Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Katholieke Volkspartij, Tweede Kamerfractie

Naam archiefvormer Katholieke Volkspartij, Tweede Kamerfractie
Naam, varianten KVP, Tweede Kamerfractie
Periode van bestaan 1945-1977 (1980)
Organisatie en inrichting

De Tweede Kamerfractie van de KVP maakte geen deel uit van de partijstructuur. De fractievoorzitter bezat binnen de KVP 'de algemene leiding van de staatkundige arbeid' en had een adviserende stem in de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur. Ondersteuning kwam aanvankelijk van een eigen fractiesecretariaat, tussen 1949 en 1965 door het partijbureau van de KVP en na 1965 weer door een eigen fractiebureau. In 1977 ging de Tweede Kamerfractie van de KVP op in de CDA-fractie.

Taak, activiteiten

Vertegenwoordiging van de KVP in de Tweede Kamer.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Katholieke Volks Partij, Tweede Kamer-fractie (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Tweede Kamer-fractie, gedeponeerd in: Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven:
Openbaarheid gedeeltelijk
Soort toegang(en) gedrukte inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991) 156-178
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

De inv. nrs. 5062-5071 bevatten 'Stukken betreffende de bijzondere fractiecommissie Grondwet-Kieswet (wetsontwerpen 10.390, 10.398-10.399, 10.985 en 13.990-13.995)', 1968-1977. Tot 1974 gaat het vooral om de kieswetgeving.

- inv. nr. 5062. Twee stukken betreffende de bijzondere fractiecommissie, oktober-november 1968.

Hierbij een notitie van C.F. Kleisterlee over de leeftijdsgrenzen voor actief en passief kiesrecht.

- inv. nr. 5063. Fractiecommissie 1969.

Convocaten, vergaderverslagen (onvolledig) en enkele andere stukken (bijdragen aan het Kamerverslag over enkele wetsontwerpen, een notitie over het parlementair initiatiefrecht). Voornamelijk kiesrecht.

- inv. nr. 5064. Fractiecommissie 1970.

De vergaderverslagen lijken volledig aanwezig. Vooral kiesrecht (o.m. initiatiefvoorstel tot verhoging van de kiesdrempel); er komen echter ook andere onderwerpen aan de orde.

- inv. nr. 5065. Fractiecommissie 1971.

Enkele nota's en notities betreffende het KVP-initiatiefwetsvoorstel over de voordracht van de kabinetsformateur door de Tweede Kamer en over het invoeren van een districtenstelsel.

- inv. nr. 5066. Fractiecommissie 1972.

Stukken betreffende het KVP-initiatiefwetsvoorstel tot verhoging van de kiesdrempel (o.m. concepten voor de Memorie van Antwoord); documentatie over dit onderwerp.

- inv. nr. 5067. Fractiecommissie 1973.

Enkele stukken betreffende de reactie van de fractiecommissie op het KVP-rapport 'Verkiezingen en kiesstelsel'.

- inv. nr. 5068. Fractiecommissie 1974.

Stukken betreffende de nota van het kabinet inzake het grondwetsherzieningsbeleid en overleg hierover in de bijzondere fractiecommissie (in het bijzonder nota's en vergelijkbare stukken), vooral ter voorbereiding van de openbare commissievergaderingen van de Tweede Kamer. Aanwezig tevens documentatie in kopie (literatuur, knipsels).Er vindt tussen de fractie van het aanstaande CDA onderling overleg hierover plaats; in oktober 1974 wordt een 'CDA-commissie Grondwet/Kieswet' ingesteld. De correspondentie verwijst ook naar de 'commissie Grondwetsherziening' van de Abraham Kuyper-stichting (ARP), waarvan verschillende stukken in het dossier aanwezig zijn.

- inv. nr. 5069. Fractiecommissie 1975.

Bevat uitsluitend persknipsels.

- inv. nr. 5070. Fractiecommissie 1976.

KVP-fractiecommissie: behandeling van de drie aanhangige wetsontwerpen inzake grondwetsherziening en externe consultatie hierover; gediscussieerd werd aan de hand van notities van Jeukens. Bijeenkomsten van de bijzondere CDA-fractiecommissie (inclusief agenda's en verslagen).-

inv. nr. 5071. Fractiecommissie 1977.

Stukken betreffende Bijeenkomsten van de CDA-fractiecommissie, maart 1977.

 

2 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

De inv. nrs. 4842-4854 bevatten 'Stukken betreffende de fractiecommissie Binnenlandse Zaken (1950-1977)'. Hier is van belang:

- inv. nr. 4843. 1956-1962.

Bevat een intern stuk betreffende het rapport van de Commissie-Kranenburg en WO 4133 (1956?).

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

De inv. nrs. 4842-4854 bevatten 'Stukken betreffende de fractiecommissie Binnenlandse Zaken (1950-1977)'. Hier is van belang:

- inv. nr. 4842. 1948-1955.

Bevat enkele interne fractiestukken uit 1955 over twee wetsontwerpen tot grondwetswijziging (4022-4023).

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Katholieke Volks Partij, Tweede Kamer-fractie (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Naam archiefcollectie Archief van de Tweede Kamer-fractie, gedeponeerd in: Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven:
Openbaarheid gedeeltelijk
Soort toegang(en) gedrukte inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991) 156-178
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

De inv. nrs. 5062-5071 bevatten 'Stukken betreffende de bijzondere fractiecommissie Grondwet-Kieswet (wetsontwerpen 10.390, 10.398-10.399, 10.985 en 13.990-13.995)', 1968-1977. Tot 1974 gaat het vooral om de kieswetgeving.

- inv. nr. 5062. Twee stukken betreffende de bijzondere fractiecommissie, oktober-november 1968.

Hierbij een notitie van C.F. Kleisterlee over de leeftijdsgrenzen voor actief en passief kiesrecht.

- inv. nr. 5063. Fractiecommissie 1969.

Convocaten, vergaderverslagen (onvolledig) en enkele andere stukken (bijdragen aan het Kamerverslag over enkele wetsontwerpen, een notitie over het parlementair initiatiefrecht). Voornamelijk kiesrecht.

- inv. nr. 5064. Fractiecommissie 1970.

De vergaderverslagen lijken volledig aanwezig. Vooral kiesrecht (o.m. initiatiefvoorstel tot verhoging van de kiesdrempel); er komen echter ook andere onderwerpen aan de orde.

- inv. nr. 5065. Fractiecommissie 1971.

Enkele nota's en notities betreffende het KVP-initiatiefwetsvoorstel over de voordracht van de kabinetsformateur door de Tweede Kamer en over het invoeren van een districtenstelsel.

- inv. nr. 5066. Fractiecommissie 1972.

Stukken betreffende het KVP-initiatiefwetsvoorstel tot verhoging van de kiesdrempel (o.m. concepten voor de Memorie van Antwoord); documentatie over dit onderwerp.

- inv. nr. 5067. Fractiecommissie 1973.

Enkele stukken betreffende de reactie van de fractiecommissie op het KVP-rapport 'Verkiezingen en kiesstelsel'.

- inv. nr. 5068. Fractiecommissie 1974.

Stukken betreffende de nota van het kabinet inzake het grondwetsherzieningsbeleid en overleg hierover in de bijzondere fractiecommissie (in het bijzonder nota's en vergelijkbare stukken), vooral ter voorbereiding van de openbare commissievergaderingen van de Tweede Kamer. Aanwezig tevens documentatie in kopie (literatuur, knipsels).Er vindt tussen de fractie van het aanstaande CDA onderling overleg hierover plaats; in oktober 1974 wordt een 'CDA-commissie Grondwet/Kieswet' ingesteld. De correspondentie verwijst ook naar de 'commissie Grondwetsherziening' van de Abraham Kuyper-stichting (ARP), waarvan verschillende stukken in het dossier aanwezig zijn.

- inv. nr. 5069. Fractiecommissie 1975.

Bevat uitsluitend persknipsels.

- inv. nr. 5070. Fractiecommissie 1976.

KVP-fractiecommissie: behandeling van de drie aanhangige wetsontwerpen inzake grondwetsherziening en externe consultatie hierover; gediscussieerd werd aan de hand van notities van Jeukens. Bijeenkomsten van de bijzondere CDA-fractiecommissie (inclusief agenda's en verslagen).-

inv. nr. 5071. Fractiecommissie 1977.

Stukken betreffende Bijeenkomsten van de CDA-fractiecommissie, maart 1977.

 

2 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

De inv. nrs. 4842-4854 bevatten 'Stukken betreffende de fractiecommissie Binnenlandse Zaken (1950-1977)'. Hier is van belang:

- inv. nr. 4843. 1956-1962.

Bevat een intern stuk betreffende het rapport van de Commissie-Kranenburg en WO 4133 (1956?).

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

De inv. nrs. 4842-4854 bevatten 'Stukken betreffende de fractiecommissie Binnenlandse Zaken (1950-1977)'. Hier is van belang:

- inv. nr. 4842. 1948-1955.

Bevat enkele interne fractiestukken uit 1955 over twee wetsontwerpen tot grondwetswijziging (4022-4023).