Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie

Naam archiefvormer Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie
Naam, varianten PVDA, Tweede Kamerfractie
Periode van bestaan 1946 - heden
Organisatie en inrichting

In 1946 werd de PVDA opgericht als voortzetting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) in het streven naar een politieke doorbraak. De Tweede Kamerfractie werd onder meer ondersteund door het Ambtelijk Secretariaat en het Fractiebureau, en kende verder diverse fractiecommissies.

Taak, activiteiten

Het vertegenwoordigen van de PVDA in de Tweede Kamer.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie (1955-2001)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief PvdA Tweede Kamerfractie
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst, 1994 (met inleiding en aanvullingen, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. nrs. 318-333. Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken. 1970-1982.

De fractiecommissie Binnenlandse Zaken behandelde in eerste instantie de wetsontwerpen met betrekking tot herziening van de grondwet. De dossiers bevatten steeds nota's, agenda's, documentatie en soms ook vergaderverslagen. In inv. nr. 318 (1970-1971) verwijzingen naar een 'spoednotitie' van J.J. Voogd (1-2-1971) inzake het rapport-Van Walsum, naar het initiatiefvoorstel-Van Thijn en naar het PvdA-rapport 'Een stem die telt' (vgl. archief-PvdA).

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 318-333. Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken. 1970-1982.

De fractiecommissie Binnenlandse Zaken behandelde in eerste instantie de wetsontwerpen met betrekking tot herziening van de grondwet. De dossiers bevatten steeds nota's, agenda's, documentatie en soms ook vergaderverslagen. In de inv. nrs. 320, 322-323 en 331 werden geen verwijzingen naar grondwetsherziening aangetroffen.

- inv. nr. 318 (1970-1971) bevat verwijzingen naar een 'spoednotitie' van J.J. Voogd (1-2-1971) inzake het rapport-Van Walsum, naar het initiatiefvoorstel-Van Thijn e.a. (een wetsontwerp tot herziening van de grondwet teneinde kiezers een meer rechtstreekse invloed op kabinetsvorming te geven, zie Kamerstukken 1970-1971 nr. 10993), en naar het PvdA-rapport 'Een stem die telt' (vgl. archief-PvdA).

- inv. nr. 319 (1971-1972) bevat verwijzingen naar het advies van de Wiardi-Beckmanstichting over de 'Proeve'.

- inv. nr. 321 (1973-1974) betreft onder andere de regeringsnota over de grondwetsherziening.

- inv. nr. 324 (1975-1976) betreft onder andere de mogelijkheid tot invoering van een kiesdrempel.

- inv. nr. 325 (1976) bevat onder andere een nota over het voorgestelde Grondwetsartikel 1.18 (recht op arbeid), een nota over de ambtseed in de Grondwet en de notitie 'Eerlijk delen van de macht' met gedachten over staatkundige vernieuwing bestemd voor het verkiezingsprogramma.

- inv. nr. 326 (1976-1977) bevat onder andere een nota over de gekozen burgemeester.

- inv. nr. 327 (1977-1978) bevat onder andere een nota van K. de Vries over staatsrechtelijke vernieuwing.

- inv. nrs. 328-330, 332-333 bevatten onder andere stukken betreffende de Kamerbehandeling van de afzonderlijke wetsontwerpen tot herziening van de grondwet.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 318-333. Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken. 1970-1982.

De fractiecommissie Binnenlandse Zaken behandelde in eerste instantie de wetsontwerpen met betrekking tot herziening van de grondwet. De dossiers bevatten steeds nota's, agenda's, documentatie en soms ook vergaderverslagen. In inv. nr. 319 (1971-1972) verwijzingen naar het advies van de Wiardi-Beckmanstichting over de 'Proeve'.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie (1955-2001)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief PvdA Tweede Kamerfractie
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst, 1994 (met inleiding en aanvullingen, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. nrs. 318-333. Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken. 1970-1982.

De fractiecommissie Binnenlandse Zaken behandelde in eerste instantie de wetsontwerpen met betrekking tot herziening van de grondwet. De dossiers bevatten steeds nota's, agenda's, documentatie en soms ook vergaderverslagen. In inv. nr. 318 (1970-1971) verwijzingen naar een 'spoednotitie' van J.J. Voogd (1-2-1971) inzake het rapport-Van Walsum, naar het initiatiefvoorstel-Van Thijn en naar het PvdA-rapport 'Een stem die telt' (vgl. archief-PvdA).

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 318-333. Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken. 1970-1982.

De fractiecommissie Binnenlandse Zaken behandelde in eerste instantie de wetsontwerpen met betrekking tot herziening van de grondwet. De dossiers bevatten steeds nota's, agenda's, documentatie en soms ook vergaderverslagen. In de inv. nrs. 320, 322-323 en 331 werden geen verwijzingen naar grondwetsherziening aangetroffen.

- inv. nr. 318 (1970-1971) bevat verwijzingen naar een 'spoednotitie' van J.J. Voogd (1-2-1971) inzake het rapport-Van Walsum, naar het initiatiefvoorstel-Van Thijn e.a. (een wetsontwerp tot herziening van de grondwet teneinde kiezers een meer rechtstreekse invloed op kabinetsvorming te geven, zie Kamerstukken 1970-1971 nr. 10993), en naar het PvdA-rapport 'Een stem die telt' (vgl. archief-PvdA).

- inv. nr. 319 (1971-1972) bevat verwijzingen naar het advies van de Wiardi-Beckmanstichting over de 'Proeve'.

- inv. nr. 321 (1973-1974) betreft onder andere de regeringsnota over de grondwetsherziening.

- inv. nr. 324 (1975-1976) betreft onder andere de mogelijkheid tot invoering van een kiesdrempel.

- inv. nr. 325 (1976) bevat onder andere een nota over het voorgestelde Grondwetsartikel 1.18 (recht op arbeid), een nota over de ambtseed in de Grondwet en de notitie 'Eerlijk delen van de macht' met gedachten over staatkundige vernieuwing bestemd voor het verkiezingsprogramma.

- inv. nr. 326 (1976-1977) bevat onder andere een nota over de gekozen burgemeester.

- inv. nr. 327 (1977-1978) bevat onder andere een nota van K. de Vries over staatsrechtelijke vernieuwing.

- inv. nrs. 328-330, 332-333 bevatten onder andere stukken betreffende de Kamerbehandeling van de afzonderlijke wetsontwerpen tot herziening van de grondwet.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 318-333. Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken. 1970-1982.

De fractiecommissie Binnenlandse Zaken behandelde in eerste instantie de wetsontwerpen met betrekking tot herziening van de grondwet. De dossiers bevatten steeds nota's, agenda's, documentatie en soms ook vergaderverslagen. In inv. nr. 319 (1971-1972) verwijzingen naar het advies van de Wiardi-Beckmanstichting over de 'Proeve'.