Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nationale raad voor het maatschappelijk welzijn

Naam archiefvormer Nationale raad voor het maatschappelijk welzijn
Naam, varianten
Periode van bestaan 1967-1989
Organisatie en inrichting

De nationale raad voor het maatschappelijk welzijn kwam voort uit de Nationale raad voor maatschappelijk werk. De vereniging kende als hoogste orgaan de Raad of algemene vergadering, waarin alle ongeveer 50 leden (landelijke organisaties en instellingen) waren vertegenwoordigd. Daarnaast kende de raad een voorbereidend en coördinerend bestuur, bestaande uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad en leden uit de twee secties (maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw); ook bestonden er thematische commissies en werkgroepen.

Taak, activiteiten

Als overkoepelende vereniging van maatschappelijke organisaties bracht de Nationale raad voor het maatschappelijk welzijn advies uit aan de overheid, verrichtte zij onderzoek en ondersteunde zij de organisaties in het (welzijns)veld.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Uit de gedrukte adviezen bij de Proeve voor een nieuwe grondwet blijkt dat de Nationale Raad voor het maatschappelijk welzijn over deze Proeve een advies had uitgebracht. De collectie 'Archief Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk; Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk; Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn', 1908-1988, bevindt zich in het Nationaal Archief, Den Haag (toegangsnummer 2.19.099). Van de voorbereiding van dit advies zijn in de beschikbare inventaris echter geen sporen aangetroffen. Niet ingezien zijn de notulen van de Raad of algemene vergadering, en van het bestuur. Mogelijk bevatten deze nog relevante gegevens.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Uit de gedrukte adviezen bij de Proeve voor een nieuwe grondwet blijkt dat de Nationale Raad voor het maatschappelijk welzijn over deze Proeve een advies had uitgebracht. De collectie 'Archief Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk; Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk; Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn', 1908-1988, bevindt zich in het Nationaal Archief, Den Haag (toegangsnummer 2.19.099). Van de voorbereiding van dit advies zijn in de beschikbare inventaris echter geen sporen aangetroffen. Niet ingezien zijn de notulen van de Raad of algemene vergadering, en van het bestuur. Mogelijk bevatten deze nog relevante gegevens.