Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

Naam archiefvormer Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Naam, varianten Vrouwenbelangen, NVvVB, VVVGS
Periode van bestaan 1949-heden
Organisatie en inrichting

Vrouwenbelangen kwam voort uit de in 1919 opgerichte Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen. In 1930 vond een fusie plaats met de Unie voor Vrouwenbelangen; de naam veranderde toen in de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. In 1949 vond opnieuw een naamsverandering plaats: Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. De Vereniging had een hoofdbestuur, waarvan de belangrijkste functies moesten worden vervuld door vrouwen. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van dit bestuur vormden het dagelijks bestuur. Het bestuur werd gekozen door de algemene vergadering. Daarnaast bestonden er plaatselijke afdelingen, die een vergelijkbare organisatie kenden.

Taak, activiteiten

De vereniging stelde zich tot taak het beïnvloeden van landelijke en (voor de afdelingen) plaatselijke wet- en regelgeving via adressen aan de verantwoordelijke autoriteiten. Daarnaast ontplooide de vereniging propaganda-activiteiten. Doel was versterking van de verantwoordelijkheid van de vrouw.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1960)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archieven van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (1919-1930), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1949), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (vanaf 1949) en van diverse afdelingen
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 147. Commissies van de vereniging. Correspondentie betreffende de Commissie 'Grondwetsherziening'. Met bijlagen. 1947-1951.

Stukken betreffende een commissie 'Grondwetsherziening' van de Vereniging, bestaande uit de dames C. Tendeloo (voorzitter), M. Koderitsch en F.T. Diemer-Lindeboom: correspondentie van het bestuur van de vereniging, met de beoogde leden van de commissie (najaar 1947); correspondentie tussen de secretaris van de vereniging mw. J. van der Molen en C. Tendeloo (1947-1951); correspondentie tussen de commissieleden onderling, tevens uitwisseling van nota's (1947-1951); correspondentie van het bestuur met H.J.D. Revers, enig vrouwelijk lid van de commissie-Van Schaik, over de voorstellen van de commissie-Tendeloo; een aflevering van het maandblad Vrouwenbelangen met daarin een artikel van Revers over grondwetsherziening.

 

inv. nr. 45. Bestuurscorrespondentie. Correspondentie met Corry Tendeloo, vnl. betreffende de door haar geschreven rubriek 'Parlementaria' en de commissie 'Grondwetsherziening'. 1947-1953.

Correspondentie tussen J. van der Molen, secretaris van de vereniging en redactielid van Vrouwenbelangen, en C. Tendeloo, hoofdzakelijk betreffende de bijdragen van Tendeloo aan Vrouwenbelangen, daarnaast enkele brieven over de commissie 'Grondwetsherziening'.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1960)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archieven van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (1919-1930), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930-1949), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (vanaf 1949) en van diverse afdelingen
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 147. Commissies van de vereniging. Correspondentie betreffende de Commissie 'Grondwetsherziening'. Met bijlagen. 1947-1951.

Stukken betreffende een commissie 'Grondwetsherziening' van de Vereniging, bestaande uit de dames C. Tendeloo (voorzitter), M. Koderitsch en F.T. Diemer-Lindeboom: correspondentie van het bestuur van de vereniging, met de beoogde leden van de commissie (najaar 1947); correspondentie tussen de secretaris van de vereniging mw. J. van der Molen en C. Tendeloo (1947-1951); correspondentie tussen de commissieleden onderling, tevens uitwisseling van nota's (1947-1951); correspondentie van het bestuur met H.J.D. Revers, enig vrouwelijk lid van de commissie-Van Schaik, over de voorstellen van de commissie-Tendeloo; een aflevering van het maandblad Vrouwenbelangen met daarin een artikel van Revers over grondwetsherziening.

 

inv. nr. 45. Bestuurscorrespondentie. Correspondentie met Corry Tendeloo, vnl. betreffende de door haar geschreven rubriek 'Parlementaria' en de commissie 'Grondwetsherziening'. 1947-1953.

Correspondentie tussen J. van der Molen, secretaris van de vereniging en redactielid van Vrouwenbelangen, en C. Tendeloo, hoofdzakelijk betreffende de bijdragen van Tendeloo aan Vrouwenbelangen, daarnaast enkele brieven over de commissie 'Grondwetsherziening'.