Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Sociaal-Economische Raad

Naam archiefvormer Sociaal-Economische Raad
Naam, varianten SER
Periode van bestaan 1950-heden
Organisatie en inrichting

De SER werd in 1950 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan van de regering. Bij oprichting bestond hij uit 45 leden. Steeds werd daarvan een derde deel benoemd door de Kroon, een derde door ondernemersorganisaties en een derde door werknemersorganisaties. De SER kende een dagelijks bestuur van 12 leden en een secretariaat. De advisering werd meestal gedelegeerd aan commissies, die ook weer subcommissies konden hebben.

Taak, activiteiten

De belangrijkste taak van de SER was het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de regering op sociaal en economisch gebied. Daarnaast had de raad taken op het gebied van toezicht op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, stimulering van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven en medewerking aan de uitvoering van bepaalde wetten. 

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Sociaal-Economische Raad ((1947) 1950-1979 (1980))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.06.064)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Sociaal-Economische Raad
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

nv. nr. 414. Commissie Grondwetsherziening, 1967-1969.

Dossier betreffende de 'Commissie grondwetsherziening' van de SER. Deze commissie, onder leiding van N.E.H. van Esveld, had naar aanleiding van het verschijnen van de 'Proeve' de opdracht gekregen een advies uit te brengen over de sociale grondrechten. Het dossier bevat notulen (waarschijnlijk incompleet) en vergaderstukken van de commissie; stukken betreffende de instelling en samenstelling daarvan; diverse exemplaren van het advies waaronder een gedrukt exemplaar en gestencilde concepten; correspondentie van de commissie en van de SER over het voorbereiden en uitbrengen van het advies (de SER adviseerde aan de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid). 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 414. Commissie Grondwetsherziening, 1967-1969.

Dossier betreffende de 'Commissie grondwetsherziening' van de SER. Deze commissie, onder leiding van N.E.H. van Esveld, had naar aanleiding van het verschijnen van de 'Proeve' de opdracht gekregen een advies uit te brengen over de sociale grondrechten. Het dossier bevat notulen (waarschijnlijk incompleet) en vergaderstukken van de commissie; stukken betreffende de instelling en samenstelling daarvan; diverse exemplaren van het advies waaronder een gedrukt exemplaar en gestencilde concepten; correspondentie van de commissie en van de SER over het voorbereiden en uitbrengen van het advies (de SER adviseerde aan de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid). Daarnaast is ook directe correspondentie aanwezig tussen Van Esveld en het secretariaat van de Commissie-Cals/Donner.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Sociaal-Economische Raad ((1947) 1950-1979 (1980))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.06.064)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Sociaal-Economische Raad
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

nv. nr. 414. Commissie Grondwetsherziening, 1967-1969.

Dossier betreffende de 'Commissie grondwetsherziening' van de SER. Deze commissie, onder leiding van N.E.H. van Esveld, had naar aanleiding van het verschijnen van de 'Proeve' de opdracht gekregen een advies uit te brengen over de sociale grondrechten. Het dossier bevat notulen (waarschijnlijk incompleet) en vergaderstukken van de commissie; stukken betreffende de instelling en samenstelling daarvan; diverse exemplaren van het advies waaronder een gedrukt exemplaar en gestencilde concepten; correspondentie van de commissie en van de SER over het voorbereiden en uitbrengen van het advies (de SER adviseerde aan de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid). 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 414. Commissie Grondwetsherziening, 1967-1969.

Dossier betreffende de 'Commissie grondwetsherziening' van de SER. Deze commissie, onder leiding van N.E.H. van Esveld, had naar aanleiding van het verschijnen van de 'Proeve' de opdracht gekregen een advies uit te brengen over de sociale grondrechten. Het dossier bevat notulen (waarschijnlijk incompleet) en vergaderstukken van de commissie; stukken betreffende de instelling en samenstelling daarvan; diverse exemplaren van het advies waaronder een gedrukt exemplaar en gestencilde concepten; correspondentie van de commissie en van de SER over het voorbereiden en uitbrengen van het advies (de SER adviseerde aan de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid). Daarnaast is ook directe correspondentie aanwezig tussen Van Esveld en het secretariaat van de Commissie-Cals/Donner.