Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Christen-Democratisch Appèl

Naam archiefvormer Christen-Democratisch Appèl
Naam, varianten CDA
Periode van bestaan 1980-heden
Organisatie en inrichting

Het CDA is een christelijke politieke partij, opgericht in 1980 als fusie van ARP, CHU en KVP, nadat in 1973 al een federatief verband van die partijen was ontstaan.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

De archiefcollecties 'Christen Democratisch Appèl (CDA)' en 'Christen Democratisch Appèl (CDA): Partijorganen vóór de Officiële Oprichting' (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummers 2.19.112 en 2.19.105) bevatten blijkens de beschikbare plaatsingslijsten geen stukken of dossiers die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Uiteraard kunnen de notulen van (bestuurs)vergaderingen en de algemene correspondentiereeksen wel verwijzingen bevatten. Deze zijn echter niet afzonderlijk nagezien.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

De archiefcollecties 'Christen Democratisch Appèl (CDA)' en 'Christen Democratisch Appèl (CDA): Partijorganen vóór de Officiële Oprichting' (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummers 2.19.112 en 2.19.105) bevatten blijkens de beschikbare plaatsingslijsten geen stukken of dossiers die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Uiteraard kunnen de notulen van (bestuurs)vergaderingen en de algemene correspondentiereeksen wel verwijzingen bevatten. Deze zijn echter niet afzonderlijk nagezien.