Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Naam archiefvormer Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Naam, varianten CIO; Interkerkelijk Overleg (taakvoorganger)
Periode van bestaan 1940-heden
Organisatie en inrichting

Het Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) ontstond in 1950 uit het in 1940 opgerichte, officieuze Interkerkelijk Overleg als overlegorgaan van de kerkgenootschappen in Nederland.

Het CIO bestaat uit een plenaire vergadering, waarin alle aangesloten kerkgenootschappen vertegenwoordigd zijn, een moderamen (dagelijks bestuur) en een kerncommissie die adviseert over inhoudelijke zaken. Daarnaast bestaan en bestonden er afzonderlijke commissies voor speciale onderwerpen.

Taak, activiteiten

Het CIO behartigt de belangen van de kerkgenootschappen bij de overheid. De diverse onderwerpen waarover het zich heeft gebogen werden ofwel aangedragen door de afzonderlijke kerkgenootschappen of het CIO zelf, ofwel door de overheid. Het heeft zich op deze manier onder andere beziggehouden met de afkoop van historische traktementsverplichtingen (Commissie-Van Walsum), maar ook met de herziening van de grondrechten in 1983. Behalve op het gebied van belangenbehartiging is het CIO ook actief op het terrein van bijvoorbeeld het onderhoud van kerkgebouwen en van de geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen en binnen de krijgsmacht.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (1945-1978)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht (225)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van het interkerkelijk overleg en het interkerkelijk contact in overheidszaken
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) Plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.

 

doosnr. 27. Cio financiën 1959, commissie-Van Walsum, SIBA.

Dossier van de secretaris van het CIO Van Spaendonck betreffende de voorbereiding van een afkoopregeling, onder andere door de Stichting Belangenbehartiging Afkoopregeling (SIBA). Daarnaast veel stukken betreffende de interne financiën van het CIO uit de periode 1959-1988, deze zijn niet relevant voor de grondwetsherziening. De stukken betreffende de afkoopregeling omvatten onder andere notulen en vergaderstukken (vooral kopieën van Kamerstukken en correspondentie) van de SIBA uit de periode 1982-1985; notulen en correspondentie met het ministerie van Financiën van een 'werkgroep-ad-hoc afkoop' van het CIO uit 1981; notulen en vergaderstukken van besprekingen tussen een delegatie van het CIO en het ministerie van Financiën, eveneens uit 1981; correspondentie tussen het CIO en de kerkgenootschappen betreffende de deelname aan de afkoopregeling.

 

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

doosnr. 30, map 8. Processieverbod.

Dossier met overwegend documentatie betreffende het processieverbod, 1949-1962. Knipsels, brochures en getypte nota's en notities over het processieverbod en daarover gevoerde rechtszaken, waarbij een 'Rapport inzake het processieverbod' van een commissie, in december 1947 ingesteld door het Centraal Comité van Antirevolutionaire kiesverenigingen en een getypte 'Brochure processieverbod', waarin wordt gereageerd op het rapport van de Commissie-Van Schaik. Daarnaast correspondentie, onder meer met de gedeputeerde der Nederlandse Hervormde kerk bij de overheid en met de regering of afzonderlijke ministers. Hieronder bevindt zich een brief van het CIO aan het ministerie van Algemene Zaken betreffende de Commissie-Van Schaik (15-01-1951).

 

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.

4 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (1945-1978)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht (225)
  
Naam archiefcollectie Archief van het interkerkelijk overleg en het interkerkelijk contact in overheidszaken
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) Plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.

 

doosnr. 27. Cio financiën 1959, commissie-Van Walsum, SIBA.

Dossier van de secretaris van het CIO Van Spaendonck betreffende de voorbereiding van een afkoopregeling, onder andere door de Stichting Belangenbehartiging Afkoopregeling (SIBA). Daarnaast veel stukken betreffende de interne financiën van het CIO uit de periode 1959-1988, deze zijn niet relevant voor de grondwetsherziening. De stukken betreffende de afkoopregeling omvatten onder andere notulen en vergaderstukken (vooral kopieën van Kamerstukken en correspondentie) van de SIBA uit de periode 1982-1985; notulen en correspondentie met het ministerie van Financiën van een 'werkgroep-ad-hoc afkoop' van het CIO uit 1981; notulen en vergaderstukken van besprekingen tussen een delegatie van het CIO en het ministerie van Financiën, eveneens uit 1981; correspondentie tussen het CIO en de kerkgenootschappen betreffende de deelname aan de afkoopregeling.

 

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

doosnr. 30, map 8. Processieverbod.

Dossier met overwegend documentatie betreffende het processieverbod, 1949-1962. Knipsels, brochures en getypte nota's en notities over het processieverbod en daarover gevoerde rechtszaken, waarbij een 'Rapport inzake het processieverbod' van een commissie, in december 1947 ingesteld door het Centraal Comité van Antirevolutionaire kiesverenigingen en een getypte 'Brochure processieverbod', waarin wordt gereageerd op het rapport van de Commissie-Van Schaik. Daarnaast correspondentie, onder meer met de gedeputeerde der Nederlandse Hervormde kerk bij de overheid en met de regering of afzonderlijke ministers. Hieronder bevindt zich een brief van het CIO aan het ministerie van Algemene Zaken betreffende de Commissie-Van Schaik (15-01-1951).

 

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.

4 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

doosnr. 26. Grondwetsherziening, 1967-1969.

De doos bevat een dossier over het door het CIO opgestelde advies over de Proeve van een nieuwe grondwet en een dossier met reacties op het rapport van de Commissie-Van Walsum. Het dossier over de Proeve, waarin ook enkele stukken uit 1950 en 1974 aanwezig zijn, bestaat vooral uit correspondentie van H.M.J. Wagenaar, secretaris van het CIO, met onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, met de Commissie-Cals/Donner, met de aangesloten kerkgenootschappen en met de Oecumenische Raad van Kerken. Daarnaast bevat het enkele exemplaren van het advies van het CIO; een vooradvies van J. Donner, J.J. Loeff en Wagenaar en notulen van een bijeenkomst van deze drie. Tevens bevinden zich in dit dossier enkele stukken betreffende een verzoek om informatie van de Commissie-Van Schaik aan het CIO (1950) en een stuk betreffende correspondentie met regeringscommissaris Simons (1974). Het dossier over de Commissie-Van Walsum betreft voornamelijk een ‘hearing’ die het CIO rond het rapport van deze commissie organiseerde. Het bevat correspondentie met aangesloten kerkgenootschappen en een conceptreactie op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport-Van Walsum.