Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Politieke Partij Radicalen

Naam archiefvormer Politieke Partij Radicalen
Naam, varianten PPR
Periode van bestaan 1968-1990
Organisatie en inrichting

De PPR werd in 1968 gevormd door 'christen-radicalen' die zich afsplitsten van de KVP en de ARP. In 1990 ging de partij, samen met de CPN, PSP en EVP op in de partij GroenLinks. Politiek werkte de PPR in de jaren 1970 nauw samen met de PVDA en D66, onder andere in het 'Progressief Akkoord' (PAK) en in 'Keerpunt '72'. Vooral in de vroege periode van zijn bestaan kende de partij geen strakke organisatiestructuur. Wel bestonden er vele themacommissies.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Politieke Partij Radicalen ((1959) 1966-1990 (1991))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (PPR)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Politieke Partij Radicalen
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 59. Stukken betreffende de programcommissie Politieke en Staatkundige Vernieuwing. z.j.

De stukken in deze omslag (1968-1972) hebben veelal betrekking op de rapportage van de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 289. Verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamer, betreffende een voorstel van wet tot het in overweging nemen van een verandering in de grondwet, strekkende tot het geven van meer rechtstreekse invloed aan de kiezers op de kabinetsvorming. Met bijlage. Kopie. 1970-1971.

Kamerstukken 1970-1971, nr. 10993. Fotocopie, zonder marginalia of aantekeningen.

 

inv. nr. 844. Stukken betreffende de programcommissie Staatsrecht en Politiek. 1968-1969. 1 omslag.

Vgl. ook hierboven inv. nr. 59; een deel van de inhoud komt overeen. (Concept-)rapportage.

 

inv. nr. 901. Persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de aanbieding van de nota 'Grondwetsherzieningsbeleid' aan de Eerste en Tweede Kamer. 1974.

Persbericht 4 juni 1974, zonder marginalia of aantekeningen.

 

inv. nr. 1062. Circulaire van E. Jurgens en M. Knipscheer inzake de nota grondwetsherziening. 1974.

De omslag bevat alleen dit stuk.

 

Hiernaast kunnen worden geraadpleegd de reeksen notulen, nota's en correspondentie van het bestuur van de partij en van de fractie.

2 
Commissie
Inhoud

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Politieke Partij Radicalen ((1959) 1966-1990 (1991))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (PPR)
  
Naam archiefcollectie Archief Politieke Partij Radicalen
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 59. Stukken betreffende de programcommissie Politieke en Staatkundige Vernieuwing. z.j.

De stukken in deze omslag (1968-1972) hebben veelal betrekking op de rapportage van de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 289. Verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamer, betreffende een voorstel van wet tot het in overweging nemen van een verandering in de grondwet, strekkende tot het geven van meer rechtstreekse invloed aan de kiezers op de kabinetsvorming. Met bijlage. Kopie. 1970-1971.

Kamerstukken 1970-1971, nr. 10993. Fotocopie, zonder marginalia of aantekeningen.

 

inv. nr. 844. Stukken betreffende de programcommissie Staatsrecht en Politiek. 1968-1969. 1 omslag.

Vgl. ook hierboven inv. nr. 59; een deel van de inhoud komt overeen. (Concept-)rapportage.

 

inv. nr. 901. Persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de aanbieding van de nota 'Grondwetsherzieningsbeleid' aan de Eerste en Tweede Kamer. 1974.

Persbericht 4 juni 1974, zonder marginalia of aantekeningen.

 

inv. nr. 1062. Circulaire van E. Jurgens en M. Knipscheer inzake de nota grondwetsherziening. 1974.

De omslag bevat alleen dit stuk.

 

Hiernaast kunnen worden geraadpleegd de reeksen notulen, nota's en correspondentie van het bestuur van de partij en van de fractie.

2 
Commissie
Inhoud