Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Naam archiefvormer Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Naam, varianten NVvR
Periode van bestaan 1923-heden
Organisatie en inrichting

De NVvR komt voort uit de in 1923 opgerichte Vereeniging voor Kinder- en Politierechtspraak, welke in 1927 werd uitgebreid tot Vereeniging voor Strafrechtspraak en via de naam Vereniging voor Rechtspraak uiteindelijk in 1957 tot Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) werd omgedoopt. Daarmee vertegenwoordigt de NVvR sinds 1957 de gehele Nederlandse rechterlijke macht.

Taak, activiteiten

Tegelijk met de geleidelijke uitbreiding van het taakgebied tussen 1923 en 1957 van kinder- en politierechtspraak tot het gehele gebied van de rechtspraak, vond ook een verschuiving plaats van de vooroorlogse, op studie en gezelligheid gerichte vereniging naar een organisatie voor belangenbehartiging ten opzichte van het ministerie van Justitie. Daarnaast trad de vereniging vaak op als adviseur van dit ministerie bij onder meer herzieningen van de rechterlijke organisatie.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Den Haag ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Openbaarheid beperkt
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 126 bevat onder code 7.1 een dossier met het opschrift ‘Stukken betreffende de grondwet, 1967-1992’.

Hierin: een afschrift van het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak uitgebrachte advies over de Proeve; een nota van een ‘Grondwetscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak’ getiteld ‘Eerste ontwerp rapport inzake de onschendbaarheid van de wetten en de toetsing van wettelijke voorschriften aan de grondwet’ en documentatie, waarschijnlijk gebruikt bij het opstellen van het advies. Tevens enige documentatie uit de periode 1991-1992.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 126 bevat onder code 7.1 een dossier met het opschrift ‘Stukken betreffende de grondwet, 1967-1992’.

Hierin: een afschrift van het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak uitgebrachte advies over de Proeve; een nota van een ‘Grondwetscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak’ getiteld ‘Eerste ontwerp rapport inzake de onschendbaarheid van de wetten en de toetsing van wettelijke voorschriften aan de grondwet’ en documentatie, waarschijnlijk gebruikt bij het opstellen van het advies. Tevens enige documentatie uit de periode 1991-1992.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Den Haag ()
  
Naam archiefcollectie Archief Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Openbaarheid beperkt
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 126 bevat onder code 7.1 een dossier met het opschrift ‘Stukken betreffende de grondwet, 1967-1992’.

Hierin: een afschrift van het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak uitgebrachte advies over de Proeve; een nota van een ‘Grondwetscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak’ getiteld ‘Eerste ontwerp rapport inzake de onschendbaarheid van de wetten en de toetsing van wettelijke voorschriften aan de grondwet’ en documentatie, waarschijnlijk gebruikt bij het opstellen van het advies. Tevens enige documentatie uit de periode 1991-1992.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 126 bevat onder code 7.1 een dossier met het opschrift ‘Stukken betreffende de grondwet, 1967-1992’.

Hierin: een afschrift van het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak uitgebrachte advies over de Proeve; een nota van een ‘Grondwetscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak’ getiteld ‘Eerste ontwerp rapport inzake de onschendbaarheid van de wetten en de toetsing van wettelijke voorschriften aan de grondwet’ en documentatie, waarschijnlijk gebruikt bij het opstellen van het advies. Tevens enige documentatie uit de periode 1991-1992.