Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Naam archiefvormer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Naam, varianten VVD
Periode van bestaan 1948-heden
Organisatie en inrichting

De VVD ontstond in 1948 uit de sinds 1946 bestaande Partij van de Vrijheid (PVDV) en enkele uitgetreden leden van de Partij van de Arbeid (PVDA). Aanvankelijk was het hoogste orgaan in de partij de Algemene Vergadering (het congres); de dagelijkse leiding berustte bij het Dagelijks Bestuur en de algemene leiding bij het Hoofdbestuur. De Partijraad had slechts een adviserende taak. In 1963 vond een reorganisatie plaats, waarbij politieke en organisatorische leiding van elkaar werden gescheiden en de band tussen Hoofdbestuur en regionale partijorganisaties werd versterkt.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (1948-1976 (1996))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.022)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor vrijheid en democratie en haar voorgangers', door H.J.Ph.G. Kaajan en G. Voerman, 1997 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 240. Stukken betreffende het opstellen van een rapport door de Commissie voor de Herziening van de Grondwet, 1950-1951.

Dossier van een partijcommissie met rapport, correspondentie, nota's en ontwerpen van de commissie. Leden hiervan waren E.H. s' Jacob (voorzitter), W.J. Geertsema (secretaris), S.J.R. de Monchy, R.H. baron de Vos van Steenwijk en N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1125. Stukken betreffende de Commissie Kiezer-Gekozene en de daardoor ingestelde werkgroepen Communicatie, Staatsburgerlijke Vorming, Kiesstelsels, 1967-1968.

Dossier van een partijcommissie met onder meer correspondentie, vergaderverslagen en concepten. Leden hiervan waren (per 13 april 1967) W.J. Geertsema (voorzitter), A.W. Abspoel, W.G. Belinfante, A.J.B. Hubert, A. Kappeyne van de Coppello, F. Korthals Altes, E. Nordlohne, W.K.J.J. van Ommen Kloeke, G.H. Scholten en F. Wagenmaker. Het inventarisnummer bevat ook stukken van een 'werkgroep-Referendum'.


Opmerkingen

Naast de collectie in het Nationaal Archief bevindt zich in het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, nog de collectie 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (1955) 1968-1993'. Deze collectie bevat blijkens de beschikbare plaatsingslijst geen stukken die direct verband houden met grondwetsherzieningen of grondwetscommissies. Mogelijk relevant zijn de stukken van dagelijks en hoofdbestuur en de correspondentie.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (1948-1976 (1996))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.022)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor vrijheid en democratie en haar voorgangers', door H.J.Ph.G. Kaajan en G. Voerman, 1997 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 240. Stukken betreffende het opstellen van een rapport door de Commissie voor de Herziening van de Grondwet, 1950-1951.

Dossier van een partijcommissie met rapport, correspondentie, nota's en ontwerpen van de commissie. Leden hiervan waren E.H. s' Jacob (voorzitter), W.J. Geertsema (secretaris), S.J.R. de Monchy, R.H. baron de Vos van Steenwijk en N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1125. Stukken betreffende de Commissie Kiezer-Gekozene en de daardoor ingestelde werkgroepen Communicatie, Staatsburgerlijke Vorming, Kiesstelsels, 1967-1968.

Dossier van een partijcommissie met onder meer correspondentie, vergaderverslagen en concepten. Leden hiervan waren (per 13 april 1967) W.J. Geertsema (voorzitter), A.W. Abspoel, W.G. Belinfante, A.J.B. Hubert, A. Kappeyne van de Coppello, F. Korthals Altes, E. Nordlohne, W.K.J.J. van Ommen Kloeke, G.H. Scholten en F. Wagenmaker. Het inventarisnummer bevat ook stukken van een 'werkgroep-Referendum'.


Opmerkingen

Naast de collectie in het Nationaal Archief bevindt zich in het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, nog de collectie 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (1955) 1968-1993'. Deze collectie bevat blijkens de beschikbare plaatsingslijst geen stukken die direct verband houden met grondwetsherzieningen of grondwetscommissies. Mogelijk relevant zijn de stukken van dagelijks en hoofdbestuur en de correspondentie.