Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Vrijzinnig-Democratische Bond

Naam archiefvormer Vrijzinnig-Democratische Bond
Naam, varianten VDB
Periode van bestaan 1901-1946
Organisatie en inrichting

Bond van meer vooruitstrevende liberale kiesverenigingen, die zich in 1901 afscheidden van de Liberale Unie (LU). In 1946 ging de Bond samen met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Christen-Democratische Unie (CDU) op in de Partij van de Arbeid (PVDA).

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Archivalia van de Vrijzinnig-Democratische Bond (1920-1940) zijn gedeponeerd in het Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Het gaat om slechts één inventarisnummer. Hierin bevinden zich geen stukken die verband houden met grondwetsherzieningen of grondwetscommissies.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Archivalia van de Vrijzinnig-Democratische Bond (1920-1940) zijn gedeponeerd in het Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Het gaat om slechts één inventarisnummer. Hierin bevinden zich geen stukken die verband houden met grondwetsherzieningen of grondwetscommissies.