatregelen van bestuur. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-7-1976).

 

1-10-1976. Ministerraad, agendapunt 11. Opneming in de grondwet van een bepaling omtrent het stakingsrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 20-9-1976).

 

15-10-1976. Rijksministerraad, agendapunt 12. Rijkswet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de verdediging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1976).

 

29-10-1976. Rijksministerraad, agendapunt 4. Rijkswet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de verdediging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1976). Zie ook Rijksministerraad 15-10-1976.

 

3-12-1976. Ministerraad, agendapunt 5. Wijziging van de grondwet inzake de bepalingen over de heerlijke rechten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-11-1976).

 

3-12-1976. Rijksministerraad, agendapunt 7. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-11-1976).

 

17-12-1976. Rijksministerraad, agendapunt 4. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-11-1976). Zie ook Rijksministerraad 3-12-1976.

 

23-12-1976. Ministerraad, agendapunt 10. Grondwetswijziging strekkende tot opneming van een bepaling inzake openbaarheid van bestuur. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 3-12-1976).

 

1977

 

4-3-1977. Rijksministerraad, agendapunt 8. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepaling inzake de regeling van het recht in algemene wetboeken en tot opneming in de grondwet van een bepaling inzake algemene bepalingen van bestuursrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 11-2-1977).

 

1978

 

19-5-1978. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Grondwetswijziging betreffende bepalingen inzake ambtenaren. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U105, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 19-3-1976, punt 5.

- agendapunt 8. Wijziging van de grondwetsartikelen betreffende de wetgevingsprocedure en het artikel over de algemene maatregelen van bestuur. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U100, met ontwerp van rijkswet). Zie ook Rijksministerraad 13-8-1976.

- agendapunt 9. Wijziging van de grondwettelijke bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U100, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 17-12-1976.

- agendapunt 10. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene bepalingen van bestuursrecht. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 24-4-1978, G78/U100, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 4-3-1977.

 

20-10-1978. Rijksministerraad, agendapunt 7. Wet tot herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de belastingen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1978, G78/U293, met wetsontwerp).

 

20-10-1978. Rijksministerraad, agendapunt 8. Wetsontwerp tot het doen vervallen van de artt. 73 en 190-192 van de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1978, G78/U293, met wetsontwerp).

 

24-11-1978. Rijksministerraad, agendapunt 8. Wetsontwerp tot het doen vervallen van de artt. 73 en 190-192 van de grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-9-1978, G78/U293, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad, 20-10-1978.

 

22-12-1978. Rijksministerraad, agendapunt 5. Nota betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 15-11-1978, G78/U390).

 

1979

 

19-1-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 9. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de verdediging. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 13-12-1978, G78/U423, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 10. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake uitzonderingstoestanden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 22-12-1978, G78/U439, met wetsontwerp).

- agendapunt 11. Nota over de vraag of een bepaling over het recht op bewegingsvrijheid in de grondwet zou moeten worden opgenomen. VBinnenlandse Zaken 27-12-1978, G78/U459, met bijlagen).

 

23-2-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 7. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake het koningschap. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 29-1-1979, G79/U8, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 8. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 29-1-1979, G79/U9, met wetsontwerp).

- agendapunt 9. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake de ministerraad en het contraseign. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 29-1-1979, G79/U11, met ontwerp van rijkswet).

 

1-6-1979. Rijksministerraad, agendapunt 5. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake adeldom en ridderorden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-5-1979, G79/U51, met ontwerp van rijkswet).

 

29-6-1979. Rijksministerraad, agendapunt 4. Herziening van de grondwettelijke bepalingen inzake adeldom en ridderorden. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-5-1979, G79/U51, met ontwerp van rijkswet). Zie Rijksministerraad, 1-6-1979.

 

24-8-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 8. Opneming in de Grondwet van een bepaling inzake het ombudsman-instituut. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-7-1979, G79/U365, met wetsontwerp).

- agendapunt 9. Grondwetswijzigingen inzake de Justitie, de Hoge Raad en de berechting van ambtsmisdrijven. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1979, G79/U369, met ontwerp van rijkswet).

 

7-9-1979. Rijksministerraad

- agendapunt 5. Opneming in de Grondwet van een bepaling inzake het ombudsman-instituut. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-7-1979, G79/U365, met wetsontwerp). Zie ook Rijksministerraad 24-8-1979.

- agendapunt 6. Grondwetswijzigingen inzake de Justitie, de Hoge Raad en de berechting van ambtsmisdrijven. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 27-7-1979, G79/U369, met ontwerp van rijkswet). Zie ook Rijksministerraad 24-8-1979.

 

28-9-1979. Rijksministerraad, agendapunt 5. Opneming van een bepaling in de Grondwet betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 9-1979, G79/U444, met wetsontwerp).

 

1980

 

26-9-1980. Ministerraad, agendapunt 6. Wijziging van twee wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 10-9-1980, CW80/U527, met wetsontwerp).

 

1981

 

20-2-1981. Ministerraad, agendapunt 9. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

27-2-1981. Ministerraad, agendapunt 10. Financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 5-2-1981, 381-1272, met bijlage).

 

20-3-1981. Ministerraad, agendapunt 4. Intrekking grondwetsherzieningsontwerp inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 25-2-1981, CW81/U93, met bijlage).

 

21-10-1981. Rijksministerraad

- agendapunt 9a. Aanpassing en vernummering van de bepaling over het voorzitterschap van de verenigde vergadering in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U601, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 9b. Aanpassing en vernummering van de bepalingen over onderwijs in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U600, met ontwerp van rijkswet).

- agendapunt 9c. Aanpassing en vernummering van de bepalingen over de defensie in de Grondwet. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U604, met ontwerp van rijkswet).

 - agendapunt 9d. Wijzinging van het Statuut voor het Koninkrijk betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigende lichamen der landen. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 8-10-1981, CW81/U607, met ontwerp van rijkswet).

 

1982

 

26-2-1982. Ministerraad, agendapunt 13. Instelling van de staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 16-2-1982, CW82/U77, met ontwerpbesluit).

 

14-5-1982. Rijksministerraad, agendapunt 6. Aanpassing en vernummering van de bepalingen in de grondwet inzake het geven van inlichtingen door de ministers en staatssecretarissen en het recht van onderzoek. (Bijgevoegd: Binnenlandse Zaken 4-5-1982, CW82/U227, met ontwerp van rijkswet).

 

13 t/m 16-7-1982. Ministerraad, agendapunt 15. Beëindiging financiële verhouding staat-kerkgenootschappen. (Bijgevoegd: Financiën 1-7-1982, 182-2452, met wetsontwerp). Zie ook Ministerraad 27-2-1981, agendapunt 10.

 

10 
Commissie Commissie-Simons
Inhoud

Vgl. voor de Commissie-Simons het volledige overzicht van de index op de notulen van de Ministerraad voor de jaren 1967-1969, zoals opgenomen onder de Commissie-Cals/Donner.