Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Hoge Raad der Nederlanden

Naam archiefvormer Hoge Raad der Nederlanden
Naam, varianten Hoge Raad
Periode van bestaan 1838-heden
Organisatie en inrichting

In 1838 werd de Hoge Raad ingesteld als hoogste rechtscollege. De Hoge Raad bestaat uit de president, enkele vice-presidenten, raadsheren en raadsheren in buitengewone dienst. De raad wordt bijgestaan door de griffier die tevens kabinetschef van de president is. De leden van de Hoge Raad worden voor het leven benoemd bij Koninklijk Besluit. De benoeming volgt uit een bindende voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Behalve de raad is er het parket, bestaande uit de procureur-generaal en advocaten-generaal. De Hoge Raad bestaat uit verschillende Kamers: voor civiele rechtspraak, strafrechtspraak, belastingrechtspraak en sinds kort ook ombudsrechtspraak.

Taak, activiteiten

De Hoge Raad is cassatierechter en beoordeelt of een uitspraak van een lagere rechter vernietigd moet worden wegens schending van het recht of verzuim van vormen. In 1963 werd het cassatiestelsel hervormd: niet alleen schending van de wet, maar ook schending van het recht kon nu tot cassatie leiden. Sinds de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde na 1945 vervult de Hoge Raad ook hierin een belangrijke rol. Naast de rechtsprekende taak hebben de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad ook een adviserende taak, doorgaans op verzoek van de minister van Justitie, ten aanzien van voorgenomen wetgeving.

Literatuur

De Hoge Raad der Nederlanden 1838 - 1988. Een portret (Zwolle 1988).

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Hoge Raad der Nederlanden ((1939) 1940-1979 (1981))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.09.65)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Hoge Raad der Nederlanden
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 2533. Het uitbrengen van advies aan de Minister van Justitie, stukken betreffende voorgenomen wetgeving: Grondwetsherziening, adviesnr. 32 (1966-1970).

Dossier betreffende: de voorbereiding van een advies van de Hoge Raad aan de minister van Justitie naar aanleiding van de Proeve van een nieuwe grondwet; adviezen aan A.M. Donner als lid van de Commissie-Cals/Donner; de voorbereiding van een advies aan de minister van Justitie naar aanleiding van het tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner. Het dossier bevat voornamelijk stukken van een 'adviescommissie grondwetsherziening' van de Hoge Raad. Het gaat om interne correspondentie, correspondentie tussen de Hoge Raad en de minister van Justitie en tussen G.J. Wiarda, raadsheer in de Hoge Raad, en A.M. Donner; verslagen van de vergaderingen van de adviescommissie; nota's en tekstvoorstellen van deze commissie; afschriften van de uitgebrachte adviezen; documentatie.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 2533. Het uitbrengen van advies aan de Minister van Justitie, stukken betreffende voorgenomen wetgeving: Grondwetsherziening, adviesnr. 32 (1966-1970).

Dossier betreffende: de voorbereiding van een advies van de Hoge Raad aan de minister van Justitie naar aanleiding van de Proeve van een nieuwe grondwet; adviezen aan A.M. Donner als lid van de Commissie-Cals/Donner; de voorbereiding van een advies aan de minister van Justitie naar aanleiding van het tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner. Het dossier bevat voornamelijk stukken van een 'adviescommissie grondwetsherziening' van de Hoge Raad. Het gaat om interne correspondentie, correspondentie tussen de Hoge Raad en de minister van Justitie en tussen G.J. Wiarda, raadsheer in de Hoge Raad, en A.M. Donner; verslagen van de vergaderingen van de adviescommissie; nota's en tekstvoorstellen van deze commissie; afschriften van de uitgebrachte adviezen; documentatie.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Hoge Raad der Nederlanden ((1939) 1940-1979 (1981))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.09.65)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Hoge Raad der Nederlanden
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 2533. Het uitbrengen van advies aan de Minister van Justitie, stukken betreffende voorgenomen wetgeving: Grondwetsherziening, adviesnr. 32 (1966-1970).

Dossier betreffende: de voorbereiding van een advies van de Hoge Raad aan de minister van Justitie naar aanleiding van de Proeve van een nieuwe grondwet; adviezen aan A.M. Donner als lid van de Commissie-Cals/Donner; de voorbereiding van een advies aan de minister van Justitie naar aanleiding van het tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner. Het dossier bevat voornamelijk stukken van een 'adviescommissie grondwetsherziening' van de Hoge Raad. Het gaat om interne correspondentie, correspondentie tussen de Hoge Raad en de minister van Justitie en tussen G.J. Wiarda, raadsheer in de Hoge Raad, en A.M. Donner; verslagen van de vergaderingen van de adviescommissie; nota's en tekstvoorstellen van deze commissie; afschriften van de uitgebrachte adviezen; documentatie.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 2533. Het uitbrengen van advies aan de Minister van Justitie, stukken betreffende voorgenomen wetgeving: Grondwetsherziening, adviesnr. 32 (1966-1970).

Dossier betreffende: de voorbereiding van een advies van de Hoge Raad aan de minister van Justitie naar aanleiding van de Proeve van een nieuwe grondwet; adviezen aan A.M. Donner als lid van de Commissie-Cals/Donner; de voorbereiding van een advies aan de minister van Justitie naar aanleiding van het tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner. Het dossier bevat voornamelijk stukken van een 'adviescommissie grondwetsherziening' van de Hoge Raad. Het gaat om interne correspondentie, correspondentie tussen de Hoge Raad en de minister van Justitie en tussen G.J. Wiarda, raadsheer in de Hoge Raad, en A.M. Donner; verslagen van de vergaderingen van de adviescommissie; nota's en tekstvoorstellen van deze commissie; afschriften van de uitgebrachte adviezen; documentatie.